Jak na věc


slavnost tří králů

Djs Radia Haná a povídání o víně

    A právě nyní k nám přichází svatý Martin. Rozdělením se o svůj plášť učinil nezapomenutelné gesto značící hluboké lidské soucítění s jiným člověkem. Martinský motiv je motivem dělení, rozdělení a soucítění.
    Martinskou slavností slavíme v pozdních odpoledních hodinách. Vyprávíme legendu o svatém Martinovi, společně jdeme dlouhou cestu do přírody za ohněm, kde jej na bílém koni můžeme i zahlédnout.
    Vše, co nebylo sklizeno, pomalu odumírá a přes proces postupného uhnívání a zániku své formy se stává živnou půdou pro následující roční cyklus. I člověk může hodnotit, která zkušenost získaná v první půli roku je použitelná pro dobu budoucí a která nikoli. Michael jako rytíř bojující s drakem může být pro nás obrazem boje člověka se sebou samým, se svou malomyslností, beznadějí, sobectvím. Tím nám ukazuje, jak důležité je pěstování odvahy, statečnosti, jasného myšlení a bdělosti.
    Adventní doba vrcholící Vánoční slavností patří mezi nejkrásnější období v mateřské škole a má zcela jiný charakter a rytmus než ostatní období. Mezi kvality, se kterými se děti v tomto čase setkávají patří ztišení, klid, očekávání velkého tajemství…


V programu každoročně nechybí

    Období masopustní hýřivosti v jídle následuje po adventním půstu a předchází půst před velikonocemi. Ve školce jej prožíváme jako slavnost radostnou, plnou zábavy, tance, masek…
    Michaelskou slavnost slavíme ve školce na konci září, v době, kdy v přírodě vrcholí sklizeň úrody a proces postupného odumírání. A stejně jako v přírodě dozrávají plody, v člověku se formuje něco jako „vnitřní plod“, semínko, které si nese do zimy a ze kterého bude v zimě žít.
    Jednou z hlavních činností CkmP je zajišťování kulturních akcí a pronájem prostor v různých objektech a v různých úpravách. Zároveň nabízíme pro organizátory kulturních a společenských akcí širokou řadu služeb.
    Rodák z jihomoravských Ivančic na sebe nejvíce upozornil díky 2. místu v soutěži Česko hledá Superstar v roce 2005. Od té doby je tento zpěvák nedílnou součástí českého hudebního nebe. V roce 2003 jej na vystoupeních začal doprovázet jeho nynější band, ve složení: Borek Nedorost – klávesové nástroje, vokál; Dalibor Dunovský – basová kytara; Pavel Bříza – bicí; Karel Nováček – trumpeta, vokál; a Dan Hlaďo – kytara.


Slavíme tradiční křesťanské svátky. Každá slavnost je vyvrcholením období, které s dětmi prožíváme:

    Svatojánská slavnost je poslední slavností ve školním roce. Na zahradě nejprve děti ve společném kruhu své třídy říkají básně a zpívají písně jánského období, poté rodiče zahrají dětem i všem ostatním (zpravidla klasickou) pohádku, kterou od jarních měsíců společně nacvičovali. Následuje rozloučení s předškoláky. Ti procházejí slavnostní bránou zdobenou květinami. Jejich „cesta ve školce“ končí, uzavírá se. Na jejím konci začíná něco nového, pro ně neznámého. A udělat krok do neznáma je jedním z nejtěžších činů v životě každého člověka…
    Velikonoce jsou svátky vznikajícího, rozkvétajícího života v přírodě. Podobají se tím životu dítěte a přinášejí dětem radostné pocity. U malých dětí ještě nespojujeme velikonoce s obrazy smrti a zmrtvýchvstání.
    Před Velikonocemi pořádáme ve školce každoroční Jarní slavnost, při které si děti osejí mističku s hlínou (osení dostanou jako dar od Matičky Země), společně s rodiči mohou uplést pomlázku, namalovat vajíčka, ozdobit perníčky apod. S dětmi říkáme básně a zpíváme písně o sluníčku, které svými paprsky šimrá zem, o dešti, který vytahuje rostlinky ze země ven…a pokud to jen počasí dovolí, už venku na naší zahradě.
    Děkujeme za Vaši účast na čtvrtém ročníku Slavnosti vína, který se konal 9. listopadu 2018 v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Termín příštího ročníku je 8. listopadu 2019!
    Přichází doba ticha. Příroda uzavírá svůj roční cyklus, vše venku se blíží k nejhlubšímu výdechu. Světla venku ubývá, nastává čas pro zrození světla vnitřního, zrození nových vnitřních kvalit.


