Jak na věc


schoeller group a.s. litvínov

Shrnutí o jámách dolu Schoeller

    Důl Schoeller byl posledním dolem na Kladensku. Od konce roku 2010 započala postupná demolice areálu, čímž ztrácíme další z pozůstatků zdejší důlní činnosti. Chceme proto slávu „Šelerky“ připomenout aspoň tímto článkem.
    Strojovny stojí v ose bývalého vjezdu do areálu a jsou označeny jako strojovny I. a II. Strojovna I. měla dvoububnový ležatý parní těžní stroj PAS z roku 1905. Ten byl odstraněn v roce 1950 bez náhrady. Strojovna II. měla stroj Breitfeld Daněk z roku 1890, který byl v roce 1963 nahrazen elektrickým těžním strojem ČKD. Ten byl v provozu až do ukončení těžby. I tento stroj je zapsán na seznam nemovitých kulturních památek.
    Jednou z nejstarších staveb je zámečnická dílná u staré vrátnice (ještě stojí). Zmínit bychom měli také komíny. Postupně zde stály tři. Poslední z těchto tří patřil mezi nejkrásnější. I ten však padl při demolici 7. prosince 2010.
    Vzhledem k tomu, v jakém stavu v té době Šelerka byla, bylo vzpomenuto i na ní. Já sám jsem ji navštívil 9. prosince a byl jsem opravdu překvapen. Místo strojovny byla jenom hromadu sutin a těžní věž byla z poloviny zbořena.


Stavby na dole Schoeller v Libušíně

    Sousední jáma je označována jako Nejedlý III (Nejedlý II je důl Wannieck; Nejedlý IV je jáma Hradečno, která sloužila jako větrná jáma dolu Schoeller). Jáma byla hloubena v letech 1969–1972. Dohloubena byla na konečných 638,66 metrů. Měla kruhový profil o průměru 7,5 metru a začala těžit v roce 1973. Ve snaze koncentrovat těžbu uhlí se jáma postupně propojovala překopy s doly Prago, Mayrau, Max a Ronna, v roce 1997 byla propojena i s dolem Tuchlovice.
    Důl měl čtvercovou kompozici, v jejímž středu se nalézala jámová budova s ocelovou těžní věží. Jámová budova měla novorenesanční fasádu (čitelnou už pouze na římsách tympanonů s nápadným kruhovým okénkem) a měla velký počet vysokých oken. Bohužel po změně na výdušnou, byla fasáda budovy osekána a okna zazděna.
    Od roku 1968, kdy se hloubila jáma Nejedlý III, probíhala celková rekonstrukce a dostavba areálu. Postavena byla nová těžní věž, strojovna, kompresovna, třídička, zásobníky uhlí, kotelna a pětipatrová budova hornických koupelí a šaten.
    Název jámy, respektivě její označení, se neměnilo. Pouze název dolu se měnil. Od Dolu Nejedlý, n. p., na Důl Klement Gottwald, n. p., později koncernový podnik, pak krátce státní podnik a nakonec Důl Kladno, státní podnik.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00