Jak na věc


ruské. noční vidění

Jak dlouho se vyřizuje služební vízum do Ruska?

    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Celkové vyřízení turistického ruského víza včetně vyřízení turistického voucheru trvá cca do 7 pracovních dní (pokud chcete získat vízum co nejdříve, je tu možnost expres vízy do 4 dní). Rádi bychom upozornili, že pokud máte pozvání vlastní, může se doba výrazně prodloužit, poněvadž zaměstnanci ruského konzulátu v Praze musí pozvání důkladně prověřit a odeslat ho ke schválení na Správu federální migrační služby, která sídlí v  Moskvě.
    Kdo by se po území Ruska pohyboval bez víza, bude vysoce pokutován, podrobí se zdlouhavým administrativním procedurám a bude okamžitě na své náklady vyhoštěn z Ruska.


Co je potřeba k vyřízení služebního víza?

    Podle nových podmínek je nyní jednodušší udělit služební vízum na rok na pozvání od firmy. Je tedy dostačující, pokud za posledních 12 měsíců Vám bylo vydáno alespoň jednovstupní vízum. Chceme však upozornit, že pokud žádáte o vícevstupní vízum, a máte-li k dispozici vlastní pozvání do země, celková procedura vydání víza nemůže být vyřízena v urgentním režimu. Žádáte-li o jedno a dvouvstupní pracovní víza do Ruska, pak je vyřízení ve zrychleném režimu možné. Žadatel by ale uskutečnit alespoň 2 vstupy do Ruské federace. Pak je nutné doložit originál oficiálního pozvání. Pokud žadatel tyto podmínky nesplňuje,  je riziko, že vícevstupní služební vízum do Ruska na dobu jednoho roku nemusí být uděleno.
    Třebaže se po rozpadu Sovětského svazu změnilo opravdu mnohé, cestování do Ruska stále není jednoduché. Nejen, že občané České republiky musejí být vybaveni platným vízem, ale vztahují se na ně další předpisy, které nelze obejít. Kdo chce navštívit Rusko s cestovní kanceláří, má situaci trochu jednodušší, protože řada povinných formalit za něj bude vyřízena. Ale individuální cestovatelé musejí plánované cestě věnovat víc času – a to především studiem všeho, co budou potřebovat. Protože neznalost zákona neomlouvá. A sankce za nedodržení jsou v Rusku velmi přísné.


Co má obsahovat pozvání do země?

    Ruské vízum musí obsahovat datum příjezdu, datum odjezdu, osobní údaje, informace o cestovním pasu a další informace o pozvání ruské strany. Ruské vízum slouží také jako povolení k příjezdu, tak i k odjezdu. Celý proces zabírá poměrně dlouhou dobu, během něhož je žadatel o vízum poměrně důkladně prověřován. Prověřuje se zejména účelovost a de facto i jakési oprávnění vstoupit na území Ruské federace. Zákony Ruské federace jsou poměrně striktní, a je potřeba také dbát na jejich dodržování i při podání žádosti. Nezáleží ani, zda jedete do Ruské federace pracovně nebo jen ukojit svou cestovatelskou vášeň. Vízum do Ruska zkrátka potřebujete vždy.
    Turistické ruské vízum lze vyřídit za předpokladu, že v cestovním pase nemáte žádné jiné platné vízum do této země. Pokud budete žádat i přesto o nové turistické vízum, původní (dosud platné) vízum musí být ambasádou zneplatněno, popřípadě proces udělení víza může být dokonce i pozastaven.
    Občané ČR musejí mít do tří dnů od příjezdu u sebe doklad o tom, že je adresu místa pobytu přihlášen. Přihlášení nelze nechat na poslední den, protože ruská administrativa je nesmírně zdlouhavá, úředníci nedodržují pracovní dobu. Navíc je třeba chovat se doslova servilně, protože sebemenší náznak nesouhlasu s liknavým přístupem úředníka znamená takové další obstrukce, že to mnohdy hrozí nedodržením termínu přihlášení.


Co je potřeba k vyřízení turistického víza?

