Jak na věc


složka papírová

Právní subjektivita organizační složky

    Organizační složka musí mít vždy sídlo v dané zemi, kde se nachází a kde chce mateřská firma prostřednictvím své organizační složky podnikat. Aby byl provoz kanceláře organizační složky zahraniční firmy co nejlevnější, můžete využít některou z forem poskytnutí sídla nebo virtuální kanceláře
    Založení organizační složky je levnější, rychlejší a následující fungování efektivnější oproti nemotornému s.r.o. Zřízení organizační složky je často i jednou zakonnou formou podnikání zahraniční společnosti na českém terhu.
    Nabízíme vám zřízení organizační složky za 18.800 Kč a udělení souhlasu s umístěním sídla organizační složky v České republice.  Zahraniční společnosti  firmy mohou na našem území prezentovat. Obvyklé jsou dvě možnosti takové prezentace: přímá majetková účast v české firmě (dceřiná společnost) nebo organizační složka podniku. OBJEDNÁVKA >>
    Z toho vyplývají jistá omezení. Organizační složka nemůže uzavírat smlouvy za zahraniční společnost, protože jako smluvní strana vystupuje vždy zahraniční právnická osoba. Smlouvy, jejichž stranou by byla přímo organizační složka, budou tím pádem neplatné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00