Jak na věc


slušné chování na pracovišti

Diskuse ke slohové práciSlušné chování

    Například v dílně č. 1 se žáci seznámili s pojmy etika, etiketa, morálka či haló efekt, připomněli si, co je to ohleduplnost, zdvořilost a takt. Zaměřili se na pozdrav, oslovování, představování a podání ruky a ujasnili si, kdo je společensky významnější člověk. Všechny aktivity probíhaly s důrazem na pravidla chování ve vztahu chlapec x dívka, tedy jak by se měl chlapec chovat k dívce.
    Činnost v dílně č. 3 byla zaměřena na prezentaci a vystupování (řeč těla). Neméně důležité byly také poznatky z etikety oblékání. Pozornost byla věnována i tomu, jak má dle pravidel probíhat návštěva, ať jsme již v roli hosta či hostitele. Žáky zaujalo i povídání týkající se telefonování a korespondence.
    V návaznosti na průzkumy a dříve realizované projekty s touto tematikou bylo vybráno osm okruhů: hlasitý poslech hudby a telefonování, poškozování dopravních prostředků, hlučné a neomalené chování v přepravě, problematika cestování se zvířaty, ohleduplnost při uvolnění místa k sezení, cestování s rozměrnými zavazadly, správné nástupování do vozidla a udržování čistoty a hygieny v přepravě.


Slušné chování v dopravních prostředcích

    OSOBY A OBSAZENÍÚŘEDNÍK XY: Miroslav HruškaŽENA/ MÁMA/ MANŽELKA/ HLAS 1 (TEN S LOKTY): Bohdana PavlíkováBÁSNÍK/ SOUSED 1/ HLAS 3 (TEN, KDO MÁ ZLOST): Marek PospíchalSTRÁŽNÍK/ TATÍNEK/ PŘEDNOSTA STANICE/ SOUSED 2/ HLAS 2 (HYPOCHONDR): Petr BuchtaDÍTĚ/ CIKÁNKA: Anna Glässnerová 
    Anebo ne? Je to tak jiné, když dávno osaměle žijící vdovec bilancuje svůj skromný pobyt na tomto světě? Opravdu byl jeho život tak obyčejný? Náhle a nečekaně vystupují další části jeho osobnosti, postupně se vynořují z hlubin, spolu s tím, jak se odkrývá celá minulost. Během jediného momentu, kdy se ho už dotýká smrt, zobrazí se mu před očima celý život. Jak jinak se to mohlo stát než právě na vlakovém nádraží, kde se lidé potkávají a jsou si zcela anonymní, míjejí se a tvoří jakýsi převalující se dav vzájemných cizinců. Co před sebou člověk skrývá záměrně a nakolik je sám sobě cizincem? Kolik anonymity je v intimitě každého z nás! 
    Doufáme, že si děti z celého dne odnesly to nejdůležitější – jak a proč se chovat slušně k sobě i k ostatním, neboť „Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu.“ (J. W. Goethe).


Slušné chování - projektový den

    Vše začíná zrozením či narozením. A tak i náš vztah k venkovu, aby byl opravdu silný, musí se tímto započít. Tak jako se člověk narodí černochem, bělochem, indiánem či eskymákem, narodí se i venkovanem. Nemůže se jím jen tak stát. Černochem nebo bělochem se člověk nestává, ale rodí. Stejně tak se i rodí...
    V další dílně se žáci věnovali etiketě stolování, kdy si prakticky vyzkoušeli přípravu stolu, odkládání příboru aj, etiketě cestování prostředky hromadné dopravy i návštěvě kulturních zařízení.
    S projektem můžete setkat ve formě letáků, plakátů a polepů umístěných v přepravních prostorech a dopravních prostředcích. V animované podobě se projekt představil ještě v Metrovision.
    Dopoledne se neslo v příjemné a kamarádské atmosféře, žáci i učitelé jej hodnotili převážně jako přínosné a shodli se, že si společnou práci, při které nechyběla ani legrace, velmi užili.
    Na 1. stupni se děti rozdělily do skupinek napříč ročníky. Na některých žáčcích, zejména těch nejmenších, byla zpočátku patrná obava a menší nejistota, ale ty během několika málo minut odezněly a z dětí se staly bezva party. Mnozí si pak pochvalovali, že našli během dne spoustu nových kamarádů.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, připravil informační kampaň zaměřenou na zlepšení úrovně cestování hromadnou dopravou. Cílem této kampaně je upozornit s nadsázkou na nežádoucí chování v dopravních prostředcích a jeho důsledky pro cestující.
    Také děti na 2. stupni vytvořily skupinky, kde byli zastoupeni žáci 6. – 9. ročníku. Během dopoledne prošly skupiny čtyřmi dílnami, pokaždé se věnovaly jiné činnosti.
    INSCENAČNÍ TÝMREŽIE: Martina KrátkáDRAMATURGIE: Libor VodičkaSCÉNA: Lucie LabajováKOSTÝMY: Lenka OdvárkováHUDBA: Ota BalagePRODUKCE: Jitka DvořákováINSPICE, ASISTENT REŽIE: Blanka Popková
    Nic víc, než zdánlivě „obyčejný“ život jednoho „slušného“ člověka. Nejprve to byl hodný, ale neduživý chlapec, vždy vzorně prospívající ve škole, později laskavý a pozorný manžel. Obyčejný člověk pracující na železnici, později postoupivší v kariéře na úřednické místo na ministerstvu dopravy. 
    Poslední dílna žáky obohatila o zajímavosti z etikety v zahraničí, které srovnávali se zásadami slušného chování v naší zemi, a poté zhlédli filmové ukázky, u nichž měli odhalit prohřešky proti zásadám etikety.


Nastupujete? Nechte nejprve ostatní vystoupit

    Pod vedením paní učitelky se děti ve skupině věnovaly tématům z oblasti společenského chování. Zaměřily se například na pozdrav, oslovování, vhodné oblékání či zásady slušného stolování. K výuce využily zajímavou a zábavnou prezentaci, v průběhu které nadšeně diskutovaly a své poznatky zaznamenávaly do pracovních listů. Věnovaly se i praktické činnosti, např. prostírání stolu, skládání ubrousků apod. Nechyběly ani názorné ukázky a dramatizace scének. Děti si povídaly i o chování při návštěvě kina či divadla a při cestování hromadnou dopravou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00