Jak na věc


srdcem pro kočky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Srdce a plíce patří do oblasti horního zářiče s tím, že srdce řídí krev a cévy, plíce řídí dýchání a čchi a pomáhají srdci přepravovat krev a také jsou plíce dvoranou všech cév. Vztahy mezi těmito orgány se týkají především krve a čchi.
    Nejčastějším typem supraventrikulární tachykardie je fibrilace síní. Jedná se o stav, kdy vzruch chaoticky krouží po svalovině předsíní a k jeho přenosu na další části srdečního svalu dochází nepravidelně. Fibrilace síní pacient pociťuje jako bušení srdce, někdy ale nemusí mít vůbec žádné obtíže a problém se zjistí až při náhodném EKG vyšetření (např. na běžné preventivní prohlídce). Příčinou fibrilace síní může být poškození srdce či jeho selhávání, nebo např. skryté chlopenní vady. Opakující se či déletrvající bušení srdce je proto nutné vždy odborně vyšetřit pomocí EKG, aby nedošlo k ohrožení zdraví.


Léčení bylinkami a drobné další rady

    Srdce i ledviny se velkou měrou podílejí na vytváření duševního života. Srdce je sídlem ducha a je řídící silou psychiky. Ledviny uschovávají esenci, z níž se tvoří dřeň, a její akumulací vzniká mozek. Mozek je sídlem prvopočátečního kosmického lidského ducha. V ledvinové esenci se uchovává substanční základ tělesného ducha. Mozek i tělesný duch je vázaný na čchiovou krev, jejíž tvorba závisí na funkci srdce a na ledvinách. Z tohoto důvodu se nedostatečnost krve srdce a nedostatečnost esence ledvin přenáší do psychiky jako nespavost, zapomnětlivost, závratě, nesoustředěnost.
    Srdce řídí oběh krve a slezina má na starost rození a ovládání krve. Vztahy mezi těmito orgány se proto projevují v oblasti tvorby krve a jejího oběhu.
    Srdce řídí krev a játra krev uschovávají. Srdce se řídí intelektem a na játra působí celkové duševní rozpoložení, takže u těchto dvou orgánů se do regulování krve promítá i duševní život.
    Srdce je samostatně fungující orgán, který k tomu, aby správně pracoval, nepotřebuje žádné řídící signály z mozku, jako většina ostatních orgánů. Je to tak zařízeno proto, aby mohlo srdce dál přečerpávat krev, kdyby došlo k poranění mozku. Srdce je proto vybaveno vlastními řídicími buňkami, tzv. převodním systémem srdečním. Srdce se stahuje v určitém rytmu, počet stahů za minutu udává tepovou frekvenci. Její náhlé zrychlení či vynechání úderu vyvolává nepříjemné pocity, které lidé popisují jako bušení srdce. Může být přechodné a nevýznamné, ale naopak může signalizovat i vážné poškození srdečního svalu.


2 komentáře u Vztahy mezi srdcem s ostatními orgány cang

    Pohyb krve v cévách je také výsledkem součinnosti srdce a sleziny. Čchi srdce je silou, která krev popohání, čchi sleziny působí jako ovládací činitel toku krve a brání jejímu vylévání mimo žíly. Z těchto důvodů, onemocnění jednoho nebo druhého orgánu má dopad na krevní oběh a zpětně, poruchy krevního oběhu se promítají jako chorobné stavy orgánů srdce a sleziny.
    Na silnou menstruaci si připravíme ze stejných dílů, nať truskavec ptačí, nať kokoška pastuší tobolka, nať kontryhel obecný, nať řebříček obecný. 3 čajové lžičky směsi spaříme asi 2 min. ve 250 ml vody a scedíme. Čaj pijeme chladný 2 x denně, alespoň 3 týdny. Po této době se menstruace uprví společně s tělesnými pochody. Pokud by nějaký problém přetvával, tak se znovu ozvěte. Přeji pevné zdraví, Honza
    Propojenost srdce a ledvin se při narušení rovnováhy projeví tak, že při prázdnotě jin ledvin, tyto nemohou již tak dobře doplňovat srdce, a proto dojde k nárůstu srdečního ohně. Na těle se to projeví afty na jazyku a v ústech, pocitem sucha v ústech, pálení v dlaních a na chodidlech. Nedostatek jangu srdce zase vyvolá oslabení jangu ledvin. Tím se vyvolá nedostatečná transformace jin ledvin a nepřiměřené ochlazování vody v ledvinách. Svým chladem pak dusí oheň v srdci a vznikají příznaky, které se projevují jako silné bušení srdce, lapání po dechu, vodnaté opuchliny.


