Jak na věc


slovesný způsob

Podstatná a přídavná jména slovesná

    Texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Mohou být použity pouze pro soukromé, vědecké a výzkumné účely a nelze je bez předchozí smlouvy používat ke komerčním účelům. Při využívání textů musí být vždy uveden jejich zdroj (viz sekci: „jak citovat“). Vyjma standardních citací nelze bez svolení autorů texty dále kopírovat.
    1.2.3.budoucíjednotnéminulýmnožnéneurčujemeoznamovacípřítomnýpodmiňovacírozkazovací
    Slovesný způsob v angličtině zahrnuje čtyři mody: indikativ, imperativ, kondicionál a konjunktiv (ve zbytcích). Slovesné mody jsou jednak prostředky modality větné (intenční), neboť vyjadřují různý komunikativní záměr mluvčího k vyjadřovanému obsahu (tj. zda jde o sdělení, otázku, rozkaz nebo přání), jednak slouží jako prostředky modality jistotní a zčásti i dispoziční.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00