Jak na věc


redesign

Pokud jste si odpověděli alespoň v jednom případě ANO, pak potřebujete redesignovat Vaše WWW stránky a my pro Vás máme řešení!

    Potřebujte základy? Zkuste školení SEO. Chystáte se na redesign? Zvažte účast i na školení Webová analytika pro redesign webu, školení Řízení redesignu webu nebo školení Jak redesignem nenaštvat uživatele. Již při objednání dvou školení, získáte zvýhodněnou cenu.
    Letiště Praha, nakladatelství Větrné mlýny, Schindler Seko Architects, Pražské jaro ops, AVU Praha, Živel, Koma modular, nakladatelství Práh, nakladatelství Druhé město, VUT v Brně
    Kdekoli zrovna toužíte po vlně inspirace, máte Bydlo.cz s sebou. Jsme mobilní a máme rádi tablety. Naše nápady pro bydlení tak můžete ukázat svým blízkým, kdekoli se vám zamane.
    Redesign stránek není pouze o navržení nové grafické podoby. Může se jednat také o zavedení nových funkcionalit, optimalizaci obsahu nebo úpravu zobrazení pro mobilní zařízení. Prostředí internetu se neustále vyvíjí a s ním by se měl pružně měnit i váš web. Jedině tak může růst i vaše internetové podnikání. A kdy se vlastně do redesignu pustit? [...]
    Na Bydlo.cz najdete nejlepší inspiraci z oblasti architektury a realizace interiérů. Profesionálům nabízíme prostor pro prezentaci vlastní práce a příležitost se odborně vyjádřit. Objevte nový rozměr sdílení nápadů i hledání inspirace pro bydlení.


Redesign můžeme rozdělit na několik částí:

    Doladění stávajícího interiéru, dekorování. Poradenství při zařizování interiérů, změnách a úpravách bytů nebo komerčních prostor. Konzultace ohledně vhodného dispozičního řešení, barev a stylu. Redesign interiéru řeší změnu stylu interiéru. Je určen pro ty, kteří nejsou spokojeni se svým stávajícím bydlením či například pracovním prostorem, a mají přání místo určitým způsobem obměnit.  Tato služba nabízí rychlý a finančně nenáročný způsob, jak nemovitost změnit a jak do prostoru přinést novou atmosféru a styl.
    Pokud se rozhodnete nechat realizaci na nás, vypracujeme podrobný plán realizace, který obsahuje časový harmonogram, přesný rozpočet za provedené práce a zakoupení vybavení (nábytku a doplňků) včetně ceny za řízení celého projektu. Pokud s tímto časovým harmonogramem a cenovým rozpočtem souhlasíte, vypracujeme smlouvu o dílo a zahájíme realizaci projektu. Při realizaci zajistíme, že návrh bude kompletně převeden do reálné podoby.


4 čtvrtá konzultace – předání finálního návrhu a věcného seznamu

    Atelier M1 / AMU Praha / Arbor Vitae / AMI communication / B. I. G. Prague / Brick / CIAS / Česká centra / České aerolinie / Deleatur / Ekonomia / Entré / EMI music / Galerie Rudolfinum / Hnilička Ciesler Architekti / HŠH architekti / Institut Dokumentárního Filmu / Mafra / Masarykova univerzita v Brně / Mladá Fronta / Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Nakladatelství Akropolis / Nakladatelství Labyrint / Národní Vzdělávací Fond / Post Bellum / PPF Majetková / Pražská energetika / Pražská informační služba / Protherm / Pulchra / Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Olomouci / Respekt / Ringier / Severočeské doly / Správa Pražského hradu / TypoDesignClub / úřad regionální rady Střední Čechy / X Production
    Výstupem druhé schůzky je konkrétní detailní návrh změn v dispozici, barevnosti, použitých materiálech a dekoracích. Návrh má podobu dispozičního plánu (půdorysu) a vzorové desky, vzorová deska prezentuje zvolené barevné a materiálové ladění.
    Redesign doprovází nejzávažnější změny, které lze z pohledu SEO na webu udělat. Upozorníme vás na chyby, které mají za následek propad přirozené návštěvnosti, a zároveň ukážeme, jak se těchto chyb vyvarovat.
    Tomáš navrhuje úpravy webu, které povedou ke zvýšení relevantní návštěvnosti  z přirozených výsledků vyhledávání. Má rozsáhlé praktické zkušenosti s optimalizací menších ale i velkých webů. Přečtěte si rozhovor s lektorem a poznejte ho blíže.


