Jak na věc


společenství vlastníků jednotek semily

Skripta pro společenství seniorů a rodin

    • Seminář na cestě 19. ledna 2019• Tátův víkend s dětmi na sněhu 25.–27. ledna 2019• Školení lektorů snoubenců 25. - 27. ledna 2019• Setkání žen na cestě života 12. února 2019• „NAKRESLI TŘI KRÁLE" soutěž zasílejte do 13. února• Manželské večery - kurz od 13. února 2019• Pouť zamilovaných 16. února 2019• Příprava na manželství od 22. února 2019• Přirozené plánování rodičovství (PPR) kurz 28. února 2019• Kurz efektivního rodičovství od 5. března 2019• Pobyty pro seniory na poutních místech 25. - 27. března 2019• Víkend s duchovním programem pro ženy 5. - 7. dubna 2019• „Kartičky“ - nová pomůcka + metodika pro šk. rok 2018/19• ŠKOLA PARTNERSTVÍ 16. 11. - 28. 4. 2019• Katecheze o rodině pro farnosti (z Amoris laetitia)• Kniha:„Máma na roztrhání a jiné příb.“ od M. Strejčkové
    „Rok s papežem Františkem“Skripta mají na každý měsíc text z promluv svatého otce, po textu následují otázky pro rozhovor ve společenství, v manželských dvojicích i pro osobní zamyšlení. Nechybí ani podněty k modlitbě vlastními slovy, nebo nabídka společné modlitby pro celé společenství. Texty pro společenství manželů 2014 (pdf; 568 kB)
    Skripta jsou opět určena jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Věříme, že letošní zamyšlení během setkání ve vašich společenstvích, vám pomůže v prohloubení prožívání mše svaté.
     Text k Roku Eucharistie: Myšlenky otce kardinála Tomáše Špidlíka (z knihy: Eucharistie, Lék nesmrtelnosti)


Materiály pro společenství seniorů_

     „Malá škola modlitby“Jako materiál pro společenství manželů 2012/2013 jsme na doporučení našeho otce arcibiskupa Jana nabídli brožurku Malá škola modlitby (titulní stránka). Tento materiál sám napsal a vydal v roce 2012, aby napomohl jednotlivům i společenstvím k prohloubení křešťanské modlitby. - brožura by měla být k dispozici ve všech farnostech, kam byla rozeslána nebo je k dostání u P. Antonína Baslera na kurii arcibiskupství na Biskupském nám. 2 v Olomouci- je nutné mít k dispozici i YOUCAT (Katechismus pro mladé), protože na něj autor v úvodních kapitolách hodně odkazuje (je běžně k dostání / za 130,- Kč možno zakoupit v Olomouci na ADCM na Biskupském nám. 2)
    P. Jan Balík: Spiritualita manželství - rodino staň se tím, čím jsi! Přednášky vycházejí z Teologie těla bl. Jana Pavla II. a dokumentů katolické církve. P.J.Balik: Spiritualita_manzelstvi (5 souborů mp3 v komprimované složce ZIP; 87 MB)_
    Společenství vlastníků jednotek se dle § 1200 občanského zákoníku založí schválením stanov, což je dohoda všech vlastníků jednotek o znění stanov, kdy si i tito vlastníci všech jednotek zvolí první členy statutárního orgánu. Stanovy vyžadují dle zákona formu notářského zápisu, to však neplatí zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, ujednáním ve smlouvě o výstavbě.


