Jak na věc


severočeské divadlo ústí nad labem program

V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro nás coby producenta, ale jedná se o splnění kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako rozhodující. Kritéria jsou posuzovány v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory obchodu. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2019.

    Od roku 2009 je nedílnou součástí Hornických listů příloha Severočeské listy. Vychází dvakrát ročně a je zacílena především na obyvatele měst a obcí sousedících s těžebními lokalitami Severočeských dolů na Bílinsku a Tušimicku. Severočeské listy si tam během krátké doby našly nejen pravidelné čtenáře, ale také aktivní přispěvovatele, neboť na přípravě jednotlivých vydání spolupracují s redakcí jak představitelé samospráv, tak i samotní občané.
    Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu společností Revitrans a.s. (1.7.2013 proběhla fúze společností SD Autodoprava a.s. a SD Rekultivace), SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s.
    Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu.
    Cílem kategorizace uhelných skladů je vyzdvihnout sklady, jež splňují určité kritéria jako např. správně skladují uhlí či mají další doprovodné služby apod. a tyto prověřené sklady doporučit zákazníkovi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00