Jak na věc


služba škole mladá boleslav

ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV VE STACIONÁŘI

    Naši detektivové používají při své práci nejmodernější technologie, které dokáží práci velmi ulehčit. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a jsou mu nabídnuta taková řešení, která ukončí v co nejkratším čase jeho problémy.
    Při práci často využíváme kontaktů, které jsme za dlouhá léta získali, což naši práci ulehčuje a hlavně se tak rychleji dostaneme k potřebným informacím.
    Zajistíme veškerou foto a videodokumentaci nutnou pro případné soudní jednání. V případech dlouhodobějších vztahů (manžel – milenka, či manželka – milenec) jsme schopni zajistit listinné důkazy a svědecké výpovědi. Na přání zajistíme analýzu DNA ze zajištěných vzorků.
    Na našich stránkách najdete kompletní informace, které jsou důležité před objednáním pohřbu, informace o variantách posledního rozloučení, katalog smuteční vazby, nabídku skladeb k obřadu, ukázky smutečního oznámení, výběr rakví.


Okruh osob, kterým je služba určena

    d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
    Nevěra Vám zničí život - nenechte se podvádět svým partnerem(manželem, manželkou, milencem, milenkou,...) a včas odhalte nevěrnost....Diskrétně Vám pomůžeme a zajistíme veškeré usvědčující materiály.
    c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,


Mapa oblasti působnosti Horské služby Krkonoše

    Naše detektivní kancelář si klade za důraz řešení nesnadných životních, rodinných, pracovních nebo obchodních situací a vztahů, které by pro Vás byly neřešitelné, jelikož vyžadují pečlivou detektivní a zpravodajskou činnost.
    Službu poskytujeme za úhradu, dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách, od 2.1.2012 je cena stanovena na částku 120 Kč za hodinu poskytované služby. Na tuto službu je možno využít příspěvek na péči.


Program Kanape - březen 2019 - Thajsko 05/03/2019

    Veškeré pečovatelské služby jsou poskytovány podle potřeb klientů a možností pečovatelské služby na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného sazebníku (viz dokumenty ke stažení). K sepsání této smlouvy je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS v budově DPS v Uherském Brodě, Za Humny 2292, tel. č. 572 612 574, případně si ho stáhnout ze stránky ke stažení. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem. Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce ke stažení. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb,§ 6,
    Veškeré služby jsou zajištěny profesionálními detektivy, kteří za sebou mají léta praxe a dokáží se vypořádat s jakoukoliv vzniklou situací. Naším hlavním heslem je rychlost a efektivita.
    Pečovatelská služba umožňuje klientům setrvat ve své domácnosti i v době, kdy již nejsou zcela soběstační a jsou nějakým způsobem závislí na pomoci druhé osoby.
    Ve chvílích pro Vás nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka, Vám nabízíme jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců. Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme Vám usnadnit situaci, do které Vás osud přivedl. Věříme, že i tyto stránky Vám pomohou při rozhodování a orientaci v této problematice. 
    Odtahová služba GarosAuto je plně k dispozici 24h denně, 365 dní v roce. Okamžitý výjezd po zavolání Vám zaručuje, že se na místo odtahu dostane naše nehodová služba v nejkratším možném čase.


Program Kanape - únor 2019 - Fungování EU a brexit 26/02/2019

    Naše detektivní agentura vznikla především díky absenci kvalitních služeb trhu. Pracujeme s informacemi, které jsou přesně to, co potřebujete k vyřešení svých problémů. Nejčastějším problémem dnešní doby je konkurenční boj mezi firmami a krádeže cenných informací. Dokážeme zjistit, zda-li došlo k úniku informací a případně vypátrat pachatele. Průmyslová špionáž přinesla za letošní rok ztrátu téměř miliardu eur a začala pronikat také do podnikatelské sféry v České republice. Není nutno podotýkat, že informace jsou to nejcennější co máte.
    Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.
    Jsme smluvním partnerem ČP Asistence, europ assistance, global assistance. Zároveň jsme smluvním servisem ČP, ČPP, Generali a členem sítě AUTO KELLY autoservis (AKAS).
    Největší výhodou pečovatelské služby je to, že umožňuje klientům setrvat v jejich domácnosti i v době, kdy již nejsou zcela soběstační a jsou nějakým způsobem závislí na pomoci druhé osoby. V případě, že pomoc nemůže zajistit rodina klienta, je to právě pečovatelská služba, která péči zajišťuje.
    Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociální službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V PS Uherský Brod pracuje 19 pečovatelek.  O činnosti spojené se sjednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby a dalšími nezbytnými úkony se starají dvě sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby.


Bezplatné poskytování pečovatelské služby

     Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.
    Pečovatelská služba v Uherském Brodě je od 1. 1. 2007 je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou organizací a dle platného sazebníku.
    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
    Pečovatelská služba má  vyhrazenou dobu pro veřejnost každou středu od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři pečovatelské služby (mimo tuto dobu je možné si osobní schůzku sjednat telefonicky).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00