Jak na věc


revmatologie ústeckém regionu

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech

    Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, u něhož je v popředí porucha keratinizace. To, že psoriáza postihuje kromě kůže také klouby, je známo již dávno. Nyní však vyvstávají významné souvislosti psoriatického procesu s možným postižením dalších orgánů, především kardiovaskulárního systému.
    Centrum revmatologie je zaměřeno na diagnostiku a biologickou léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou (Bechtěrev).
    Jedná se o chronická autoimunitní onemocnění, jejichž nejtěžší formy jsou léčeny tzv. biologickou léčbou, která při včasném nasazení dokáže onemocnění u některých pacientů nejenom zpomalit, ale i zcela vyléčit.
    Revmatické obtíže patří k nejčastějšim vůbec, jsou velmi častou pričinou nemocnosti, neschopnosti i invalidity. Tvoří cca 20 % příčin všech návštěv pacientů u praktických lékařů.
    Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla.
    Revmatologie je nadstavbový obor interní medicíny. Jako takový se zabývá celou šíří onemocnění pohybového aparátu a to nejen diagnostikou, léčbou, prevencí ale např. i otázkami posudkovými.


Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu

    Druhé, podstatně rozšířené vydání úspěšné knihy z roku 1989. Kromě aktualizace jednotlivých kapitol byla přidána rozsáhlá kapitola Rehabilitace s mnoha podrobnými návody k cvičení.
    Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která jako první v ČR přináší prakticky aplikovatelné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři.
    S oborem revmatologie se pojí i některé zcela zásadní medicínské objevy jako například léčebné využití kyseliny acetylsalicylové (Aspirín, Acylpyrin) či kortikoidů (hormony kůry nadledvin).
    Vertebrogenní poruchy patří celosvětově k nejčastějším příčinám bolesti. Jejich etiologii, diagnostice, diferenciální diagnostice a léčení je věnována nová kniha doc. Rychlíkové.
    Od prvního vydání této úspěšné a mimořádně užitečné publikace uplynulo již neuvěřitelných 29 let. První vydání vyšlo v roce 1987, ještě v tehdejším Avicenu, následující tři vydání pak vyšla v letech 1994, 2004 a 2008 v nakladatelství Maxdorf.
    Druhé vydání úspěšné knihy, která se zabývá osteoporózou – civilizační chorobou, jejíž prevalence ve vyspělých zemích stále vzrůstá, a kterou podle odhadu odborníků trpí v České republice více než 700 000 lidí.


Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře

    Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice.
    Centrum revmatologie je vedeno primářkou MUDr. Pavlou Vavřincovou, CSc., která se svými kolegy zajišťuje pro pacienty maximálně profesionální služby v příjemném a pohodovém prostředí Klinického centra ISCARE.
    V revmatologii se nejedná jenom o léčbu nemocí kloubních v užším slova smyslu, tedy postižení kloubů končetin a páteře, ale i o tkáně mimokloubní a to včetně postižení vnitřních orgánů, která některé revmatické nemoci mohou provázet. Revmatologové se zabývají léčbou kloubních syndromů u některých nedávno poznaných nemocí, jako je např. Lymeská boreliosa, i lečbou tak rozširených nemocí jako je osteoporosa (odvápnění kostí).


Farmakoterapie revmatických onemocnění

    MUDr. Pavla Vavřincová, CSc. je specialistkou v oboru revmatologie, s více jak 30-ti letou praxí. Za svou dosavadní kariéru řídila 17 revmatologických mezinárodních studií a dalších se spoluúčastnila jako vedoucí pracovník. účastnila se i studií zaměřených na ověření dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku Humira u pacientů s aktivní juvenilní polyartikulární idiopatickou artritidou.
    Osteoartróza je nejběžnějším typem postižení kloubů. Přestože odhady celkové prevalence se liší geograficky i podle použitých kritérií, jisté je, že ve věku nad 45 let postihuje cca 20 % mužů a přibližně dvakrát tolik žen.
    V publikaci si čtenáři připomenou základy anatomie periferních kloubů a krční páteře, základy biomechaniky kloubů, seznámí se s možnými operačními postupy u pacientů s revmatickým onemocněním.
    Psoriatická artritida je samostatnou nozologickou jednotkou v rámci tzv. spondylartritid. Hlavní částí knihy je systematický popis onemocnění z hlediska historického, etiopatogenetického, klinického a terapeutického.
    Obor revmatologie úzce spolupracuje s neurologií např. při léčbě některých vertebrogennich obtíží, s gynekology při diagnostice i léčbě osteoporosy, s ortopedy vždy, když je na místě operační řešeni (například umělé náhrady kloubní) a s rehabilitací při léčbě většiny nemocných.


sestra působící v této ordinaci

    Cílem monografie je podat přehled dosavadních znalostí o kalciofosfátovém matabolismu a kalciotropních hormonech a přispět podílem vlastních prací k řešení některých dílčích otázek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00