3 třetí konzultace – prezentace návrhu

    Po zaplacení zálohy zaměříme Vaše prostory. Zjistíme specifika a omezení pro daný prostor ve kterých má dojít ke změnám. Majitelé mohou prezentovat své konkrétní představy o tom, co vyžadují od prostoru a co očekávají od změny, jaký styl a barvy preferují, zda jim vyhovuje současná dispozice atd. Dále upřesní, které vybavení si přejí zachovat a které může být vyměněno za jiné či zcela odstraněno. Všechny zákazníkovy požadavky jsou následně zohledněny v návrhu.
    Po zaplacení zbývajících 25% z celkové ceny návrhu,  je klientům předán finální návrh a věcný seznam. Ten představuje kompletní soupis změn a předmětů, které je třeba k realizaci zakoupit. Seznam obsahuje obrázek dané věci, popis, cenu a místo, kde je možné ji zakoupit. Klient se může rozhodnout, zda realizaci nechá na nás, nebo ji provede sám.
    V březnu se kluci z produkce pustili do repase prezentačního vozu společnosti Ariston. Grafik Ondra přišel s nápadem na vytvoření červeného designu, díky kterému dostalo auto Ariston nečekaný šmrnc, a tak jsme se hned pustili do repase kabiny. Poté následovala repase nástavby, která dostala nový kabát v podobě moderní grafiky a designu v souladu s [...]


Oslava spuštění Olympus obchodu

    Redesignem označujeme kompletní obnovu Vašich internetových stránek. Především se jedná o novou atraktivní grafickou podobu, aktualizace webu a jeho struktury a v neposlední řadě revize nastavení klíčových slov a atributů pro vyhledávače.Velká většina WWW stránek vznikla již před léty, nemá ideální koncepci, není naprogramována dle nejnovějších norem pro tvorbu WWW stránek, a proto i ve vyhledávačích zaostává. K těmto WWW stránkám velmi často chybí administrace na správu obsahu, takže si nemůžete ani nejjednodušší úpravy udělat sami.


5 důvodů, proč redesignovat web

    ReDesign vznikl v Praze jako malé grafické studio v roce 1999. Během let jsme spolupracovali s řadou skvělých lidí, a vytvářeli tak práce, které jsou vyústěním mnoha diskuzí, názorů, ale i kompromisů a neshod. Výsledkem není jen konečná práce. Je jím i cesta, jak jsme nad věcí přemýšleli, žili, co nás ovlivňovalo, a pro co jsme se nakonec shodli. Shoda více názorů nám pomáhá věc lépe prosadit a uvědomit si širší kontexty. Všem těmto lidem, se kterými jsme se měli možnost pracovně, ale i lidsky potkat, děkujeme: Ivan Adamovič, Olga Benešová, Tomáš Brousil, Petr Bosák, Anežka Ciglerová, Michael Ehrlich, Martin Groch, Adam Holý, Jiří Hroník, Tomáš Hříbek, Robert Jansa, Václav Jirásek, Jan Jiříček, Zuzanna Jura, Ondřej Kahánek, Iva Knobloch, Petr Knobloch, Jan Košátko, Dalibor Kubík, Michaela Kukovičová, Zdeněk Kvasnica, Magdaléna Lindaurová, Petr Malý, Hana Máková, Michal Nanoru, Robert V. Novák, Jana Opatrná, Oto Palán, Radim Peško, Marek Pistora, Kristýna Pochobradská, Tomáš Pospiszyl,
    Redesign není finančně tak náročný jako klasický interiérový design, při kterém se vytváří naprosto nový kompletní návrh daného prostoru, ale ve finálním výsledku přináší i redesign  zcela nový dojem z daného prostoru. Službu redesign interiéru je možné využít jak v rezidenčních interiérech (domy, byty), tak v interiérech komerčních (hotely, restaurace, kanceláře, kadeřnictví, obchody a další…).
    Motivační program Isover klub po úspěšném spuštění pilotního programu pokračuje. Při této příležitosti jsme updatovali grafický vizuál stránek, které jsou v responzivním layoutu. Společně se změnou grafiky jsme také updatovali katalog odměn. Aktuálně je v nabídce hlavně sortiment zaměřený na léto a outdoorové aktivity. S tím souvisela i příprava nového tištěného katalogu ve formátu A5. [...]


