Jak na věc


rychnovský deník

Rychnov nad Kněžnou bude žít staročeským jarmarkem

    Sobotní program zahájila středověká kapela Gnomus.. Akrobacie na volném laně v průběhu sobotního programu předvedla akrobatka a žonglérka Kristýna, Na „živo“ mohli návštěvníci jarmarku vidět, jak se vinou skleněná zvířátka ze skla, kolik úsilí a zručnosti vyžaduje práce kovářů, hrnčířů i výrobců šperků, oceňovali důmyslnost při tvorbě vitráží i pečlivost a přesnost při pletení košíků. Svoji tělesnou připravenost mohli podrobit velké zkoušce návštěvníci na provazovém žebříku. Děti si mohly vyzkoušet lukostřelbu a prověřit svoji odvahu při krmení dravce. Zasloužený obdiv si získali chodci na chůdách a postavy z Poláčkova románu Bylo nás pět. Děti nezahálely ani na chvíli. V průběhu celého dne nechyběly pohádky, loutková divadla a žongléřská vystoupení. Ovzduší provoněly trdelníky, bramboráčky, preclíky, koláče a celým náměstím se linula vůně rožněného masa a pražených mandlí.. Sobotní noc zakončila noční ohňová produkce.
    Hlavní pořadatelé děkují Technickým službám RK, s.r.o., Městským lesům RK, s.r.o. a firmě Dopravní značení Lorenc za technickou pomoc. Akce se uskutečnila za finanční podpory společnosti ELKONA CZ, s.r.o., PINK REALITY, s.r.o. a České spořitelny, a.s.
    * Další úsek cyklostezky v provozu* Změny parkovacího systému a výměna parkovacích karet* Rekonstrukce místních komunikací na Sibiři* Premiérové Svatomartinské slavnosti


Rychnovský zpravodaj 2016 - ročník 43

    Neopakovatelnou atmosféru Rychnovského staročeského jarmarku můžete prožít 28. a 29. srpna v Rychnově na Poláčkově náměstí. Po oba dny nebude chybět nic z toho, co k dobrému jarmarku patří – rytíři, šermíři, potulní hudebníci, žongléři, tanečnice, chodci na chůdách, klauni a mnoho dalších kostýmovaných postav. Během pátečního odpoledne nás čeká vystoupení kapely Sbor z hor a absolvovat budete moci Cestu za poznáním pro malé i velké, v doprovodu hrdinů Poláčkova románu Bylo nás pět si můžete v pátek večer 28.8. vychutnat zákoutí Rychnova.V sobotu 29.8. jsou pro děti připraveny rozmanité pohádky, chvíle napětí nás čekají během šermířského vystoupení skupiny Adorea, která si pro Vás připravila představení „ Hrdinové", „Duel" a „Ostrov pokladů". Středověkou hudbu uslyšíte v podání kapely Řemdich, která hraje na kopie dobových nástrojů. Půvabné tanečnice skupiny Ambrosia Vás naučí středověké lidové, ale také dvorské renesanční tance. Průvod všech kostýmovaných postav můžete sledovat od 13 h
    V roce 1902 se tajemným podzemním hřměním zabýval další vídeňský geolog Tietze. Nepovažoval za správné "detonační fenomén" Rychnovského vrchu popírat, jak se asi často dělo, a pokusil se jej vysvětlit. Napadlo ho, že se v kopci možná vyskytují nějaké velké dutiny, a že dunění může být působeno pukáním nebo řícením hornin a pády velkých balvanů uvnitř těchto dutin. Uvažoval také o vlivu změn atmosférického tlaku nebo dokonce o lokálních zemětřeseních v souvislosti s tektonickými pohyby na zlomech. Nic z toho se však nepodařilo prokázat - nejspíš se o to ani žádný z vědců nepokoušel. V té době bylo ještě tu a tam podzemní dunění v kopci slýcháno. Záhadný jev zdá se definitivně vymizel počátkem 40. let minulého století. Po druhé světové válce už nikdo v okolí Rychnovského vrchu žádné "rumplování hory" neslyšel. Vysvětlit se ho nepodařilo a pravděpodobně nikdy nepodaří. Některá tajemství si země nechává pro sebe.


Rychnov nad Kněžnou - Oficiální web města

    Roku 1843 se poblíž nedalekých Třebovic hloubil tunel olomoucko-pražské dráhy a dělníci si tajemného burácení povšimli také. V podzemí bylo dokonce slyšet lépe než na povrchu. Glocker na základě těchto poznatků rozvíjel dál svou teorii "plynového vulkánu" a své závěry roku 1845 zveřejnil v odborném tisku. Jeho článek rozpoutal mezi vědci své doby rozsáhlou diskusi. Glockerovy názory byly vesměs zpochybňovány a zvukové jevy se vysvětlovaly například změnami atmosférického tlaku. V roce 1858 zkoumal Rychnovský vrch pozdější významný vídeňský geolog Tschermak. Toho zaujala především existence vrcholových jezírek ze zadržované dešťové vody, která by na kopci vůbec neměla být, vzhledem ke strmému sklonu horninových vrstev a četným puklinám na hřbetu kopce. Našli se však i další svědkové, kteří potvrdili existenci záhadného dunění.
    * Geodetický průzkum trasy obchvatu Rychnova* Zastupitelé schválili materiální podporu organizacím* Svoz bioodpadu bude v dalších ulicích města* Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů


Konec prázdnin patřil tradičně Rychnovského divadelního jarmarku

    Poslední prázdninový pátek a sobota patří v Rychnově již tradičně Rychnovskému divadelnímu jarmarku. Poláčkovo náměstí se 29. a 30. srpna proměnilo v tržiště s více než 60 stánky a dobovými řemesly. Návštěvníky čekal lákavý program. V pátek zahájila jarmark v 16 hodin kapela Nešlapeto. Děti a rodiče absolvovali Cestu za poznáním, kterou již tradičně připravuje Dům dětí a mládeže RK včetně tvůrčích dílen, malířským plátnem se tentokrát staly obličeje dětí, které se proměnily v postavy z říše šelem. Chvíle napětí pak přineslo šermířském vystoupení skupiny NEXT, tentokrát ohrožované prudkým lijákem. I přes páteční nepřízeň počasí si návštěvníci jarmarku nenechali ujít příležitost posedět u stánků se staročeskými specialitami, poseděli až do pozdních nočních hodin a vychutnali si vystoupení country kapely Kalumet.
    Příspěvky jsou vítány, redakční rada neodpovídá za jejich stylizaci a případné tiskové chyby. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
    Dnes už málokdo ví, že jde o místo opředené dávnými zkazkami a pověstmi inspirovanými neobvyklou tvářností vrcholem kopce. Ten je totiž asi v kilometrové délce rozdvojen a ve sníženině mezi hřbety jsou mokřinové pánvičky s drobnými jezírky. Odtud kopec dostal jméno - Jezerní hora či Jezerní hřbet.


Akcí, které mají zlepšit život v našem městě je letos víc než dost

    Na vrcholku prý stával ponurý zámek, který vlastnila krutá panna - čarodějka, která škodila lidem a když vypršela lhůta její smlouvy s ďáblem, propadla se i se zámkem... Dnes tu najdeme tři zarůstající bahnité pánvičky, ve kterých se občas drží voda. Největší je asi osmdesát metrů dlouhá, ale velice úzká. Příčinu vzniku jezerních pánviček je právě rozdvojení vrcholové části kopce, patrně vlivem tektonických procesů (kopec je tvořen vzpříčenými vrstvami křídových jílovcù a pískovcù), možná díky pohybu horninových blokù na příkrém svahu. Jezírka však nejsou jedinou zajímavostí Rychnovského vrchu. V hloubi minulého století vzbudily pozornost, a to i v odborných kruzích, údaje o podivném dunění, které se čas od času ozývalo z nitra kopce. Snad šlo o procesy související s pohybem porušených vrstev nebo vyrovnáváním napětí v horninovém masívu, možná jen o sluchový přelud...
    Zdroj: Skořepa, Hynek: Podorlická pahorkatina - kraj tajemných kopců, Živa 6/2005.Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie http://www.rozhlas.cz/planetarium/tajemnamista/_zprava/rychnovsky-vrch-kopec-ktery-duni--1022731
    Už roku 1840 přijel záhadný jev zkoumat německý mineralog Glocker. Místní lidé muvyprávěli, že zvláště před bouří bývá ve směru od Rychnovského vrchu slyšet hřmění, které je však od bouře snadno odlišitelné. V kraji se dokonce říkalo: "Hora rumpluje, přijde bouřka." Místní byli přesvědčeni, že hora je plná vody. Glocker sám dunění neslyšel, vystoupil však na vrchol kopce a zkoumal tamní jezírka. Přitom zjistil, že z vodních tůní vystupují bubliny, které pokrývají hladinu jako perly. Došel proto k závěru, že za dunění je zodpovědná bahenní sopka, z níž uniká plyn.


Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

    Poblíž Rychnova na Moravě, mezi Moravskou Třebovou a Lanškrounem, se tyčí Rychnovský vrch. Zajímavým ho činí nejen občasný výskyt jezírek na vrcholu, ale i tajemné dunění, které se kdysi tu a tam ozývalo z jeho útrob.
    * Stavba nového domu sociálních služeb finišuje* Dluh města klesl na 52 milionů* Vládní dotace: Jak jsme na tom?* Přehled kandidátek do komunálních voleb
    * Výsledky voleb v rychnově nad Kněžnou* Rychnov získal již třetí sociální automobil* Atletický stadion v novém* Zájmové kroužky v Déčku zahájily svou činnost
    Na této stránce jsou k dispozici ke stažení výtisky Rychnovského zpravodaje ve formátu PDF (k jejich prohlížení, případně tisku je třeba nainstalovat Adobe Reader).
    Nejvyhledávanějším místem na severovýchodním úbočí kopce je nyní kostelík v lesním úžlabí s Mariánskou studánkou. I ta je opředena pověstí, tentokrát o „léčivých“ účincích zdejšího pramene.
    Kliknutím na odkaz se soubor otevře v internetovém prohlížeči. Doporučujeme vám ale stáhnout si Zpravodaj do svého počítače. Soubor stáhnete tak, že kliknete na vámi zvolené číslo pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolíte Uložit jako .... Potom soubor uložte do požadované složky ve vašem počítači.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00