Jak na věc


sociální skupiny

Z jakých příjmů platíme sociální pojištění jako OSVČ

    Také pro letošní rok vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR další ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci soutěže budou podporovány dvě dotační oblasti: 1. Obec přátelská rodině a 2. Obec přátelská seniorům. Podpořeny budou žádosti pomáhající obcím rozvíjet a realizovat prorodinné a seniorské aktivity na podporu mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.
    Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje nabízí prostřednictvím těchto webových stránek především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože se jedná o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy Vás nasměrují na požadovaná témata, kde naleznete odpovědi na své otázky. Na stránkách portálu naleznete i odkazy, které směřují do oblasti dotací a grantů v oblasti sociální péče.
    Sociální pojištění je daň, kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této daně jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na politiku zaměstnanosti.
    Sociální pojištění platíme za příjmy z podnikání a ostatní samostatné výdělečné činnosti a za další příjmy z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (tzv. nezávislá povolání).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00