Jak na věc


rozdíl mezi opravným daňovým dokladem a dobropisem

Mzda a plat rozdíl z pohledu zákoníku práce

    Z pohledu zaměstnanců, uchazečů o práci a většiny lidí není rozdíl mezi platem, mzdou nebo jinou finanční kompenzací za práci. Mzdu a plat tedy berou jako synonymum a následující otázky tak mají stejný význam:
    Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak
    Platem se rozumí finanční odměna zaměstnanci od zaměstnavatele, kterým je stát, obce, města, rozpočtové a příspěvkové organizace. To znamená, že plat dostávají zaměstnanci státu a organizací spravovaných nebo dotovaných státem (státní školství, zdravotnictví).
    Mzda je finanční odměna pro zaměstnance u soukromých zaměstnavatelů, kteří pracují v pracovním poměru uzavřeném na základě pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00