Jak na věc


rezervační poplatek a provize rk

CURAPROX CPS 14 regular mezizub.kart. 5ks blister

    7.6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a zákonných povinností provozovatele a příslušné lékárny a k ochraně jejich oprávněných zájmů v souvislosti s Rezervací. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zákazníka smazány z databáze provozovatele i příslušné lékárny a případné vytištěné dokumenty skartovány.
    2.2. Prezentace zboží v Rezervačním systému je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Prezentace zboží v Rezervačním systému a tyto Rezervační podmínky tak nepředstavují kupní smlouvu ani návrh na její uzavření přes Webové rozhraní mezi provozovatelem a zákazníkem a vyjádřením souhlasu s těmito Rezervačními podmínkami nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy a vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem jako kupujícím a příslušnou lékárnou jako prodávajícím dochází teprve při osobní koupi rezervovaného zboží zákazníkem v příslušné lékárně.
    2.1. Rezervace probíhá prostřednictvím Rezervačního systému, kde zákazník provede za níže uvedených podmínek rezervaci zboží ve vybrané lékárně.


CURAPROX CS 1560 soft zub.kart. 3ks

    9.5. Zákazník prohlašuje, že se před odesláním Rezervace seznámil s obsahem těchto Rezervačních podmínek a s významem jednotlivých ujednání a že veškerá ujednání Rezervačních podmínek jsou pro zákazníka jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.
    3.3. Provozovatel po obdržení Rezervace toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v Rezervaci.
    7.5. Jednotlivé Rezervace jsou po svém odeslání provozovatelem a příslušnou lékárnou archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli a příslušné lékárně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00