Jak na věc


soudní znalci na odhady nemovitostí praha

Hledáte překladatele? Našli jste!

    Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky nebo poštou. Zajistíme pro Vás soudně ověřený překlad a zašleme Vám jej zpět na Vaši adresu, nebo si ověřený překlad můžete vyzvednout osobně.
    „S překlady technické dokumentace strojních celků od agentury DIDACTICUS, s.r.o., jsme spokojeni. Dlouhodobě se můžeme spolehnout na solidní kvalitu i terminologickou konzistenci přeložených textů. Kromě kvality klademe důraz na rychlost a cenu zakázek a DIDACTICUS nám vždy vyšel vstříc.“
    „Už více než 10 let pro nás DIDACTICUS překládá hlavně kombinace s polštinou, angličtinou a slovenštinou. Obracíme se vždy na ně, protože za dobrou cenu dostaneme rychle a kvalitně přeložené smlouvy, webové stránky i náročné technické texty.“
    Nově nabízíme soudní překlady ukrajinštiny a ruštiny. Do našich služeb jsme nově přidali soudní překlady do těchto jazyků po úspěšné dohodě s novým a kvalifikovaným soudním překladatelem.
    Zajistíme pro Vás překlad úředního dokumentu i samotné notářské ověření překladu. V případě potřeby běžně zajišťujeme také vyšší ověření pravosti dokumentu: apostilu a superlegalizaci.


Zajistíme pro Vás soudní překlady následujících dokumentů:

    Tento typ dokumentu vypadá tak, že poskytnutý originál je pevnou součástí složky soudního překladu a nejde jej od překladu jakkoliv oddělit. Originál je ve výsledné fázi spojen s překladem takzvanou pečetí a opatřen úřední doložkou, která je navíc opatřena kulatým razítkem.
    V případě soudního překladu ručí soudní překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Poskytnutý originál či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je tedy spojený s překladem takzvanou pečetí a opatřený tlumočnickou doložkou, na níž je kulaté razítko soudního překladatele. Soudní překlady vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.
    „Nejčastěji překládáme marketingové texty, technické manuály a další firemní dokumentaci. Tyto služby nám poskytuje překladatelská agentura DIDACTICUS, s.r.o., v potřebné kvalitě, a hlavně rychle. Je pro nás důležité, že se na tohoto dodavatele můžeme spolehnout.“
    Vyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí pro fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy, organizace, podnikatele a občany.


Překladatelská agentura Překlady Ihned

    Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky, poštou nebo e-mailem. Vyhotovené soudní překlady vám zašleme zpět na vaši adresu.
    „S překladatelskou agenturou DIDACTICUS úspěšně a spokojeně spolupracujeme více než 12 let. Překládají pro nás normy, směrnice, veškerou technickou i smluvní dokumentaci.“
    Pokud potřebujete vyhotovit soudní překlad, můžete si jej nechat přeložit soudním překladatelem. Zákon hovoří pouze o soudních tlumočnících, ale soudní tlumočník v tomto pojetí vykonává jak činnost soudního tlumočníka, tak i soudního překladatele. Za zmínku stojí, že soudní překlady jsou mnohem četnější než soudní tlumočení z pohledu praxe. Je tedy mnohem přesnější hovořit spíše o soudních překladatelích než o tlumočnících.


Máte již překlad a zapomněli jste na soudní ověření?

    Soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí:Zejména pro objekty:Rodinné domy, obytné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, haly všech druhů, pozemky všech druhů, hroby, hrobky a hřbitovní stavby, a další stavby.Zejména pro účely:Převodu vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej), převodu vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr, určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy, pro peněžní ústav při zřizování hypotečních úvěrů, pro restituční řízení, pro konkurzní řízení, informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, apod.Soudní znalec v oboru stavebnictví:Znalecké a expertní posudky v oblasti - vad a poruch pozemních staveb a jejich konstrukcí. Pro soudní spory a řešení sporů mezi jednotlivý
    „Společnost DIDACTICUS, s.r.o., nám dodává především vícejazyčné překlady výrobních postupů, u kterých se mnohé textové pasáže opakují. DIDACTICUS dokáže tuto skutečnost zohlednit v poskytnuté slevě, a přitom garantovat kvalitu překladu i kontinuitu naší specifické terminologie.“
    Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
    „Agentura DIDACTICUS, s.r.o., pro naši firmu překládá katalogy a technické manuály ke krbovým kamnům a vložkám, a třeba i podklady k systému kvality. Spolupracujeme řadu let a vždy se nám snaží vyhovět v termínech i ve specifické terminologii, a to v široké škále jazyků.“


Soudní překlady ukrajinštiny a ruštiny

    U oficiálních dokumentů může být úřady, soudy či jinými institucemi požadován soudní neboli soudně ověřený překlad. Někdy se takovým překladům říká také soudní překlady, úředně ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem.
    „Mladá Fronta a.s. pravidelně zadává překlady do DIDACTICU. Dlouhodobá spolupráce nám vyhovuje především pro spolehlivost a rychlost dodání a vstřícný přístup při řešení problémů.“
    Úřední překlad velmi často vyžadují úřady, soudy a jiné instituce k prokázání správnosti překladu. Jedná se o úřední stvrzení toho, že překlad doslovně souhlasí s originálem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Soudní neboli úřední překlady jsou vyhotoveny zkušeným překladatelem, jenž má minimálně pětiletou praxi v oboru a byl soudem jmenován k udělování soudních překladů.
    Dodatečné ověření překladu vyhotovuje soudní překladatel. Pečlivě pročte originální text i Vámi dodaný překlad a zkontroluje, zda si texty přesně odpovídají. Pokud překlad neodpovídá originálnímu textu, provede překladatel nutné opravy překladu. Nakonec originál s překladem sváže dohromady a opatří ho razítkem. Tím vznikne soudně ověřený překlad.


Soudní překladatelé a tlumočníci

    „Služeb společnosti DIDACTICUS, s.r.o., využíváme již 6 let a s jejich překlady náročných odborných textů z oblasti ochrany průmyslového a duševního vlastnictví jsme spokojeni. Oceňujeme termínovou spolehlivost a trvalou snahu zlepšovat kvalitu vyhotovených překladů.“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00