Příručka pro waldorfské nováčky

    Konec června je obdobím prožíváním nejhlubšího výdechu země, kdy jsou zemské síly zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů a některé z nich disponují zvláštní, snad čarovnou mocí. Oheň v květech jakoby završil letošní vývoj rostliny a ta se mění v plod. Dílo tohoto roku je téměř dokonáno. Staré brzy uvolní místo novému.
    Symbolem Velikonoc je vajíčko jako nově se rodící život. A stejně jako kuřátko musí proklubat tuhou skořápku, aby se zrodilo, i lidský duch musí ze sebe shodit „skořápku mylných názorů, přesvědčení, rozumářských dogmat“, aby se mohl nadechnout svěžího jarního vzduchu a pocítit laskavé sluneční paprsky. Přišel čas znovuzrození…
    Touha lidí vracet se k historii a navazovat na dávné tradice je však, zdá se, nekonečná a snad i proto jsou od roku 1990 slavnosti opět neodmyslitelnou součástí Českého Krumlova. Na organizaci novodobých slavností se od roku 1990 do dnešních dnů vystřídalo mnoho osobností a pořádajících subjektů. V současné době jsou pořadateli Slavností pětilisté růže město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.
    Ondřej Škoch je zpěvák, baskytarista, kytarista, hudební skladatel a producent. V letech 2001–2017 byl členem hudební skupiny Chinaski, kde hrál na baskytaru, kytaru a zpíval.


Slavnosti pětilisté růže akcí roku 2010

    Masopust  je původně třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl a stále je pohyblivým svátkem i masopust.
    Brňáci, poctivá muzika a kvalitní vokály – to jsou Kanci paní Nadlesní. Jejich playlist je plný nejen zahraničních popových a rockových pecek, ale i českých a slovenských interpretů. Svou kančí muzikou nás baví již dvanáctou sezónu!
    V době letnic prožíváme slavnost otevírání studánek, v níž lze najít podobné kořeny. Aby země mohla opravdu vydechnout, ale ne jako v zimě do svého nitra, nýbrž ven, do celého kosmu, přichází lidé se svou pomocí a vyčistí jeden z možných průchodů nebo otvorů, aby ozdravná síla mohla volně proudit ven. Strážcem takové síly je pro děti víla ze studánky. Dary jež od ní dostanou nejen v podobě vody, ale především čerstvých lesních bylin, je později přenesou rovnou do svatojánské doby.
    Mnohá stará náboženství uctívala Slunce. Neviděli v něm jen teplou a světlou kouli, spíše z něj vnímali lásku, kterou mu uctivě a radostně vraceli. Vždyť sluníčko svítí na všechny stejně, bez ohledu na to, jací jsme. A taková je boží láska.


