Jak na věc


soustavy lineárních rovnic

kód: AHb-50 Nové reproduktorové soustavy s osazením D'Apollito

    Dostali jsem nyní soustavu dvou rovnic, které mají stejné levé strany, ale na pravé straně jsou jiná čísla. Je zřejmé, že tato soustava nebude mít žádné řešení, protože neexistují taková čísla, která by tyto podmínky splnila.
    Předváděcí soustavy. Basový reprodukltor má velmi detailní přednes. Možné je objednat analogické soustavy, nebo subwoofer zvlášť. Cena této ukázkové sestavy je poněkud vyšší, protože např. nákupní cena basového reproduktoru je 7500 Kč (Sony, Kanadské výroby).Dle požadavků zákazníka je možné se pohybovat v nižších cenových relacích.
    Tyhle předváděcí soustavy již mají hodně odehráno, osvědčily se při ozvučení hal k výkonnému poslechu reprodukované hudby, bez problémů utáhly malou hudební skupinu. Díky zdvojeným středovým reproduktorům jsou ceněny pro velmi detailní a příjemné prokreslení při reprodukci vokálů. Dle měření plnohodnotně (bez poklesu citlivosti) zahrají frekvence od 32 Hz. Proto je možné, je použít i k basové kytaře. Povrchová úprava dle zadání zákazníka včetně polepení kobercem.


kód: AHb-56 Profesionální soustavy s 18 palcovým basákem a dvěma středovými reproduktory

    Cílem konstrukce je důraz na přesné prokreslení zejména nízkých kmitočtů, vyvolávají pocit přímého poslechu. Basy nejsou předimenzované jsou velmi přesné. Pokles frekvenční charakteristiky začíná na 32 Hz.
    Soustavy poskytují velmi přirozený detailní a vyrovnaný poslech. Basy jsou přesně prokreslené a soustavy je nezvýrazňují, takže je možné soustavy použít i panelovém domě.
     Pokud bychom obě rce řešili třeba sčítací metodou, dospěli bychom k podobnému závěru.Po sečtení obou rovnic bychom totiž dostali rovnici 0 = 11 a podle ní bychom usoudili,že soustava nebude mít žádné řešení.
    Řešíme soustavu se dvěma neznámými, a tak se potřebujeme v zadání dozvědět, jakých hodnot mohou nabývat obě tyto neznámé. Nebude nám tedy již stačit zadání: Řešte v . Budeme se tedy potkávat se symbolem pro kartézský součin množin , který zde nebudeme vysvětlovat, ale objasníme si, co pro nás při řešení soustav bude znamenat konkrétně.


Hodnoty spalného tepla, on-line toků a jakostních znaků

    V této kapitole se budeme věnovat soustavám dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. Pokud příklad obsahuje více rovnic, či nerovnic, které mají platit zároveň, říkáme, že řešíme soustavu rovnic, či nerovnic. Tyto soustavy pak budou zpravidla obsahovat i více neznámých, než jen jednu Představte si soustavu: x = 3 x = -2. Zcela jasně neexistujetakové reálné číslo, aby splňovalo obě tyto rovnice zároveň.. Na střední škole se nejčastěji budeme setkávat s příklady, kdy si počet rovnic a počet neznámých v nich odpovídá.
    Nyní výraz, který máme na pravé straně této rovnice dosadíme do druhé rovnice Nikdy nesmíme dosadit zpět do té rovnice, ze které jsme tu neznámou vyjadřovali. místo neznámé s. Získáme tím zase jednu rovnici s jednou neznámou, kterou vyřešíme.
    Konečné naladění výhybky bylo provedeno se zesilovašem se kterým budou soustavy provozovány. Soustavy poskytují naturalistický zvuk, když jsem z nich posluchal VKV stanici a moderátor začal mluvit do nahrávky, tak jsem se automaticky otočil kdo to na mne v dílně mluví.
    Existují i další metody řešení soustav, ale s těmi se seznámíme až v dalších kapitolách, protože se uplatňují především u soustav více rovnic s více neznámými.
    Sčítací metoda využívá porovnání součtu výrazů na levých a pravých stranách obou rovnic za účelem vyrušení jedné neznámé. Tím získáme jednu rovnici s jednou neznámou. Podrobný postup si ukážeme na následujícím příkladu.


Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

    úvod : lineární rce : lineární nerce : kvadratické rce : kvadratické nerce : iracionální rce a nerce : rce s abs. hodnotou a parametry : rce vyšších řádů : soustavy : odkazy
    Další postup už je stejný jako u sčítací metody, jen tentokrát nemusíme vypočtenou hodnotu t dosazovat do rovnice v zadání, ale můžeme ji dosadit do rovnice , ze které jednodušeji vypočteme s.
    V této práci jsme si už ukázali soustavy dvou lineárních nerovnic s jednou neznámou a ve stejné kapitole jsme i rozebírali význam soustavy lineárních nerovnic s více neznámými.
    Sestavíme tedy rovnici, kde na levé straně bude součet levých stran obou rovnic a na pravé straně bude součet pravých stran obou rovnic ze zadání. To se zapisuje takto:
    Cena soustavy je odvozena od materiálových nákladů ve střední cenové kategorii, bude li zákazník požadovat výkonnější osazení, bude to nutné promítnout do ceny (dle dohody). Dle požadavků zákazníka je možné instalovat připojovací terminály umožňují zapojení bi-wirng, bi-amping a pomocí zásuvek speak-on zapojení s elektronickou výhybkou.


Bezpečnostní list zemního plynu

    Frekvenční charakteristiky všech reproduktorů jsou zvlněné. Sám reproduktor je reálné těleso, a proto ideální lineární frekvenční charakteristika je pouhý mýtus.
    Chceme-li soustavu řešit sčítací metodou, je třeba, aby koeficienty u jedné neznámé v první i ve druhé rovnici byla opačná čísla. Jinak tato metoda nemá smysl. V zadané rovnici je tato podmínka splněna u neznámé y.
    Obě tyto metody jsou univerzální, ale některé soustavy se lépe řeší sčítací, jiné dosazovací metodou. Kdy je výhodné tyto metody použít je zmíněno na začátku obou vzorových příkladů. Existují příklady, kdy ani dosazovací ani sčítací metoda nejsou úplně ideální a aby je šlo aplikovat, je potřeba zadání nejprve upravit. Někdy i za cenu toho, že pak následně počítáme se zlomky, velkými čísly, nebo dokonce odmocninami.


kód: AHb-67 Soustavy osazené reproduktory Visaton

    Akciová společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., byla založena 7. 12. 2005, jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. Podnětem ke vzniku společnosti bylo zákonem stanovené otevření trhu se zemním plynem v České republice od 1. 1. 2007. Od uvedeného data nabízíme služby v oblasti distribuce zemního plynu v návaznosti na dosavadní činnost v rámci Pražské plynárenské, a.s. Disponujeme technickou základnou na vysoké úrovni a širokým týmem zkušených plynárenských pracovníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti s provozováním a výstavbou plynárenských zařízení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00