Jak na věc


rezervační poplatek a provize rk

CURAPROX CPS 14 regular mezizub.kart. 5ks blister

    9.3. Při pochybnostech o tom, zda byl určitý úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému provozovatele, příslušné lékárny nebo jejich dodavatele příslušných služeb.
    2.3. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží platných výlučně pro provedení Rezervace přes Webové rozhraní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Tímto ustanovením však není dotčeno právo lékárny uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek (zejména, nikoli však výlučně, v případě, že se rezervované zboží v příslušné lékárně prodává za cenu nižší, než je cena uvedená v Rezervaci). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají vždy přednost před ustanoveními Rezervačních podmínek.
    7.5. Jednotlivé Rezervace jsou po svém odeslání provozovatelem a příslušnou lékárnou archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli a příslušné lékárně.


CURAPROX CS 1560 soft zub.kart. 3ks

    9.2. Je-li některé ustanovení Rezervačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
    2.2. Prezentace zboží v Rezervačním systému je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Prezentace zboží v Rezervačním systému a tyto Rezervační podmínky tak nepředstavují kupní smlouvu ani návrh na její uzavření přes Webové rozhraní mezi provozovatelem a zákazníkem a vyjádřením souhlasu s těmito Rezervačními podmínkami nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy a vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem jako kupujícím a příslušnou lékárnou jako prodávajícím dochází teprve při osobní koupi rezervovaného zboží zákazníkem v příslušné lékárně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00