Jak na věc


samovyšetření prsu

Pro výsledky odběrů volejte v těchto termínech

    S technikou samovyšetřování prsou jsou obeznámeni všichni lékaři a sestry a zejména gynekolog by měl být schopen ženu v tomto směru poučit. Kromě toho existují instruktážní videonahrávky a tzv. fantomy (umělá prsa) s nasimulovanými bulkami k praktickému nácviku samovyšetřování.
    Zvedněte jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřete tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostředních prstů. Postupujte v malých soustředěných a stále se zvětšujících kruzích od prsního dvorce až do okolí celého prsu. Hledejte nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. Totéž opakujte na druhé straně.
    Přesto by samovyšetřování nemělo být podceňováno a měly by ho provozovat jak ženy, které zatím nespadají do pravidelně vyšetřované skupiny, tak ženy sledované, a to pro větší jistotu v období mezi dvěma screeningovými vyšetřeními.
    Na preventivní mamografické vyšetření má nárok každá žena od 45 let věku ve dvouletých intervalech. Požádejte svého praktického lékaře či gynekologa o napsání žádanky a odeslání k tomuto vyšetření.
    Další část samovyšetření provádějte vleže na zádech s mírně podloženou lopatkou a paží zvednutou nad hlavu. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší prohmatání. Postup vyšetření prsů je stejný jako vestoje.


Kdy a jak často si vyšetřovat prsa

    Při samovyšetření je dobré porovnávat oba prsy naráz. To jde pouze při vyšetření vnitřních částí prsů. Opět krouživými pohyby s mírným tlakem na obě ruce zkoumáme v jedné chvíli stejná místa obou prsů. Porovnáváme vše, co přes kůži konečky prstů cítíme.
    Samovyšetřování nemá vlivna délku přežití ani úmrtnost! Tyto parametry příznivě ovlivňuje pouze mamografický screening,který je schopen odhalit ještě nehmatné změny v prsu!
    Je nejlepší postavit se před zrcadlo, nejprve si oba prsy prohlédnout, když jsou ruce spuštěny dolů, pak pomalu zvedat ruce nad hlavu a pomalu a soustředěně si prohlížet oba prsy ze všech stran.
    Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů.
    Takový dvojstranný postup nám pomůže lépe odhalit i jemné změny, které bychom jinak mohly přehlédnout. Tlak na obě vyšetřující ruce, na prsty, které vyšetření provádějí, by měl být jemný. Nejde přece o to, abyste se při samovyšetření pohmoždily.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00