1 první konzultace – nezávazná konzultace 1,5 hod. zdarma

    První schůzka slouží k tomu, aby zájemci zjistili co jim v rámci vybrané služby můžeme nabídnout. Tato nezávazná schůzka slouží k tomu aby se zúčastněné strany vzájemně poznaly a ujasnily si svá očekávání. Klienti na první schůzce vymezí počet a druh místností, které mají podstoupit redesign, a určí, co by v interiéru rádi změnili (barevnost, dispozice, doplňky…). Pokud ještě nemají jasnou představu, probereme možnosti, které jim pomohou si vše ujasnit.
    Mariana Dvořáková vystudovala Ateliér ilustrace a grafiky na pražské Umprum. Věnuje se grafickému designu, ilustraci a výtvarné práci pro divadlo. Je členkou kolektivu City Surfer, který mimo jiné provozuje nezávislou galerii City Surfer Office na pražském Žižkově.
    Vyzbrojíme vás užitečnými informacemi, abyste redesignem webu "nezabili" SEO a nepřišli tak až o 2/3 zisku. Myslíte, že taková hrozba redesingu je přehnaná? Přečtěte si články Redesign může zabíjet SEO nebo How to avoid SEO disaster during a website redesign. Co se na školení naučíte?
    U všech bodů je kladen důraz jak na specifika webů s rozsáhlejší strukturou (e-shopy, katalogy, weby cestovních kanceláří, atd.), tak i na weby s méně rozsáhlou strukturou (firemní weby, microsite, atd.).


Výpis článků na štítek: redesign

    Při redesignu se v co největší míře využívá stávající zařízení a doplňky. Celkový vzhled prostoru se přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav, kdy se například řeší barevné schéma místnosti, mění se dispozice a doplňují se nové prvky a dekorace. Tyto nenákladné úpravy mají v konečném důsledku značný efekt.
    Pokud máte zájem o další spolupráci, vypracujeme písemnou cenovou nabídku, kterou vám zašleme ke schválení. Před zahájením jakýchkoliv prací na vypracování návrhu interiéru je potřeba uhradit zálohu ve výši 75% z celkové částky. Sazba za vypracování návrhu interiéru jedné místnosti se pohybuje v rozmezí od  1 500,- do 8 000,- Kč, dle velikosti místností a náročnosti projektu.  Zároveň je v ceně zahrnuta 2., 3. a 4. konzultace.
    Panta Rhei je mezi plachetnicemi skutečným unikátem. A to nejen díky svým rozměrům, ale také krásným dubovým interiérům a paluby pokryté exotickým dřevem bangkerai. Krásy mořského života může z plachetnice obdivovat až 10 pasažérů a pro svůj netradiční, na míru řešený design je Panta Rhei v České republice doslova jediná svého druhu. Proto si tato plachetnice zajisté zaslouží [...]

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00