Jak na věc


sepsání rezervační smlouvy na pronájem bytu

Odměna za sepsání exekutorského zápisu

    Další činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů - veřejných listin, kterými soudní exekutor osvědčuje stav věcí či skutečností a právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu.
    V případě, že chcete sepsat zápis o dohodě se svolením k vykonovatelnosti. Tedy o souhlas s dlužníka s případnou exekucí pokud nebude splácet, má exekutor nárok na odměnu dle výše částky o kterou se jedná.
    Soudní exekutor je soukromá osoba pověřená státem k činnostem podle exekučního řádu, zejména k provedení výkonu pravomocných rozhodnutí (ať již soudních či jiných).
    Hlavní náplní práce soudního exekutora je výkon pravomocných soudních a jiných rozhodnutí. Z toho vyplývá, že služeb soudního exekutora využijete v případě, kdy máte pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu a Váš dlužník nesplní to, co je mu rozhodnutím uloženo splnit.
    Titulní stránka > Oddělení > Gynekologicko-porodnické oddělení (GPO) > Informace pro těhotné ženy > Registrace k porodu a sepsání porodopisu

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00