Jak na věc


sedm havranů na tv cs film

Součástí přírodního víceboje bylo i dobývání pevnosti

    V průběhu jarních a letních měsíců se naši příslušníci tradičně podílejí na řadě ukázek na veřejnosti. Také se ale účastní řady sportovních i vojenských soutěží, ať už na úrovni podřízených praporů nebo i celé brigády.
    Potvrzením bojové připravenosti bylo v pátek 26. dubna ukončeno cvičení Czech Lizard 2019. To se ve vojenském újezdu Libavá konalo od 8. dubna a jeho cílem byla certifikace bojové připravenosti praporního úkolového uskupení postaveného na bázi 71.


Oblasti ve kterých nabízím pomoc:

    Ode dneška za 14 dní budeme v těchto chvílích počítat poslední desítky minut do zásadní změny běhu života Rádia 7. Včerejšek byl u nás den mnohonásobně pracovní. Po návratu z festivalu UNITED jsme uklízeli, kopírovali nahrané soubory na disk, přepočítávali, kolik zbylo CD, záložek s jazykolamy a Antén, nadechovali se do posledních přípravných dní před spuštěním vysílání. Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu a přišli pomoci s chystáním balíčků se zpravodajem Anténa - co nevidět by se měl objevit ve vašich schránkách. Pokud od nás Anténu nedostáváte, prolistovat i přečíst si ji můžete zde. Náš časopis k vám putuje s takovým předstihem především proto, abyste se mohli dopředu připravit na všechny změny, které jsou před námi. Nové vysílací schéma vypadá následovně. Těšíme se. A vy?
    Už nějakou dobu od nás slýcháte náznaky, plány, výhledy do budoucna. A ve všech proznívá totéž - chystáme se spustit celodenní české vysílání Rádia 7. Přišel čas přejít od náznaků k činům - a tak se činíme. V současné době připravujeme vše potřebné pro spuštění celodenního vysílání, ladíme legislativní záležitosti, chystáme nové programové schéma, připravujeme žádost o satelitní licenci, naplno zapojujeme nové spolupracovníky, chystáme nové pořady i jejich znělky, do běhu se spouští taky propagační část celé akce... Co všechno se tedy chystá a jak to bude? K jakým změnám dojde - a především kdy? O tom všem mluvili v květnové Tematické sobotě ředitel rádia Luděk Brdečko a šéfredaktorka Kateřina Hodecová. Nemohli jste poslouchat? Vše podstatné zjistíte, když si pustíte záznam - k dispozici je zde. Děkujeme za podporu, nápady, modlitby, finance, za to, že v přípravách stojíte spolu s námi.


Tankisté mají nového velitele i vrchního praporčíka

    Ve středu 15. května 2019 zavítala do prostor kasáren generála Otakara Zahálky v Hranicích delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Cílem návštěvy bylo blíže se seznámit se 7.


Pověřený náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic navštívil přáslavickou posádku

    Jako každý rok i letos se chystáme na festival UNITED na Vsetín. Letos je nás ještě více než obvykle - mnozí se totiž zapojují přímo do běhu festivalu. Luděk slouží v modlitebním týmu, Lída mezi poradci, Pavel je jako obvykle nepostradatelnou součástí technické sekce. Většinu z nás potkáte na místě s mikrofonem v ruce - ať už v press roomu při natáčení s řečníky a účinkujícími, tak mezi účastníky akce. Především Jitka a Lenka vás uvítají v pátek a v sobotu na našem stánku v rámci UNITED Challenge. Gina zpívá v pátek odpoledne na scéně Kostel s Karlem Řežábkem a večer pomluví v Kapli. Katka budeme mít v sobotním odpoledním programu 2x seminář na téma Každý den s Bohem. Lída bude navíc moderovat akce v misijním 3D café, které najdete v přízemí Domu kultury, a bude poslední, kdo promluví v Kapli. Na stejném místě a ve stejný den (v sobotu) potkáte i Luďka. UNITED má letos téma Srdeční záležitost - a je třeba říci, že naší srdeční záležitostí je v mnohém právě tento festival. Těšíme se na
    Slavnostním vyhlášením výsledků byla ve čtvrtek večer oficiálně zakončena střelecká soutěž O pohár Moravské brigády. Ta se konala ve dnech 13. až 16. května 2019 v prostorech vojenské zkušební střelnice Bzenec a vojenského újezdu Libavá a byla určena dvojicím z ozbrojených sil.
    Vytváříme individuální domácí rehabilitační program a smyslovou dietu pro potřeby daného jedince s pravidelnými kontrolami pod odborným vedením. Naše terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, Rhythmic Movement Training, reflexních technik, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.
    Naše centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 2 – 18 let. Nabízíme rehabilitační a specializované služby pro celou řadu poruch a vývojových potíží, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, Dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další.


Soutěžili jsme o nejlepší řidiče i střelce brigády

    Osm armádních týmů změřilo tento týden své síly ve vojenském újezdu Libavá ve vojenském přírodním víceboji Letní libavský speciál. Soutěž, kterou organizovala 7.
    Cílem je zjistit slabiny ve vývoji dítěte, dysfunkce jednotlivých smyslových systémů a jejich integrace, úroveň neurovývojového zpoždění a maximalizovat potenciál každého dítěte. Snažíme se podporovat jejich rozvoj prostřednictvím cíleného rehabilitačního cvičení, smyslové stimulace, motivačních her a aktivit.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00