Jak na věc


rejstrik-honebnich-spolecenstev-mestsky-urad-rakov

Seznam honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

    3 Sídlo honebního společenstva: Lipník nad Bečvou PSČ: Datum registrace: Číslo registrace: 32/96 Č.j.: IČO: Starosta honebního společenstva: Místostarosta honebního společenstva: Členové honebního výboru: Honební společenstvo Lipník nad Bečvou Marek Jurečka Jan Abendroth Miroslav Knaifl Jaromír Šváček ŽP-6388/8106/96-Hm-209 Boženy Němcové 935, Lipník nad Bečvou Na Zelince 137, Lipník nad Bečvou Zahradní 867, Lipník nad Bečvou Zahradní 1329, Lipník nad Bečvou Hranice začíná se společnou hranicí s HS Podhradí, kterou tvoří pravý břeh Bečvy. Východní hranice začíná polní cestou severním směrem okolo porostu Hájek a Prutník,kolmo na hlavní silnici Lipník-Hranice. Dále po této silnici směrem na Lipník po potok Hlásenec. Severně vede hranice po levém břehu potoka, kde se stáčí směrem na západ po polní cestě,odtud pokračuje k silnice Loučka-Lipník. Dále vede hranice 100m po této silnici směrem k Lipníku,pak se stáčí napravo na polnícestu až k potoku Loučka,kde se pak stáčí směrem k rychlostní


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00