Jak na věc


společenství vlastníků bytových jednotek rejstřík

ZOK – Zákon o obchodních korporacích

    Společenství vlastníků jednotek se dle § 1200 občanského zákoníku založí schválením stanov, což je dohoda všech vlastníků jednotek o znění stanov, kdy si i tito vlastníci všech jednotek zvolí první členy statutárního orgánu. Stanovy vyžadují dle zákona formu notářského zápisu, to však neplatí zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, ujednáním ve smlouvě o výstavbě.
    Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy. Orientační odměna notáře bez DPH je ve výši 4.000,-- Kč bez DPH za sepsání notářského zápisu o založení společenství vlastníků, o průběhu schůze (např. volba výboru) a za sepsání notářského zápisu o zrušení společenství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00