Jak na věc


sálavá elektrická topidla do bytu

Popis užívání sálavých akumulačních kamen

    Akumulační kamna dnes velice často zákazníci požadují s prosklenými přikládacími dvířky. Využívám tak maximálního komfortu sálavých kamen a přitom si užívám pohledového ohně jako bych měl v obýváku krb. Pochopitelně platí pravidlo čím menší prosklení dvířek, tím méně rychlého tepla v obýváku vlivem přímého vysálání přes sklo.
    Díky modernímu stavitelství rodinných domů má dnes většina vytápěných objektů tepelnou ztrátu pod 10kW. Tepelná ztráta vyjadřuje, kolik objekt ztratí tepla větráním a prostupem tepla stavebními konstrukcemi za jednu hodinu. Zjednodušeně řečeno stejné množství tepla musíme do objektu každou hodinu přivést, abychom v domě udrželi požadovanou teplotu.Je však třeba přihlédnout na fakt, že tepelná ztráta je určována pro teplotní extrém od -18°C do -10°C (v závislosti na oblasti a nadmořské výšce). Nejčastěji se venkovní teploty v topných dnech pohybují okolo cca 2°C až 4°C. Pro tuto teplotu je poté tepelná ztráta objektu přibližně poloviční.
    Jedná se vlastně o určitý druh infračerveného záření. Je to záření podobné záření slunečnímu. Jistě všichni znáte účinek slunečního záření, kdy i v mrazivých dnech dokáže slunce náš organismus příjemně zahřát.


Pro sálavé vytápění jsou nejlepší akumulační kamna

    Kamna jsou až na několik výjimek určena k vytápění jen kvalitním dřevem - tj. takovým, které spolehlivě hoří bez velkého množství dýmu a střílení. Nevhodné je vlhké a mokré dřevo, dřevo nezbavené větví a listí, dřevo s vysokou zápanou teplotou nebo s velkým obsahem smůly. Doporučuje se pro topení v sálavých kamnech používat tzv. krbové dřevo, tedy dřevo nakoupené jako výhradně určené pro krby a kamna. Pouze v kamnech jednoduchých konstrukcí, jako jsou chalupářská kamna, lze topit briketami, uhlím, nekvalitní dřevní hmotou, ale nikdy ne odpadky.
     Sporák je dimenzovaný na čtyři strávníky, součástí je ocelová plotna na vaření a jedna trouba, určená k pečení pokrmů. Tah sporáku je regulovaný klapkou na kouřovodu a zadavatel byl seznámen s její regulací a byla prokázána funkčnost.
     Často se ale pomíjí negativní důsledky, které s sebou konvekční vytápění přináší, jako je vysoušení vzduchu, zvýšená prašnost, cirkulace mikrobů a pylových částic, nepřirozený rozdíl teplot u země a ve výši hlavy. Honba výrobců kamen za konvekčním vytápěním zcela odsunula do pozadí přirozenou vlastnost kamen, kterou je vyzařování sálavého tepla.
     Vytápění místností sáláním jde ruku v ruce s akumulací tepla vyrobeného kamny do hmoty schopné pojmout značné množství tepla a následně je pak po dlouhou dobu vydávat.


Energetický výdej akumulačních kamen

    Naši kamnáři provedou kvalitně, rychle a levně stavby sálavých kamen kdekoli v České republice. Realizujeme stavby sálavých kamen a celých systémů vytápění sálavými kamny ve všech typech objektů. Náš tým kamnářů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.
    Nepočítáme-li chalupářská kamna anebo krbová kamna, jsou zděná sálavá kamna jsou téměř vždy zastavěna do vlastního objektu a viditelně jsou jeho stavební součástí. Stavby sálavých kamen zahrnují několik kroků, jimž je potřeba věnovat dostatek času a pečlivou přípravu. Vyžadují zkušenosti a v neposlední řadě také kvalifikaci pro provádění certifikovaných činností, proto bychom vždy měli zvážit, zda se do stavby sálavých kamen pustíme svépomocí anebo raději svěříme tuto odbornou práci profesionálně zaměřené firmě :
    Když k tomu přičtu fakt, že většinou kamny vytápím pouze část domu, tak reálné ztráty, které musím kamny vykrýt, jsou jen několik málo kilowatů za hodinu.


