Jak na věc


spisovný slovník českého jazyka

Mluvnická kodifikace spisovné češtiny

    Přes to Pravidla až do posledního vydání z r. 1926 — proti skutečnému usu i proti liberálnější starší tradici — nedovolují tvary, jako tešu, řežu atd., ba ani ne ořu, pářu; vydání Gebauerovy-Ertlovy školské mluvnice z r. 1926 připouští alespoň ještě ořu, kářu, ale učí páři, vrži. — K důvodům toho, proč tak archaisují Pravidla a proč zase teorie tam, kde připouštěla tvary na -u, -ou, uznávala je pak šmahem i u typů biju, miluju v celém rozsahu tak, jak jsou v obecné lidové češtině, vrátím se při výkladu o druhé tvaroslovné skupině.


VZDĚLÁNÍ PRO NÁS PŘEDSTAVUJE NEUSTÁLÝ ROZVOJ

    Gebauer již před tímto konstatováním v Histor. mluvnici (srov. tam ještě str. 6 a 25 o pronikání tvarů -u, -ou do spisovného jazyka) byl ochoten uznati prostý fakt existence těchto tvarů ve spisovném jazyku, a to v rozsahu ještě širším; v škol. Mluvnici české z r. 1890 píše: „Nepřehlasované u ... vyskytuje se dosti často také v novém jazyce spisovném: kryju, laju, kupuju, tešu“ („dosti často“ bylo pak v Příruční mluvnici z r. 1900 oslabeno na „namnoze“) a ještě zřetelněji v dopise k Bartošovi z r. 1875: „Píšu, píšou atp. má Lepař ve své úvaze v Listech filol. a v Komenském to kdosi[4] nazval ‚drvoštěpskými‘ formami; ale já bych s Vámi souhlasil a zde onde formu nepřehlášenou nechal“ (Naše řeč 4, 101). Není v oné době osamocen: Zikmund ve své středoškolské Gramatice jazyka českého z r. 1865 má tvary na -u, -ou u všech těchto sloves i u typů biju, miluju (uvádí správně víži-vážu), nezavrhuje je zcela ani [11]Matiční brus z r. 18
    Patří k němu všechna substantiva ženského rodu na -ň, -ř, většina na -ť, -ď, -č, -ž, -š a na -c, -s, -z a -l (ovšem i niť a čtvrť, spíše s -ť než s -t). Variant na -i je jen u některých z nich (u žádného na -ž, -š, -č), většinou cítěný jako archaismus, na př. do peci, z mosazi, z černi, do huti; trati, peruti a pod.; pravidlem se vyskýtá jen u některých, zvláště v 2. pádě jednotném, jako soli, zdi, lodi. Instr. množný je ojediněle na -mi, jako dveřmi, loďmi, fakultativně i u jiných, jako pečetmi, perutmi, zdmi a j.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00