Jak na věc


rozhodnuti mesta jihlavy o vystoupeni ze svak

Přísun příspěvků z časových důvodů pozastaven

      Socialismus jsme si vybrali svobodně a nenecháme si ho vzít, řekla mj. v Jihlavě kubánská velvyslankyně B. E. M. Álvarezová.  Do jihlavského sídla KSČM si velvyslankyni Kuby přišlo ve ...
     Takto bych tu otázku nepoložil. EK se koncem roku 2006 rozhodla podpořit projekt více než 10 miliony eur a zároveň si dala podmínku, že žadatel (SVaK) ukončí provozovatels­kou smlouvu s VAS a vypíše výběrové řízení dle evropských pravidel.  Svazek s podmínkou původně souhlasil, v březnu 2009 však požádal o její vypuštění ze smlouvy. 
    Statutárního město Jihlava ujišťuje své občany, že poté, až mu Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko vydá majetek i jeho úplnou dokumentaci, bude své vodovody a kanalizace provozovat řádně a k jejich spokojenosti.
    Také na Státním zámku v Telči začala včera nová sezona. Podle správce zámku Bohumila Norka objekt letošní dlouhou zimu přežil dobře.  Jaké škody konkrétně zima způsobila?   Jsou ...
    Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina je umístěn na webové stránce města www.jihlava.cz v sekci Vystoupení Jihlavy ze SVAKu. Jsou zde transparentně umístěny dokumenty a komunikace spojené s odchodem města ze svazku a návratem majetku města.


Zkoumání lokality pro jaderné úložiště

    Ačkoliv právo hospodaření SVAKu k tomuto majetku skončilo spolu s vystoupením Jihlavy ze SVAKu 31. prosince 2012, SVAK nebyl ochoten dobrovolně vydat tento majetek jeho vlastníkovi. Jihlava tedy byla nucena uplatnit návrh, aby Krajský úřad Kraje Vysočina o jejím právu rozhodl. Ani v řízení vedeném krajským úřadem pak nebyl SVAK ochoten uznat svou povinnost majetek vydat, naopak navrhoval řízení zastavit pro nedůvodnost. Po třech měsících řízení krajský úřad návrhu Jihlavy vyhověl. Jihlava nyní očekává, že SVAK splní svou povinnost, a majetek a jeho dokumentaci vydá nejpozději v pondělí 16. září 2013.
     Jenže zástupci SvaKu si asi myslí: „Když chcete vystoupit ze svazku, tak si projekt dělejte sami. A v zápisech z ministerstva stojí: „Doufáme, že zvážíte termín vystoupení ze SvaKu.
    Vítězkou ankety Sportovec Jihlavska 2009 se stala orientační běžkyně na lyžích Barbora Chudíková.   Na pódiu jste ohlásila ukončení lyžařské kariéry. Neodvoláte ho? Neodvolám. ...
    Reportáž z dražby na jihlavském soudu vzbudila otázky řady čtenářů JL. Přinášíme nyní odpovědi.  Jak se lze o dražbách z exekucí dozvědět, jaká jsou při nich pravidla a řadu dalších ...


Skalkou znovu poteče Koželužský potok

    O složitosti řízení u krajského úřadu svědčí okolnost, že trvalo celé tři měsíce, ačkoliv běžná zákonná lhůta pro vydání správního rozhodnutí je jeden měsíc. Všichni účastníci řízení byli zastoupeni advokátními kancelářemi; Vodárenská akciová společnost, a.s. se řízení také zúčastnila, a to na straně Svazku, a zastupovala ji kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o. Zásadovost, vytrvalost a důslednost, s jakou Jihlava hájila práva svá a svých občanů, však nakonec slavila úspěch.
     Ano, chci, abychom měli projekt, na kterém se máme podílet částkou okolo 200 milionů, pod přímou kontrolou. Svazek by se investorství rád zbavil, jak opakovaně deklaroval jeho předseda. Jenže teď je převod investorství na město nereálný kvůli procesním záležitostem (schválení Evropskou komisí) a termínu dokončení - výstavba trvá minimálně 15 měsíců a je třeba ji dokončit do konce roku 2011. Navíc by se zřejmě muselo znovu vypisovat výběrové řízení na zhotovitele. Abychom ale měli jistotu, požádalo město dvě ministerstva o jasné stanovisko k možnému převodu investorství. Odpověď má přijít na přelomu února a března. 
    Náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas zavítal v úterý na Vysočinu a pojmenoval letošní priority státu při podpoře silničních staveb.    Státní i krajské silnice zůstaly po letošní ...


Primátor: Ze SVaKu vystoupíme po projektu

    Jako průlomové hodnotí jihlavská radnice a její advokáti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, podle kterého je Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) povinen do tří dnů vydat statutárnímu městu Jihlava její vodovody a kanalizace v účetní hodnotě 341 mil. Kč, a jejich úplnou majetkovou a provozní evidenci.
    Ekonomický růst byl po revoluci dobrým tažným koněm, dnes bychom měli hledat jiné priority, tvrdí ekonom Tomáš Sedláček, který besedoval v Jihlavě.   Ve svých přednáškách i v knize ...
    Mrzí nás pouze to, že odpůrci jihlavského nároku uplatnili v řízení argument, že vydáním majetku Jihlavě budou ohroženy dodávky vody a jejich plynulost.
     Pak už není o čem rozhodovat a projekt skončí. A město bude muset celý projekt, který se skládá ze 13 staveb, rozdělit na menší projekty a ty podle naléhavosti a za pomoci jiných dotací udělat samo. Jde totiž jednak o rizika havárií (např. Brněnská, Telečská ulice) a jednak o zkapacitnění kanalizačních stok, na kterém stojí i další rozvoj Jihlavy.