Stavební materiál pro sálavou obestavbu krbu

    Pokud mám kamna nadimenzovaná na vykrytí tepelných ztrát při průměrné venkovní teplotě okolo 2°C až 4°C, mohu při snížení venkovní teploty zvýšit intenzitu přikládání do kamen a přejít z režimu dvanáctihodinového přikládání do režimu osmihodinového přikládání. Tím jsem schopen překlenout takové dny, aniž bych využíval jiného zdroje tepelné energie.
    Sálavý teplovzdušný krb v první fázi topení ohřívá vzduch klasickým způsobem, kdy mřížkami poskytuje rychlé teplo do vytápěného prostoru. Po prohřátí Grenathermu začíná krb předávat tepelnou energii skrze svůj plášť sáláním. Poměr předávání tepelného výkonu krbu se tedy dělí mezi konvenční vytápění vzduchem (pomocí mřížek) a sálání. Různými technologickými postupy stavby a správným výběrem krbové vložky lze docílit i akumulačních vlastností krbu. Akumulační vlastnosti krbů začínají být díky stále menší energetické náročnosti budov nutností. Dosáhnete rozložení tepelného výkonu v čase.
    Využijete ho při stavbě horkovzdušných krbů, kde je požadavek sálavého tepla a není zapotřebí akumulační schopnost topidla. Při správném dimenzování topidla a jeho technickém navržení dosáhnete požadovaného sálání do 60 minut po roztopení.


Stavba krbového pláště z desek Grenatherm:

     Velká část sortimentu kamnářských firem se dnes zaměřuje na kamna s výměníkem , tedy teplovzdušná kamna nebo teplovodní kamna, jejichž cílem je vyrobit dostatek tepla distribuovaného do místností konvekčním prouděním teplého vzduchu. Jedná se o systémy vytápění, na které jsme si v posledních desetiletích přivykli a mají řadu výhod, pro které jsou upřednostňovány.
    Mezi nejlepší akumulační materiály vhodné pro stavbu sálavých kamen patří kachle, šamotové cihly a litina. Čím je akumulační hmoty více, tím déle trvá její nahřívání, ale o to déle dokážou vydávat příjemné sálavé teplo. Podle materiálu akumulační hmoty rozlišujeme sálavá kamna na tato nejčastěji realizovaná kamna :
    Díky dobrému pokrytí Česka našimi topenáři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme instalaci, opravy nebo rekonstrukci vytápění sálavými kamny bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.
    Kamna jsou dispozičně poněkud větší, protože mimo ohniště skrývají pod svým pláštěm především masu akumulačního materiálu. Právě díky tomuto materiálu hřejí kamna ještě dlouho po dohoření!
    Pokud se venku ochladí a já potřebuji do interiéru přivést větší množství tepelné energie pro udržení tepelné pohody, můžu počet přikládání ze dvou denně zvýšit na tři denně. Tím zkrátím interval přikládání z dvanácti hodin na osm hodin. Zvýším tím vlastně výkon kamen přibližně o 50%.


Obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji

    Sálavá kamna se vyrábějí v různých provedeních kombinujících různou měrou sálavé a konvekční vytápění
     Akumulační kamna jsou postavena a vybavena technologíí společnosti RATH ve specifikaci bezroštového topeniště BIO 3 o výkonu 3,3 kW. Délka tahů je 5,8m a doba sálání 12 hodin. Tahový systém je vyzděný systémem Quickbrick RATH se vzduchovou mezerou. Přívod vzduchu pro hoření je vedený v podlaze a regulovaný automatickou regulací Timpex Reg200. Kamna jsou v kombinaci kachlové keramiky HEIN a omítaných šamotových sálavých ploch.


