Jak na věc


spádové oblasti základních škol

Úřad městské části Praha 11Ocelíkova 672/1149 41 Praha 415tel: 267 902 111fax: 267 902 286

    Prosíme rodiče dětí, které nepatří do spádové oblasti naší školy, aby na zápisový lístek zaznamenali spádovou školu svého dítěte. Dáváme této škole zprávu, že dítě bude plnit povinnou školní docházku v naší škole. Děkujeme!
    Možnost obecné konzultace je po celou dobu úředních hodin. Vzhledem ke střídavé pracovní době u jednotlivých referentů (do 16:30 a do 18:00 hodin) doporučujeme možnost osobní konzultace s příslušným referentem po 16. hodině předem telefonicky či e-mailem prověřit.
    Do spádového obvodu Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a podle Přílohy obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/2014 ze dne 11. 9. 2014 o školských obvodech základních škol, platné od 1. ledna 2015,
    Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Telefonní seznam na zaměstnance úřadu.

    V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku. Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.
    Oddělení pro děti ve věku 3-5 let pro oblast Brno-město a Brno-venkov a předškolní děti (vyšetření školní zralosti) dle spádovosti základní školy na kterou je dítě zapsané.
    V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku. Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.
    Tímto není dotčeno právo rodičů svobodného výběru školy. Základní škola Mazurská je pouze povinna dle této vyhlášky přednostně přijmout děti z tohoto určeného spádového obvodu.
    Seznam ulic patřících do spádové oblasti jednotlivých škol na území hlavního města Prahy ke stažení zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00