Slavnosti pětilisté růže

    Příroda kolem nás se proměnila. Na zemi leží spadané listí, některá zrnka jsou již uložena v zemi, dny se zkracují. Co mělo, zůstalo zachováno. Co dosloužilo, ve vzpomínkách odumírá. V této době všechno potřebuje a přijímá ochranu a teplo země.
    Každý den rozsvěcujeme adventní věnec, každý den na ročním stole postupně stavíme jesličky -  nejprve říši minerální, poté rostlinnou, živočišnou a říši lidí; příchod Josefa a Marie k Betlému. A každé z těchto říší náleží jeden adventní příběh, který dětem vždy před obědem vyprávíme.
    Tradice současných českokrumlovských slavností vychází ještě z doby c.k. mocnářství. Tehdejší „festy" se v souladu s národnostním složením odehrávaly s většinovým německým podílem. Bylo tomu tak i při velkých městských slavnostech v roce 1909 k 600. výročí města. Slavnost se tehdy konala dva dny v říjnu a jejím hlavním hostem byl zámecký pán kníže Adolf Josef ze Schwarzenbergu. Součástí programu byly koncerty městské hudby a zpěváckých spolků a slavnostní osvětlení města. Střed města se stal jevištěm nákladně kostýmové a dobře inscenované historické hry.


Fotogalerie z předešlých slavností

    Myšlenka obdobných velkých historických městských slavností pak na dlouhou dobu zapadla. Teprve v roce 1968 přišla chvíle vhodná pro uspořádání prvního ročníku. Mužem, který se nejvíce zasloužil o znovuzrození slavností, byl českokrumlovský divadelník, herec, režisér a scénárista Antonín Zwiefelhofer, který byl později po zásluze oceněn pamětní plaketou I. stupně za zásluhy o rozvoj města Český Krumlov. Slavnosti pětilisté růže se pod jeho organizačním vedením uskutečnily ještě v letech 1969 a 1970, aby byly opět na řadu let - tentokrát z moci úřední - zapomenuty. Komunisté odmítali propagovat feudály.
    Kdo by neznal nejoblíbenější čipernou sestřičku Babetu ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2? Nebo si nepamatoval na rusovlasou moderátorku pořadu Trní a Cestománie? Ano, usměvavá a energická Bára Štěpánová, herečka a moderátorka nás provede celým večerem Slavnosti vína!
    Děti si pomyslný souboj s drakem mohou vyzkoušet na kopci zvaném Bejčák, za městem. Společně s rodiči si odpoledne v den slavnosti přinesou draka, kterého budou pouštět a zkoušet, kolik úsilí je třeba vynaložit, aby vzlétnul a ve vzduchu se udržel, kdy je třeba draka k sobě přitáhnout, kdy naopak povolit…
    Ke kvalitnímu vínu patří také dobrá muzika. Tu si se skleničkou v ruce můžete v průběhu večera také užít v restauraci Sal de Mar. O ten nejlepší hudební výběr se tu postarají DJs Radia Haná. Kromě toho zde na vás v prostorách restaurace čeká zážitkové povídání o víně a skvělý raut.


Městská slavnost Dotkni se Písku

    V čase přechodu jara v léto kvetou lípy. V odvěké radosti a lásce svého srdce, které mají jak ve tvaru listu, tak celého stromu, nabízejí milionům včel potravu, z níž ony zase připravují potravu pro lidi. Tak jako lípa vtěluje do svého květu očistné éterné síly, každodenně posvěcuje auru kolem sebe vůní své lásky a zve kolemjdoucí k zastavení a spočinutí, i my můžeme omýt svá srdce v nebeské rose sebepoznání a stávat se osvěžujícím a posilujícím místem pro znavené zemské poutníky…
    Pohané přinášeli touto dobou dary studánkám. Je to doba jasu, Keltové jí říkali Samivisionos. Ten jas je všude kolem nás a zrcadlí se, třeba na hladině studánek...
    Již během února lze zaznamenat změny v přírodě. Tajícím sněhem proniká do půdy mnoho vody, a ta uvádí vše do pohybu. Z nitra země pomalu začínají proudit životní síly, probouzí se vše, co po několik měsíců spalo - velmi pozvolna, téměř neviditelně. Končí období rozjímání a nastává čas činů, ke slovu se dostává probuzená vůle.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00