Jak na věc


remont zlín

Práce montážní plošinou – dosah 20m

    Naše firma získala nejvyšší kvalifikaci v oboru. Je držitelem příslušných oprávnění a osvědčení k provádění prací na elektrickém zařízení bez omezení napětí v objektech třídy - A a  C. Díky certifikátům, které naše společnost získala, můžeme garantovat kvalitu, vysokou technickou úroveň svých služeb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
    Společnost Remont Šerák, společnost s ručením omezeným patří mezi přední elektromontážní firmy v České republice. Nabízí komplexní řešení v oboru elektro a to v oblasti elektromontáže NN a VN do 440kV, montáže kabelových vedení, včetně montáže trafostanice, el. instalací, revize objektů, montáž venkovních a kabelových vedení, montáže speciálních technologií, el. topení, opravy poruch elektrických zařízení, výškové a zemní práce. Od svého založení v roce 1995 se společnost orientuje především na montážní činnost, včetně výchozích revizí a servisních prací. Jednou z hlavních předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské zákazníky.


Realizaci provádíme v oblastech:

    Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 35kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic Zpracování projektové dokumentace dle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. včetně inženýrské činnosti (zajištění vydání stavebního povolení) Zpracování projektové dokumentace rozvodů veřejného osvětlení Zpracování projektové dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace Zpracování dokumentace skutečného stavu Zajištění vydání stavebního povolení a následné kolaudace včetně veškerých nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, smluv na věcná břemena, atd.
    Komplexní elektromontážní práce na zařízení do 110 kV Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení do 35 kV Výstavba přeložek venkovních a kabelových sítí do 35 kV Výstavba venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí do 35 kV Výstavba venkovních a kioskových trafostanic do 35 kV Připojování nových přípojek na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. pod napětím do 1000 V Přezbrojování stávajících přípojkových a rozpojovacích skříní Výměna hlavních jistících prvků před elektroměrem Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a servis sítí veřejného osvětlení, včetně možnosti provozování Energetický servis Montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny, apod.) Montáže, opravy a údržba hromosvodů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00