Proutěné srdce střední - růžové

    Ovlivňování psychiky způsobuje srdce, které potřebuje ke své dobré činnosti dostatek čchi krve. Aby toto bylo umožněno, je předpokladem k tomuto stavu dostatek krve srdce a jater a volný pohyb krve a čchi po těle. Toto řízení prostupnosti zajišťují právě játra a vyváženost jinjangové energie obou orgánů je na tom závislá. Přiměřené množství jinové krve dokáže udržet oheň jang a jejich čchi, v přijatelné míře, a psychická rovnováha tím zůstává v harmonii. Když dojde ke ztrátě této vyváženosti, která je způsobena většinou nárůstem jangu v důsledku nedostatku jin, tak se to promítne do psychiky pocity nervozity, podrážděnosti, roztržitosti a prchlivosti.
    Řízení krve probíhá tak, když srdce má dostatek krve, pak játra mají co uchovávat a jaterní jang dobře zajistí vnitřní průchodnost organizmu a nebrání stagnování krve po těle a umožňuje její plynulé navracení do srdce. Játra v harmonickém stavu regulují množství krve a ta je rozváděna podle potřeby do těla. Stav v těle, kdy je nedostatek krve srdce se přenáší negativním způsobem na játra a způsobuje v nich prázdnotu krve. V tomto případě játra nemají co uschovávat a to vyvolá jejich chorobné poruchy. Nárůst jaterního jangu v důsledku suchosti jater způsobí prázdnotu srdce a ta se projevuje bušením srdce, nespavostí, sníženou chutí k jídlu, únavou, pocitem sucha v očích, dřevěněním končetin a u žen menstruačními poruchami.


Sada kořenek na sůl a pepř v košíku

    Tvorba krve, její doplňování se děje za přispění sleziny, kdy její čchi přináší do srdce vyživující esenci z potravy. K tomu se přidává esence čchi vdechované plícemi a tím se krev neustále doplňuje a obohacuje. Proto se o slezině říká, že je zdrojem tvorby a přeměňování krve. Srdce, které má dostatek krve (jin) má dostatek i pohybu krve (jang), který následně podporuje jang sleziny. Ve spojitosti oheň rodí zem, je toto hybnou silou, která napomáhá transformaci stravy na esenci, která je zase následně potřebná pro tvorbu krve a ta je důležitá pro srdce.
    Méně závažné jsou i tzv. extrasystoly, které se vyskytují hlavně u mladých a dospívajících. Jejich podnětem jsou stahy srdce „navíc“ vytvořené jinde, než v SA uzlu, který je základním udavatelem srdečního rytmu. Jedná se spíše o záchvatovité obtíže trvající maximálně několik vteřin. Na EKG jsou extrasystoly dobře viditelné jako údery mimo obvyklý rytmus. Extrasystoly nemusí být ničím závažným, často ale vyvolávají značně nepříjemné pocity. K jejich eliminaci lze podat menší dávky beta-blokátorů – léků, které zpomalují srdeční činnost a tím odstraňují i nepříjemné bušení srdce.
    Srdce v důsledku svého umístění v horní části trupu mají příslušnost k prvku oheň a ledviny ve spodní části trupu přináleží k prvku voda. Proto srdce a ledviny jsou ve vztahu ohně a vody, jangu a jinu.


