Jak na věc


rozvijející větné členy test 6.třída

Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    Myslím, že „rozvíjející se trhy“ je adekvátní pojem, skutečně se jedná o rozvíjející se a v čase se měnící země. Stejně jako se mění tyto trhy, měl by se podle mě měnit způsob smýšlení o těchto trzích a přístup k investicím na nich.
    Definování pojmu „rozvíjející se země“ je skutečně důležité a již jsme byly svědky několika neshod v tom, jaká kritéria by měly tyto země splňovat. MSCI a FTSE mají svá vlastní kritéria pro zahrnutí jednotlivých trhů do svého indexu, včetně konkrétních požadavků na velikost trhu a jeho likvidu, náklonost země k osobnímu vlastnictví cizinců, směnné kurzy a další faktory.
    V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.


Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Pohled investorů na rozvíjející se trhy se mění, stejně jako tyto trhy samotné. My ve Franklin Templeton jsme si vědomi toho, že tuto skupinu trhů nelze vnímat jako jednu investiční třídu. Jednotlivé regiony se mezi sebou liší příležitostmi a fundamenty. Pozval jsem Stephena Dovera, výkonného ředitele a ředitele investic v Templeton Emerging Markets Group and Franklin Local Asset Management, aby se s námi podělil o svůj pohled na to, jak se rozvíjející se trhy postupně změnily, jak by podle něj investoři měli na rozvíjející se trhy nahlížet a kde vidí potenciál do budoucna
    V roce 2016 zahrnoval MSCI Emerging Markets Index 23 zemí s tržní kapitalizací okolo 4 bilionů USD, což je zhruba 10 % světové tržní kapitalizace. V průběhu času se změnil mix zemí v tomto indexu ve smyslu podílu na celkové kapitalizaci, kdy zhruba 8 % celkové kapitalizace tvoří Indie, 27 % Čína a 8 % Brazílie.
    Pokud bychom se při určování statutu zemí řídili standardy Světové banky, pravděpodobně bychom skončili se seznamy, které se budou na hony lišit těm, jež sestavují tvůrci jednotlivých indexů. Například, HDP per capita Kataru je vyšší než HDP per capita Austrálie, Dánska či Spojených států.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00