Jak na věc


rozvijející větné členy test 6.třída

Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Přesuny z kategorie „rozvíjející se“ do „vyspělá“ nejsou ničím novým a neobvyklým. Například, Řecko bylo v roce 2013 překvalifikováno z vyspělé na rozvíjející se zemi a Pákistán byl v roce 2016 překlasifikován z kategorie „méně se rozvíjející se země“ na „rozvíjející se zemi“.
    V roce 2016 zahrnoval MSCI Emerging Markets Index 23 zemí s tržní kapitalizací okolo 4 bilionů USD, což je zhruba 10 % světové tržní kapitalizace. V průběhu času se změnil mix zemí v tomto indexu ve smyslu podílu na celkové kapitalizaci, kdy zhruba 8 % celkové kapitalizace tvoří Indie, 27 % Čína a 8 % Brazílie.
    Pokud bychom se při určování statutu zemí řídili standardy Světové banky, pravděpodobně bychom skončili se seznamy, které se budou na hony lišit těm, jež sestavují tvůrci jednotlivých indexů. Například, HDP per capita Kataru je vyšší než HDP per capita Austrálie, Dánska či Spojených států.


Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.
    Jedním z příkladů vývoje jsou změny v tržní kapitalizaci. V roce 1988, kdy světlo světa spatřil index MSCI Emerging Markets Index, pouhé dvě země představovaly více jak polovinu tržní kapitalizace celého indexu, byly jimi Brazílie a Malajsie. V té době byla tržní kapitalizace celého indexu cca 35 miliard USD, což představovalo méně jak 1 % celkové světové tržní kapitalizace.
    Rovněž jsme zjistili, že byť se svět stále více globalizuje, mnoho investorů stále preferuje investice na „domácí půdě“, byť zahraniční trhy nabízí zajímavější investiční potenciál. Vidíme tedy prostor pro růst podílu investic do rozvíjejících se zemí v rámci diverzifikace portfolií, byť mnoho investorů tento krok prozatím nepřipouští. Rovněž vidíme velký potenciál v méně vyspělých rozvíjejících se zemích, kdy řada z těchto zemí není zahrnuta v žádném z globálních indexů. Tyto trhy představují malou podskupinu rozvíjejících se zemí, nacházejících se převážně v Africe.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00