Brožury a jiné materiály Národního centra pro rodinu

    „Naši národní světci“nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro deset setkání během kalendářního roku 2017 (bez letních prázdnin). Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 3,48 MB). Skripta jsou určena společně jak pro společenství rodin, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat._
    Prosíme ty, kteří si stáhnout skripta, aby nám dali zpětnou vazbu o jejich používání. Můžete to udělat zde * (vyplněním malého formuláře), nebo zprávou na rodina@arcibol.cz, kde napíšete že skripta užíváte ve společenství, které se schází.......(místo splečenství). Společenství se schází v intervalu.........(jednou měsíčně, dvakrát měsíčně, či jinak - uveďte)Děkujeme za vaši ochotu, každý zpětný ohlas je další motivací pro naši práci.
    Přípravné katecheze k VIII. světovému setkání rodin ve Filadelfii22.–27. září 2015 přivítá město Filadelfie v Pensylvánii účastníky VIII. Světového setkání rodin, na kterém přislíbil svoji účast i papež František. Mottem tohoto setkání je „Naším posláním je láska: rodina plná života“. Přípravná katecheze k VIII. světovému setkání rodin


Rodinný adventní kalendář

    „Milosrdní jako Otec“Materiál pro rok 2016 nabízí texty sloužící jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce. Skripta obsahují na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osobnostmi.Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat v Roce Milosrdenství. Texty jsou níže volně ke stažení - zároveň vás moc prosíme o jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, nejlépe vyplněním tohoto dotazníku zde ke stažení... - Texty pro společenství manželů i pro jednotlivce 2016 (pdf; 656 kB)
    Materiál pro společenství seniorů 2014/2015Kdo zpívá, dvakrát se modlí (pdf, 834 kB)- rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu
    Zajímavé a podnětné materiály jako např.: Rodičovství jako zdroj profesionálních kvalit; Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce; výborně zpracované metodické listy pro rodiče, vychovatele a moderátory skupin a další zde ke stažení...
    Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Orientační odměna notáře bez DPH je ve výši 4.000,-- Kč bez DPH za sepsání notářského zápisu o založení společenství vlastníků, o průběhu schůze (např. volba výboru) a za sepsání notářského zápisu o zrušení společenství.
    Záznamy přednášek: P. Josef Šich: Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně Bc. Marcela Řezníčková: Vždyť jako smrt je silná láska - VDOVY V PÍSMU


Přednášky z Národního centra pro rodinu

     Přednášky z exercicií františkánských terciářů 2015MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 1.MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 2a.MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 2b.MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 3.MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 4.MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 5.
    www.seznamsebezpecne.cz - krátký film především pro rodiče dětí používajících internetPřidáváme několik typů na hodnotné filmy o manželství nabídnutých v rámci „Národního týdne manželství“.
    Materiál pro společenství manželů 2011/2012 (přípravné katecheze k VII. Světovému setkání rodin v Miláně)Texty pro společenství manželů 2011/2012 (přípravné katecheze_pro_Milán 2012) (pdf; 278 kB)úvod ke katechezím od o.biskupa Vojtěcha Cikrleho (pdf; 59 kB)
    Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.
    Materiály pro společenství seniorů 2012/2013na téma Eucharistie - k dostání v našem Centru po domluvě emailem (cmarova@arcibol.cz) nebo telefonicky
    Adventní kalendář pro manžele =)převzato z bulletinu manželských setkání č.3/2009autoři: manželé Petr a Irena Smékalovi


Materiály pro společenství manželů a rodin

    nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro deset setkání během kalendářního roku 2019. V letošním roce jsme čerpali z promluv papeže Františka, které věnoval mši svaté a jejímu prožívání.
    Materiál pro společenství manželů 2009/2010 - přípravné katecheze k VI. Světovému setkání rodin v MexikuTexty pro společenství manželů 2009/2010 (pdf; 346 kB)
     „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“Materiál pro rok 2015 nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.), její poutavé svědectví života a několik možností jak mohou daný manželský pár následovat také dnešní manželé ve svém konkrétním, praktickém životě. Materiál vpracovala MUDr. Jitka Krausova, OV. Texty nabízíme zde ke stažení: Texty pro společenství manželů 2015 (pdf; 629 kB)
    Materiál pro společenství seniorů 2013/2014Svatost všedního života - výběr textů z přednášek prof. Marie Mourkové (pdf, 3.99 MB)Pracovní listy - příloha A (pdf, 153 kB) l Modlitby - příloha B (pdf, 111 kB)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00