Bušení srdce nemusí být nic vážného

    Čchi je generálem srdce. Čchi plic pomáhá srdci dopravovat krev. Její jangová složka pomáhá udržovat její cirkulaci, to znamená, že když se pohybuje čchi, hýbe se i krev a proto o ni mluvíme, že čchi je generálem krve.
    Vzájemnost těchto dvou orgánů se projeví v případě chorobných poruch srdce, kdy dojde k narušení krevního oběhu. Narušený krevní oběh vyvolá blokování a proudění čchi plic, která se proto zahrazuje a stagnuje. Příznaky tohoto stavu se projevují jako pocity dušnosti a tlaku v hrudi. Nedostatečnost plicní čchi má vliv na cirkulaci krve, krev začne stagnovat a na těle se to projeví ve formě bušení srdce, pocitu nevolnosti v hrudi, zmodrání rtů.
    Vlastností jinu je vystupovat vzhůru a vlastností jangu je sestupovat dolů v zájmu zachování rovnováhy. To znamená, že oheň srdce musí klesat k ledvinám a zahřívat vodu jin ledvin a voda ledvin musí vystupovat vzhůru k srdci, aby svlažovala oheň jang srdce a nenechala ho příliš rozpálit. Tento proces zabezpečuje rovnováhu mezi srdce a ledvinami a tím vyrovnanost mezi jangem a jinem v celém těle, ale i mezi těmito dvěma orgány samotnými.


Šálek s podšálkem Srdce fialkový

    Vzájemná tvorba krve a esence probíhá tak, že krev je doplňována v srdci a ledviny uschovávají esenci, která je zdrojem tvorby krve. Krev a esence jsou základní substance, které jsou potřebné pro zachování života. Jedna bez druhé nemohou existovat, vzájemně se jedna v druhou přeměňují a představují pojítko mezi srdcem ledvinami.
    Nejnebezpečnější je bušení srdce vzniklé při tzv. fibrilaci komor. Fibrilace komor je životu nebezpečný stav, protože vzruch víří v oblasti komor, ale nepřevádí se. Bušení srdce zde nemá dlouhého trvání, protože velmi záhy postižený ztrácí vědomí z nedostatečného zásobení mozku kyslíkem. Stav vyžaduje okamžitý lékařský zásah v podobě defibrilace (vyrušení srdeční akce elektrickým výbojem), jinak končí smrtí. Příčinou takto vážného stavu bývá vážné poškození srdce – nejčastěji infarkt či chronické srdeční selhávání.
    Krev je matkou čchi. Srdce řídí pohyb krve a spolu s krví cirkuluje po těle i čchi z plic. V plicích se smíchává vdechovaná čchi s esencí, která je vytvářena z trávené potravy, vniká do aorty a je roznášena po celém těle. Krev slouží jako dopravní médium pro čchi, pro její hustší jinové složky. Obrazně řečeno, kam se dostaví čchi, tam se dostaví i krev. V tomto vztahu je krev matkou čchi.


WPW syndrom, Wolf-Parkinson-White syndrom

    Vzájemná spojitost srdce a sleziny se odráží v chorobných stavech těchto orgánů. Prázdnota čchi sleziny způsobí oslabení zdroje tvorby krve a to vede k nedostatku krve a čchi srdce. Takto vzniklá prázdnota srdce ještě více oslabuje slezinu. Oslabený srdeční jang nestačí doplňovat jang sleziny, potom oheň nerodí zem a vzniká prázdnota srdce i sleziny. Objeví se příznaky ve formě bušení srdce, nespavost, noční můry, sníží se chuť k jídlu a vznikne celková únava. Spouštěcím mechanizmem může být přílišné přemýšlení a stresování.


