Jak na věc


retenční nádrž na dešťovou vodu betonové

Co znamená dvouplášťová požární nádrž?

    Použití požární / retenční nádrže je vhodné v místech bez možnosti napojit se na veřejný vodovod nebo v místě, kde se nenachází žádný přírodní zdroj vody. Požární / retenční nádrže se nejvíce využívají např. pro hasičské účely.
    Požární / retenční nádrž k obetonování je taková, kde hrozí výskyt vyššího statického zatížení (např. přejezd aut či blízká komunikace). Nádrž se usadí na základovou desku a následně se obetonuje.
    Požární / retenční nádrže k obetonování jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.
    Samonosné požární / retenční nádrže jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.


Co znamená samonosná požární nádrž?

    Dvouplášťové požární nádrže / retenční nádrže jsou určeny hlavně pro hasiče. Požární nádrž má za cíl uchovat vodu v místech, kde není možný odběr vody z jiných zdrojů. Požární / retenční nádrž je možno situovat kdekoliv, kde není možný zmiňovaný odběr vody např. z vodovodu či rybníku.
    Dvouplášťová požární nádrž je taková, která se hodí do míst s výskytem spodní vody či jílovité půdy. Dvouplášťová požární / retenční nádrž se nehodí do míst s vyšším statickým zatížením (parkování či přejezd aut).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00