Jak na věc


slavkov u brna počet obyvatel

3. Máme plán jak mít rychle novou školku

    Naší vizí je praktické moderní centrum pro všechny. Chceme sem přemístit –základní uměleckou školu, kino, knihovnu a informační centrum. Lepší zázemí zde získají i slavkovští divadelníci. Vzniknout můžou i nové prostory pro komunitní setkávání občanů, centrum pro matky s dětmi, seniory či menší konferenční místnosti, kde můžete sdílet třeba svoje dobrodružné zážitky z cest.
    Každý z nás určitě pro něco jiného, ale troufám si říct, že jedno máme všichni společné – rádi bychom zde žili i v budoucnu a zachovali město atraktivní i pro naše děti.
    Na základě studentského námětu Jakuba Charváta a Marka Filipa chceme také vybudovat moderní hřiště před areálem technických služeb. Jejich návrh „Na Vodárce“ rozpracujeme a zrealizujeme tak, aby zde mohlo vzniknout hřiště pro basketbal, nohejbal, volejbal či malou kopanou. Spolu s tímto hřištěm vybudujeme příčná parkovací stání a chodník propojující Dům s pečovatelskou službou a autobusové nádraží.
    Navýšení počtu kontejnerů či častější svoz (hlavně na papír a plast) pomůže také řešit narůstající množství odpadu k recyklaci. Zahájíme také debatu o vybavení kontejnerů čidly, která budou signalizovat jejich přeplněnost.
    Důstojné a přitom moderní bydlení pro starší občany nesmí být luxus! Městu chybí další dům s pečovatelskou službou. Chceme sociální služby, které pomůžou rodinám s péčí o jejich rodiče.


Tříkrálová sbírka ve Slavkově - výsledek

    Chceme i nadále vytvářet podmínky pro investory, kteří naše město posunou kupředu a vybudují zde služby, které našim občanům chybí. Rozrůstající se Slavkov bude v budoucnu potřebovat, ale i další služby pro své občany. Budeme proto podporovat úpravu územního plánu tak, aby se ve východní části Slavkova (naproti Lohmann & Rauscher) myslelo i na občanskou vybavenost, ne jen na bytové domy.
    Ukažte, že myslíte na ostatní a přesvědčte je o tom, že váš nápad má smysl! O reálných projektech necháme hlasovat a ty, které získají největší podporu, uskutečníme. Už se na ně těšíme.
    Relativně rychlé může být i vytvoření cesty ze Slavkova do Vážan nad Litavou zbudováním mostu přes Slavkovský potok. Vznikne tak bezpečná trasa vyhýbající se hlavním dopravním tepnám.
    Ještě nikdy jsme nebyli tak blízko uskutečnění přestavby křižovatky směr na Křenovice. Přestože tato náročná investice nebude v režii města, v posledních měsících jsme se velmi intenzivně zapojili do debaty o její budoucí podobě. Město totiž může pomoci s vyřešením složitých majetkových poměrů. U jednoho stolu s Jihomoravským krajem, policií a Ředitelství silnic a dálnic jsme prosazovali mimoúrovňové křížení. A tuto variantu teď i nechává investor – ŘSD – detailně propracovávat. Víme, že takový dopravní uzel nebude stát za pár let, ale chceme být připraveni na situaci, až ŘSD řekne: máme peníze, můžeme začít stavět!


UZÁVĚRKApro Slavkovský zpravodaj

    Nás ale hlavně trápí, jak vypadají sběrná místa pro tříděný odpad. Budovat podzemní kontejnery není jednoduché, ale stavba jednoduchých zastřešených ohrádek s popínavou zelení nedá tolik práce a výsledný efekt bude úžasný.
    Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve skupinkách.
    Konec kalužím na chodnících! Zaměříme se na „drobnosti“ a nerovnosti, které nám vadí při procházkách naším městem. Míst je mnoho. Těžko vyzdvihnout jen jedno.
    Nainstalujeme další vodní atrakce a dáme mu „šmrnc“, který přiláká více dětí a mladou generaci. Naplánujeme rekonstrukci bazénu, který je již na hraně své životnosti. Chceme také otevřít debatu o možnosti celoročního využívání (mobilní zastřešení).
    Zmapujeme území Slavkova pomocí dronů ve všech ročních obdobích. Získáme tím přesné informace, jak s vodou v našem městě můžeme hospodařit. Součástí této strategie je vybudování odlehčovacích vsakovacích jímek na stávající kanalizační síti, tak aby se minimalizovaly škody při přívalových deštích.


