Jak na věc


sediment v moči

Moč chemicky, sediment mikroskopicky

    Drť (U), Epitelie renální tubulární (U), Epitelie dlaždicové (U), Epitelie přechodné (U), Erytrocyty (U), Glukóza (U), Hlen (U), Ketolátky (U), Specifická hmotnost (U), Urobilinogen (U), Válce granulované (U), Válce hyalinní (U), Válce voskové (U), Krev (U), Krystaly kyseliny močové (U), Krystaly oxalátu (U), Krystaly tripelfosfátu (U), Krystaly urátu (U), Kvasinky (U), Leukocyty (U), Leukocyty chemicky (U), Nitrity (U), pH (U), Bakterie (U), Bilirubin (U), Bílkovina semikvantitativně (U)
    Jedná se o základní chemické a morfologické vyšetření moče.Chemické vyšetření moče: Semikvantitivní stanovení (bílkovina, glukóza, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty chemicky, nitrity) + pH, specifická hmotnost moče; činidla jsou v suchém stavu imobilizována na reakčních ploškách proužku a po styku s močí reagují za vzniku barevné reakce, kterou je možno semikvantitativně odečíst pomocí plně automatického přístroje; rozlišujeme 4 stupně. Morfologické vyšetření moče (dříve močový sediment): Morfologické vyšetření moče, kdy pro každý vzorek moče je vytvořeno velké množství snímků, které jsou automaticky zpracovány softwarem porovnávajícím vytvořené snímky s uloženými. V případě poruchy či sporných nálezů se odečítá pod mikroskopem močový sediment. Morfologické vyšetření provádíme jen při pozitivním chemickém vyšetření moče (alkalické pH, pozitivní krev, bílkovina, leukocyty, nitrity) nebo při pozitivitě kys. askorbové (vitaminu C) a při změně vzhledu moče.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00