Linka B do Starých hor pojede až příští rok

     Vystoupení ze svazku nemělo původně nic společného s projektem samotným. A teď souvisí jen do té míry, že projekt se nestihne dokončit do doby plánovaného vystoupení Jihlavy ze svazku (1. 1. 2011). Původně se ale počítalo, že to bude bez problémů, protože projekt měl končit 31. 12. 2010. Majetek vybudovaný v rámci tohoto projektu by se převedl na město, a to by garantovalo udržitelnost.
     Samozřejmě nemohl. Odvolat se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má právo každý uchazeč, který se domnívá, že průběh výběrového řízení nebyl v souladu s platnou legislativou. Z rozhodnutí ÚOHS však vyplývá, že k pochybení v průběhu výběrového řízení došlo.  
      Nejvyšším představitelem Rotary klubů v Česku a na Slovensku bude od července Martin Timr z Českých Budějovic. O víkendu navštívil Jihlavu.   Každý rotariánský guvernér přichází ...
     Od toho jsme odstoupili až 3. 11. 2009, v době, kdy projekt už nebylo možné realizovat v platném termínu. Projekt se začal připravovat už v roce 2001 a v prosinci 2006 bylo schváleno spolufinancování. Nechápu tedy, proč výběrové řízení na zhotovitele (dodnes nedokončené) bylo vypsáno až koncem roku 2008 a proč žádost o změnu projektu podal SVaK až 31. 3. 2009. Původně se předpokládalo dokončení ke konci roku 2009. Zda zpoždění způsobil SVaK, nebo VAS, prověřujeme. V žádném případě je nezpůsobilo město.


Schody z města na Heulos jsou opět průchozí

     To je opět problém SVaKu a VAS, které to měly řešit dřív. Naštěstí dle ujištění manažera projektu existuje i jiné technické řešení.  Tato změna ale bude s největší pravděpodobností opět vyžadovat souhlas Evropské komise.
    Páteční JL znovu nastínily rozdílné názory na převod investorství oprav jihlavských kanalizací na město či vystoupení Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanalizací (SVaK). Na ně reaguje jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS). 
    Letošní průběh zimy dává  zabrat i divoce žijící zvěři. Myslivci se jí proto snaží  život usnadnit  přikrmováním.  Podle slov MVDr. Karla Křena,  člena okresní myslivecké rady ...
    Ve funkci starosty Velkého Beranova je necelý půlrok.  Přesto Jaroslav Kokejl tvrdí, že po volbách už dál pokračovat nechce.  Měl jste tehdy ještě jako místostarosta vůbec nějakou představu, ...
     Pokud záruky nejsou černé na bílém, není to relevantní. Jde tedy nejen o stovky milionů, ale i o velkou odpovědnost, kterou zastupitelům zdůraznil právní zástupce města JUDr. Ondruš. 
    Třešťská radnice odmítá financovat seniorský fotbal, podpory mládeže se nezříká.  Obce na Vysočině musí kvůli přetrvávající krizi v ekonomice šetřit. Při sestavování svých rozpočtů ...


Umělecké dílny pro děti na Vysočina Festu

    Desetina obyvatel v Česku má nějaký typ chronického onemocnění ledvin.   Prevencí a hlavně včasnou diagnostikou mohou lidé podle primáře interního oddělení jihlavské nemocnice MUDr. ...
     Podle rozboru poradenské společnost CWE je převod možný se souhlasem Evropské komise. Kromě toho není ani zcela jasná délka doby udržitelnosti - zda je tři, nebo pět let.
     Jako primátor si uvědomuji důležitost rekonstrukce kanalizace, a mám tedy zájem na uskutečnění projektu. Jakmile obdržím písemné garance o posunutí termínu a ostatní rizika budou eliminována, svolám okamžitě mimořádné zastupitelstvo a přehodnotíme usnesení o spolufinancování.  Město v letošním rozpočtu počítá s 55 miliony na projekt. Podmínkou ale je, aby SVaK uzavřel smlouvu s vítězem výběrového řízení do konce května 2010. 
     Teď je platné usnesení zastupitelstva o vystoupení ze SVaKu. Pokud by to byla jediná překážka bránící realizaci a dotacím, podle mě by se vystoupení mohlo posunout do ukončení projektu, ale určitě ne do roku 2015, jak to navrhuje SVaK. Původně totiž dokonce Evropská komise (EK) měla podmínku, aby se výběrové řízení na provozovatele uskutečnilo před projektem.


Ve Stavbě roku bodovalo Jihlavsko

    Do roku 2015 by každá obec v ČR měla mít dokončenou čistírnu odpadních vod.   Hodně skepticky přijal rozhodnutí státu realizovat do roku 2015 čistírny odpadních vod (ČOV) i v malých ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00