Jak na věc


schoeller group a.s. litvínov

Stavby na dole Schoeller v Libušíně

    Důl měl čtvercovou kompozici, v jejímž středu se nalézala jámová budova s ocelovou těžní věží. Jámová budova měla novorenesanční fasádu (čitelnou už pouze na římsách tympanonů s nápadným kruhovým okénkem) a měla velký počet vysokých oken. Bohužel po změně na výdušnou, byla fasáda budovy osekána a okna zazděna.
    Důl byl založen na severovýchod od staré cesty z Kladna na Kačici a východně od křižovatky na ni nově navazující silnici z Libušína. Na obou stranách křižovatky byly plánovány obytné domy pro závodního a inženýry dolu. Severní stranu uzavíralo pohostinství.
    Strojovny stojí v ose bývalého vjezdu do areálu a jsou označeny jako strojovny I. a II. Strojovna I. měla dvoububnový ležatý parní těžní stroj PAS z roku 1905. Ten byl odstraněn v roce 1950 bez náhrady. Strojovna II. měla stroj Breitfeld Daněk z roku 1890, který byl v roce 1963 nahrazen elektrickým těžním strojem ČKD. Ten byl v provozu až do ukončení těžby. I tento stroj je zapsán na seznam nemovitých kulturních památek.


Shrnutí o jámách dolu Schoeller

    K 31. říjnu 1901 byla jáma dohloubena na konečných 533,3 metrů. Pravidelná těžba začala 15. února 1902, v roce 1905 důl koupila Pražská železářská společnost, která zde vystavěla elektrárnu. Od roku 1901 byl důl také propojen vlečkou s nádražím Buštěhradské dráhy (Kamenné Žehrovice). V roce 1915 byl překopem propojen s dolem Wannieck.
    Ve strojovně byly umístěny dva poloautomatizované těžní stroje. Hala byla postavena z ocelových nosníků a obvodový plášť byl vyzděn z cihel. Strop měl ocelové překlady, na které byly uloženy železobetonové stropní desky. I zde se musí mluvit již v minulém čase….
    V závěru roku 2001 postihla důl událost, která předznamenala jeho konec. 29. listopadu 2001 se zde vznítila metanovýbušná směs, výbuch si vyžádal čtyři lidské životy. Po této katastrofě byl důl zařazen mezi plynující, což především znamenalo povinnost zavést vyšší bezpečnostní opatření.
    Masová likvidace dolu začala ale až v říjnu 2010. Osobně jsem se o demolici dozvěděl na facebooku (aspoň k něčemu je dobrý), kdy zde byla vytvořena událost Pieta za Schoellerku (6. 12. 2010). Ve skutečnosti se jednalo o oslavy svátku sv. Barborky, které uspořádalo občanské sdružení Arteum ve spolupráci s Dagmar Šubrtovou a Renátou Malou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00