Způsob topení v akumulačních kamnech

    Sálavé teplo je pro člověka zdravé, přirozené a příjemné. Prohřívá okolní prostor elektromagnetickým zářením stejně jako Slunce. Toto záření ohřívá předměty, stěny, lidi, neohřívá však vzduch mezi nimi přímo. Sálavé teplo tedy nelze vyvětrat. Sálavé materiály z teplovzdušného krbu odvádějí tepelnou energii, což zmírňuje riziko přepalování vzduchu. Sálavý teplovzdušný krb také snižuje vysušování vzduchu ve vytápěném objektu a teplotní rozdíly ve vytápěném prostoru. Tato technologie stavby krbu dále snižuje teplotní rozdíly ve vytápěném prostoru. Oproti tomu horkovzdušné vytápění bez sálání způsobuje vznik vyšších teplot u stropu, než u podlahy.
     Sálavé teplo vnímá člověk jako nejpřirozenější a nejpříjemnější. Vždyť odpradávna bylo sálavé teplo slunce nebo ohně jediným teplem, které mohl v chladných dnech a nocích přijímat. Organismus člověka je na přijímání sálavého tepla přírodou uzpůsoben. Proto i doma vnímá sálavé zdroje tepla jako příjemné a přirozené. Jedním z tradičních zdrojů sálavého tepla jsou sálavá kamna.
    Akumulační kamna jsou většinou prostorově poněkud náročnější, než obyčejný krb. Velice často bývají opatřeny takzvanou vytápěnou lavičkou, která je dalším velkým bonusem pro uživatele. Jen si představte, že v sychravý a chladný den po vycházce venku sednete na keramickou vytápěnou lavičku a necháte se nahřívat příjemným sálavým teplem.
    Otevřená kamna - kamna s otevřeným ohništěm bývala kdysi součástí hradů, zámků i měšťanských domů a patří mezi typicky sálavá kamna, vydávají však velmi málo využitelného sálavého tepla a pro svoji neefektivnost se již téměř nikde nestavějí


Čím lze v sálavých kamnech topit

    Plamen hořícího dřeva, pelet či briket v kamnech s výměníkem produkuje vydatné množství sálavého tepla, které se však z velké většiny ztrácí v obestavbě kamen, zajišťující přenos maximálního množství tepla do tepelního výměníku a jeho distribuci po objektu. Proto sice cítíme sálavé teplo vycházející z kamen, avšak jen v jeho bezprostřední blízkosti a v množství nedostatečném pro pocit tepelné pohody v jinak studené místnosti. Naštěstí se řada výrobců kamen zaměřuje na tradiční tzv. sálavá kamna, u nichž je sálavá složka tepla podpořena materiálem i konstrukcí kamen.
    Do sálavých akumulačních kamen vkládáme palivo většinou jednou za 12 hodin. Palivo poté skoro dvě hodiny odhořívá a „nabíjí“ kamna tepelnou energií. Po vyhasnutí paliva tak ještě dlouhé hodiny teplo odsálává z takzvaných teplosměnných ploch pláště kamen.
     Proto nejlepších výsledků z hlediska sálavého topení dosahují akumulační kamna, což jsou kamna doplněná o akumulační hmotu.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku kamnářských prací

    Sálavé teplo, které produkují sálavá akumulační kamna, je velice podobné příjemnému slunečnímu záření. Je to stoprocentně zdravá, staletími prověřená forma vytápění přinášející uživateli vysoký komfort obsluhy. Běžný interval přikládání je totiž u kamen 12 hodin a palivo odhořívá více, než hodinu. Pokud jsou kamna opatřena dvířky s prosklení, přináší tak uživateli možnost pohledového ohně. Díky dvěma přiložením za 24 hodin je vlastně zajištěn konstantní přísun tepelné energie do objektu. Velkou výhodou akumulačních kamen je, že díky sálavému teplu nevzniká vrstvení do tepelných zón a teplota v místnosti je tak od podlahy po strop velice konstantní.
    Jednou z největších výhod akumulačních sálavých kamen je předávání tepelné energie formou infračerveného sálání. Díky takovému sálání nedochází k vrstvení tepelných zón (teplota u podlahy a u stropu je velice podobná). Kamna ohřívají předměty, od nichž se teprve druhotně ohřívá vzduch v okolí. Je to zdravý, neprašný a příjemný způsob vytápění!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00