Zánět osrdečníku: příznaky, léčba

    Převodní systém srdeční automaticky generuje srdeční stahy v určitém rytmu, který je tak pravidelný, že jej v běžném životě ani nevnímáme. Při zrychlení srdečních úderů, nebo pokud srdce „vynechá“, vznikají subjektivně nepříjemné pocity, které popisujeme jako bušení srdce. Bušení srdce někdy pocítila většina z nás – např. při zvýšené námaze, při strachu z něčeho či po vypití silné kávy či jiného nápoje obsahujícího kofein. Pocity, že se s naším srdcem děje něco zvláštního, jsou v těchto případech přechodné a neznamenají zpravidla žádnou vážnou poruchu, kterou bychom se měli znepokojovat. Bušení srdce tak můžeme zaznamenat i několikrát do měsíce a přitom to je v drtivé většině úplně normální. Bezchybnou činnost srdce lze v takových případech sledovat i na EKG, kde vidíme obraz pravidelných srdečních úderů vyvolaných vzruchy, které se šíří po srdci správnou cestou. Pokud bychom EKG naměřili v okamžiku, kdy se např. fyzicky namáháme, zachytili bychom tedy pouze zrychlenou, ale jinak normá
    Toto je úžasně propracovaný systém…Dávno vím,že všechno má svůj důvod.Že stav těla a duše se vzájemně ovlivňují.Snažím se sice nějak se se vším vyrovnat,ale i když vím,jak se tělo chová,absolutně neumím zorientovat se v této problematice.Já už roky trpím problémem silné menstruace.A také se přidaly potíže se zažíváním,někdy bolesti hlavy,únava,pocit vyhoření.Dočetla jsem se,že to může být nedostatečnost jin ledvin..nevím…a poprosila bych o radu,čím si pomoci,jak se třeba stravovat,někdo radil sezamové semínko…Moc děkuji za případnou radu.S úctou Hana.


Přidání zboží do nákupního košíku

    Závažný problém s bušením srdce nastává v okamžiku, kdy jej pocítíme v klidu, tedy když neprovozujeme žádnou fyzicky náročnou činnost nebo nejsme vystaveni zvýšenému stresu. Patologické bušení srdce se v lékařské terminologii označuje jako palpitace. Palpitace jsou hlavním příznakem nejrůznějších arytmií, tedy poruch srdečního rytmu. Bušení srdce pociťujeme hlavně u arytmií ve smyslu zrychlení srdeční činnosti – při tachykardii. Příkladem je supraventrikulární tachykardie, která typicky náhle začíná a stejně rychle většinou končí. Problém zde nevzniká při tvorbě vzruchu, nýbrž při jeho šíření srdcem. Vzruch se nekontrolovatelně šíří srdeční svalovinou a to zapříčiní její urychlené stahy.
    Existuje noční i denní nespavost spojená se srdeční podrážděností. To má souvislost s propojením mezi srdcem a ledvinami. Pokud člověk nemůže spát v noci, jedná se o to, že srdce se nepropojuje s ledvinami. Když člověk nemůže spát ve dne, tak se ledviny nepropojují se srdcem. Pokud vznikne případ, že člověk nemůže spát v noci ani ve dne, tak se srdce a ledviny nepropojují vzájemně. Toto propojení mezi těmito orgány se ztrácí z důvodu, že srdce je moc horké a ledviny moc zchlazené. Pak se stane to, že srdce oheň, jeho žár pouze stoupá a nedokáže prorazit cestu dolů do příliš chladných ledvin. Ledviny jsou voda a jsou-li příliš zchlazené, tak působí jenom dolů a nedokážou vzhůru prostoupit oheň srdce. Když přistoupíme k léčbě tohoto případu, tak musíme docílit zavedením léčebných metod takový stav, aby horkost srdce přestala být tak horká a chlad ledvin přestal být tak studený. Tím se oheň a voda umírní ve svých radikálních reakcích, vzájemně se přitáhnou a dojde k harmonizaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00