    Vydává-li se služební vízum jednovstupní, má platnost od 1 do 3 měsíců s tím, že ho také lze prodloužit na místě již během Vaší cesty. Platnost multivíza do Ruska může celkem činit 2-5 let, ale obvykle se vydává na dobu 6 až 12 měsíců. V případě multivíza do země lze vstoupit i vícekrát, což je nejvíce vhodnou variantou, je-li Vaše služební cesta má tendenci se opakovat nebo se chystáte navštěvovat Ruskou federaci častěji.
    Do některých územních částí Ruské federace mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušné pobočky Federální migrační služby s dostatečným předstihem.
    V případě ztráty víza či jeho prodloužení je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt, který musí požádat o vydání duplikátu víza a registrace v místě posledního pobytu cizince na území RF. Kdo nemá příslušné doklady, je přísně postihován. Nesplnění přihlašovací povinnosti je trestáno pokutou do výše pěti tisíc rublů (což je asi 190 tisíc korun).
    Pozvání musí být ověřeno Federální migrační službou Ruské federace (RF) nebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. To obstará ten, kdo zve. Dále je třeba mít pas, jehož platnost je delší, než šest měsíců po plánovaném ukončení pobytu v Rusku, doklad o zdravotním pojištění na celou plánovanou dobu pobytu a fotografie.


Jak dlouho se vyřizuje turistické vízum do Ruska?

    Vízum platí buď pro jeden vstup nebo pro dva vstupy (u víz pro 2 vstupy platí princip, že 2. vstup musí být ze 3. země – například, z Finska nebo z Kaliningradu), vždy přesně podle termínů uvedených v turistickém voucheru nebo v pozvání. Maximální doba pobytu je ale 30 dnů. Žádost o vystavení turistického víza do Ruska lze podat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou do Ruské federace. Ani vyplněný online formulář nesmí být starší než výše uvedená doba.
    Každý vstup do Ruské federace je tedy podmíněn získáním víza. Buď tedy podstoupíte únavný den běhání po úřadech s dlouhými hodinami strávenými nepříjemným čekáním, ba někdy dokonce i dny, nebo tento nudný a otravný úkon přenecháte specialistům, a získáte vízum do Ruska rychle a bez starostí. Poradíme Vám zdali potřebujete turistické vízum, či služební vízum, upozorníme na některá úskalí a zajistíme zcela bezstarostný a ničím nenarušený pobyt v Ruské federaci.
    Jestliže cestující plánuje během návštěvy Ruska i cestu do další ze zemí Společenství nezávislých států, musí požádat o tak zvané multivízum. Když ho nebude mít, nebude se moct vrátit na území Ruska.
    Cestovní kanceláře sice nabízejí zprostředkování víza, ale to je doporučováno jen pro účastníky zájezdu do Ruska cestovní kanceláří pořádaném. O to víc je tato praxe nedoporučována, jestliže chce být cestovatel ubytován v soukromí.


Aby se dovolená nechtěně neprodražila

    Pas s ruským vízem a migrační kartou se předkládá v každém ubytovacím zařízení, včetně privátního. Ubytovací strana si pořídí fotokopii potřebnou k zaregistrování.
    Na výslovnou žádost lze také vyřídit turistické vízum do Ruské federace urgentně a to do 4 pracovních dnů ode dne podání žádosti na ambasádu v Praze včetně vyřízení turistického voucheru.
    Podle ruského zákona o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci musí každý turista ohlásit do 3 pracovních dnů adresu místa pobytu a po odjezdu se písemně odhlásit a doklad o nahlášení nosit při sobě. Velmi podstatnou věcí je, že musíte mít u sebe doklady prokazující Vaši totožnost pro případ policejní kontroly.
    Podle ruských zákonů mají cizinci a lidé bez ruského občanství povinnost ohlásit adresu svého pobytu nejpozději do tří pracovních dnů a přijímací ruská strana pak musí jeho odjezd odhlásit.
    Je proto třeba, aby si ten, kdo je zvoucí osobou, udělal volno k návštěvě místně příslušného Oddělení víz a registrace (OVIR). Bývají tam sáhodlouhé fronty a nikdy není jisté, zda se to vyřídí hned při první návštěvě.


VÍZUM DO RUSKA RYCHLE A BEZ STAROSTÍ

    O prodloužení víza po jeho platnosti je možno požádat o jeho prodloužení u místní pobočky Federální migrační služby RF (OVIR). Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno „ОДНОКРАТНАЯ“, lze použít pouze k jednomu pobytu v RF.
    Mnohem složitější to je při jiném ubytování. Povinnost zaregistrovat občana ČR má přijímací strana, tedy ten, kdo napsal pozvání, u koho občan ČR bydlí (fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF) nebo u koho pracuje (právnické osoby). Přijímací osobou přitom nemůže být jiný občan ČR, ani když v Rusku pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00