Jak na věc


regulátor výkonu

Regulátor jalového výkonu, NOVAR 1106.4

    Vyšší řady regulátorů též umožňují připojení a řízení provozu až deseti dekompenzačních tlumivek. Samozřejmostí je sledování THD a nastavení mezních hodnot. S ohledem na ztížené provozní podmínky ve venkovním prostředí, je možné dodat přístroje určené do provozních teplot -40 °C s výstupy pro řízení topného tělesa a pohonu ventilátoru.
    Je možné nastavit dvě hodnoty cílového účiníku, které lze externě přepínat. S ohledem na současné předpisy, kdy je doba pro vyhodnocení účiníku časově omezena, lze snížením požadovaného účiníku mimo tarif dosáhnout snížení počtu sepnutí kompenzačních sekcích a tím prodloužit životnost kompenzačního zařízení.
    Regulátory jalového výkonu NOVAR dodáváme ve čtyřech výrobních řadách. Díky tomu je možné lépe reflektovat specifické potřeby daného kompenzačního zařízení. Regulátory jsou k dispozici v provedení 5, 6 a 12 spínacích výstupů. Řada 13 umožňuje řídit kompenzační zařízení s elektromechanickým případně dynamickým spínáním.
    Verze 5+ navíc obsahuje: provoz do -40 °C, měření THD a měření CHL (harmonické zatížení kondenzátoru) Přístroje od řady 1206 lze dodat pro měřicí napětí 100–690 V (-20, +10 %).
    Přístroj sleduje kompenzační výkon sekce a průběžně aktualizuje její skutečný výkon. Pokud je sekce vadná, je odpojena a průběžně testována. Velikost stupňů lze zadat jednotlivě.


Regulátor jalového výkonu, NOVAR 1414

    Instalace a činnost regulátoru je plně automatizována, regulace probíhá ve čtyřech kvadrantech. Připínání a odpínání kompenzačních stupňů je optimalizované, vybrané regulátory umožňují připojení dekompenzačních tlumivek. Vyšší řady přístrojů mají zvýšenou citlivost (2 mA) a mohou být instalovány v náročných klimatických podmínkách (-40 °C).
    Spínaný regulátor je určen k řízení výkonu elektrických topných elementů, jako jsou například vyhřívané ponožky, rukavice, topné vložky do bot a podobně. Svou konstrukcí je předurčen k zástavbě do palubní desky kluzáku. Nastavení požadovaného výkonu se provádí otáčením potenciometru, kde levý doraz s vypínačem odpovídá minimálnímu a pravý doraz maximálnímu výkonu. Žlutá LED slouží k signalizaci hodnoty výstupního výkonu. Moderní spínaná technologie zajišťuje velmi vysokou účinnost regulátoru.
    Ceny jsou s DPH, pokud není uvedeno jinak. Fotografie, videa, loga, nebo texty na tomto webu jsou chráněny autorskými právy výrobce nebo distributora a je zákázáno je používat, šířit dále, nebo provádět kontrolu tohoto webu bez souhlasu firmy Železářství Dubský.
    IMI-Gliding will participate at Aero Friedrichshafen 2019 as exhibitor (April 10th - 13th). You are wellcome to visit us, test the equipment and place an order! See you at Aero, your IMI-Gliding Team.


Regulátor jalového výkonu, NOVAR 1114.4

    Integrované teplotní čidlo slouží jednak jako ochrana regulátoru před přehřátím, zároveň však může spínat motor ventilátoru a tím jednoduše regulovat nucené chlazení rozvaděče. Druhým výstupem je možné naopak řídit vytápění rozvaděče.
    Max. spínací frekvence je 10 Hz, uživatel samostatně definuje, pro které vstupy použít rychlý nebo pomalý algoritmus spínání. Přístroj má galvanicky oddělené napájecí a měřicí napětí (viz řada 12xx) a disponuje přepínačem tarifů.
    Široká paleta výrobků NOVAR nabízí výběr vhodného regulátoru pro požadované podmínky. Výrobní řada zahrnuje regulátory od ekonomických provedení, pro méně náročné kompenzace, až po pokročilá řešení pro rozsáhlé kompenzační systémy s kombinovaným spínáním ve ztížených podmínkách.
    Volitelně je k dispozici rozšíření o rozhraní RS485 a nebo RS232, které umožňuje dálkové sledování hodnot v reálném čase.Samozřejmostí je čtyřkvadrantový provoz. Zařízení umožňují nasazení v odběrech s vlastním zdrojem energie, definované stupně zůstávají stále připojené.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00