Jak na věc


restaurace léta páně dolní počernice okolo ubytová

Kostel Matky Boží před Týnem (Týnský chrám)

    Hotel Modrá růže Praha, z kategorie čtyřhvězdičkove hotely v Praze, se nachází v samém srdci města, mezi Václavským a Staroměstským náměstím, jen pár kroků od proslulého Stavovského divadla, přímo obklopen obchody a luxusními butiky.
    Hotel u Černé Lišky, je čtyřhvězdičkový hotel situován přímo v centru Prahy. Najdete nás několik minut volné chůze od stanice metra trasy A - Staroměstská, na Staroměstském náměstí.
    Chrám je vystavěn z neomítaných kamenných kvádrů, plastické články architektury a sochařská výzdoba jsou tesány z místní opuky. Jde o gotickou architekturu s dispozicí trojlodní baziliky s dvojicí věží v západním průčelí, s trojchórovým řešením východního závěru a s převážně barokním mobiliářem.


Ubytování blízko Kostel Matky Boží před Týnem

    Podobně jako u řady ostatních památek pražských i s Týnským chrámem se pojí několik legend. Jedna legenda hovoří o malém zvonku ve zvonici chrámu. Ten má připomínat služku, kterou její paní ze vzteku uškrtila, když při rozeznění zvonu z Týnského chrámu poklekla a počala se modlit, místo aby jí vypomohla s oblékáním. Vzhledem ke společenskému postavení dané dámy jí soudce zprostil viny, ale každé zazvonění zvonu rezonovalo v jejím svědomí natolik, že nechala pro Týnský chrám vylít malý zvon na památku oné služky. Následně rozdala veškerý svůj majetek chudým a vstoupila do kláštera. Legend spojených s chrámem Panny Marie před Týnem koluje mezi lidmi více. Některé nejsou pravděpodobně nic víc než výmysly turistických průvodců. Lze se kupříkladu setkat s historkou o zvoníkovi, který vystupoval do věží na koni. Nejprve prý štíhlejší severní věží vystoupal na balustrádu, po které přešel ke vstupu do jižní věže. Koně pak přivazoval na horním ochozu, případně v některé z nárožních věžic, pokud
    Stavba pokračovala za vlády Jiřího z Poděbrad, zvoleného králem na nedaleké Staroměstské radnici, který nechal později v chrámu pohřbít své srdce a to vedle hrobu Jana Rokycany. Do r. 1463 byl vztyčen štít hlavní lodi a r. 1466 dostavěna severní věž. V nice štítu byla umístěna panovníkova socha s nápisem "Veritas vincit" ("Pravda vítězí") a nad ní umístěn pozlacený kalich. Socha byla snesena r. 1623 a nahrazena r. 1626 reliéfem Madony ve sluneční svatozáři od Kašpara Bechtelera. Jižní věž byla dokončena roku 1511 za vlády Vladislava Jagellonského. Obě věže se pak tyčí do výšky 80 metrů.


Zajímavosti poblíž Kostel Matky Boží před Týnem

    V roce 1933 byl k farnímu obvodu jako filiální připojen kostel sv. Havla, v roce 2009 potom kostel sv. Haštala, spojený s Týnem dočasně již v době pobělohorské. Do farního obvodu náleží také kostel kostel sv. Jakuba, který má ovšem vlastní duchovní správu. Ve druhé polovině 20. století byl Týnský kostel proslulý dlouholetým působením faráře Jiřího Reinsberga (1946–1993). Byl v Čechách jedním z prvních míst zavádění jak liturgické reformy Pia XII. v 50. letech, tak pokoncilních reforem a překladů liturgických textů. Kolem farnosti se shromáždila specifická skupina křesťanů, a na rozdíl od mnoha jiných církevních aktivit tuto společnost v centru Prahy komunistický režim toleroval. Od 70. let 20. do počátku 21. století prošel také kostel celkovou náročnou obnovou.
    Hotel Residence U Tří Bubnů Praha, z kategorie tříhvězdičkové hotely v Praze, se nachází v historickém centru Prahy v ulici U radnice, pouze 50 metrů od Staroměstského náměstí, naproti domu kde kdysi bydlel spisovatel Franz Kafka. Pro svou polohu je velmi vyhledáván turisty z celého světa. Pouhou minutou chůze od hotelu se ocitnete na Staroměstském náměstí se starověkým Orlojem, Chrámem Sv. Mikuláše, Týnským chrámem a spoustou těch nejromantičtějších restaurací.
    Hotel Metamorphis Praha z kategorie čtyřhvězdičkové hotely v Praze, nachází se přímo v srdci Starého Města Prahy, v těsné blízkosti Staroměstského náměstí. Zmínky o této lokalitě se objevují již v 9. století. Původně zde stály tři domy. Hotel Metamorphis vznikl v jednom z nich zvaném Modrý dům. V budově je zastavěna původní východní brána Ungeltu (někdejší celnice). Hotel Metamorphis nabízí luxusní ubytování v Praze v 32 pokojích.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00