Jak na věc


sběrný dvůr brno líšeň

Sběrné dvory na území hlavního města Prahy

    Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.
    Bezplatně lze ve sběrném dvoře Cheb Klášterní 276/6 ukládat odpady uvedené v provozním řádu (jejich seznam je uveden i na informačních tabulích umístěných na vjezdu). Zpoplatněno je pouze ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, tašky nebo jejich směs), v max. váhovém množství jedné ukládky 1 t v ceně 600,- Kč / t.
    Společnost CHETES s.r.o. ve spolupráci s městem Cheb provozuje pro občany města Chebu sběrný dvůr a místo zpětného odběru elektrozařízení, na adrese Cheb Klášterní 276/6 naproti bývalému areálu Kovo Cheb při ulici Americká.
    Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území města, mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.


Nový Bydžov - Oficiální web Město českých královen a studentských merend

    Pražané mají také možnost zajistit si odvoz objemného odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou zaslanou faxem (236 040 003), e-mailem (sbernydvur@komwag.cz), poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00