10. Důstojné bydlení i senior taxi

    Také letos jsme se rozhodli uspořádat v kostele misijní jarmark v sobotu 1. prosince, kdy bude jako obvykle po celý den otevřený kostel (Vzpomínkové akce).
    Nebezpečným místem je i křižovatka z obchvatu na Němčany a Slavkov. Zde zcela chybí levý odbočovací pruh! Zahájíme jednání o rozšíření této křižovatky a zajistíme, aby Ředitelství silnic a dálnic úpravu provedlo co nejdříve.
    Dalším krokem bude vybudování nové mateřské školky na městském pozemku na Zlaté Hoře vedle kotelny, který je pro tento účel vhodný z mnoha důvodů. Modulární typ budovy umožní v budoucnu reagovat na demografický vývoj i rozvoj města.
    Zveme manžele na Manželské večery, které budou probíhat od ledna v Bučovicích. Osmidílný kurz vede k posílení a prohloubení manželského vztahu. Nutné se hlásit do 6. ledna.
    K tomu, aby to tak v dalších letech mohlo být, jsme udělali hned několik zásadních kroků: koupili jsme proluku hned vedle stávající budovy a vypracovali studii, která nastínila, co všechno se může do nového „Boncku“ nastěhovat.


Dětských hřišť a víceúčelových sportovišť není nikdy dost.

    Je to náš majetek a chlouba, která k našemu městu neodmyslitelně patří. O to více ale musí sloužit hlavně našim občanům. Kromě velkých investic, na které budeme hledat peníze i nadále z národních a evropských zdrojů, se soustředíme i na „drobnosti“ jako je více laviček, odpadkových košů, jednoduchých dětských prvků i odpočinkových zón.
    Slavkov není tak velký, aby tady fungovala městská veřejná doprava. Není ale ani tak malý, aby bylo jednoduché se dostat na polikliniku, úřad nebo obchodu bez zadýchání. Proto prosadíme službu „Senior taxi“, kdy se soustředíme zejména na přepravu seniorů bydlících ve Slavkově u Brna za zvýhodněných podmínek.
    JUDr. Táňa Fízelová, Ph. D., advokátka, se sídlem Všehrdova 525, 686 01, Uherské Hradiště, tel. 777 872 120 oznamuje otevření pobočky advokátní kanceláře v Hluku, Hlavní č. p. 437 od 1. 1. 2019.
    Než na toto všechno seženeme peníze, chceme začít drobnostmi jako je vybudování záchodů a šaten v horní části. Koupaliště by také mělo sloužit pro pořádání rodinných i velkých akcí.
    Chceme zahájit debatu o vhodném umístění (a zasazení do prostoru) parkovacího domu na Zlaté Hoře. Ten by velmi ulehčil přeplněným silnicím a zvýšil by komfort života na celém sídlišti.


Na systému svozu odpadů je stále co zlepšovat.

    Jedním z původců je i živočišná výroba v areálu na Filipově. Rádi bychom vyjednávali s majitelem o ukončení výroby a o případném odkupu nemovitosti do vlastnictví města.
    Chceme také pokračovat v rozšiřování městského kamerového systému. I těch málo kamer, které fungují, už pomohly dopadnout řadu pachatelů. Odradily vandaly, kteří se před tím nebáli poškozovat auta v ulicích. Státní policie díky nim dopadla celostátně hledané osoby.
    Chceme se zasadit o využití městských objektů k zachytávání dešťových srážek. Město musí být vzorem a neodvádět srážkové vody bez užitku do kanalizace. Tím ušetříme i městskou pokladnu – zachycenou vodou budeme zalévat městskou zeleň.
    Chcete nové hřiště před domem? Postrádáte lavičku na nějakém místě? Nebo chcete podporu města pro uspořádání dětského bazárku? Máte prostor pro „cvičák“ a chcete jej vybavit překážkami?
    Z jednadvaceti hudebních produkcí realizovaných v průběhu uplynulého roku souborem Collegium musicale bonum se osm uskutečnilo při slavení liturgie ve slavkovském kostele.


V minulém období jsme pomohli prosadit projekty jako je vybudování atletického stadionu a cyklostezky do Hodějic.

    Nejefektivnějším a nejrychlejším řešením aktuálních potřeb je využití pozemků za stávající mateřskou školkou na Koláčkově náměstí, rozšířit a vybudovat zde čtyři nové třídy a využívat klidné prostředí sousedícího zámeckého parku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00