Jak na věc


realismus a naturalismus v literarure

Realismus v české literatuře 19. století

    - psal fejetony = novinové články na aktuální téma psané zajímavým přitažlivým způsobem. Z počátku psal fejetony týkající se umění a literatury později komentoval aktuální dění, přes 2000, podepisoval se jako trojúhelník
    -dílo: V přírodě – obdivuje přírodní řád a v návratu k přírodě hledá odstranění všech společenských objektů
    Naopak se věnovali reálně existující krajině, kterou analyzovali z hlediska typu, struktury, geo-logického složení či reliéfu, jakož i z hlediska světelných kvalit a způsobu utváření prostoru. Vše pak spojovali v umělecky působivý celek, který lze nazvat „realistický portrét krajiny“. Tito umělci tak spíše krásno v přírodě objevovali, než by je, jako romantici, vytvářeli ve své umělecké představivosti.
    REALISMUS – nový umělecký směr, ve světě 1 pol. 19 století, nejvíce se rozvinul v 2 pol. 19. stol.. Realis = věcný skutečný.


VZDĚLÁNÍ PRO NÁS PŘEDSTAVUJE NEUSTÁLÝ ROZVOJ

    mj. patřila objektivita bez jakékoliv idealizace, bezprostřednost a aktuální přítomnost zobrazeného výjevu. Rozhodující úlohu zde (tak jako v romantismu) sehrála krajinomalba, kterou inspirovali angličtí krajináři a rozvíjeli spolu s Camille Corotem barbizonští mistři a italští veristé, a zakladatelská osobnost Gustava Courbeta.
    § pitoreskního a narativního typu krajiny připomínajícího divadelní scénu s mnoha popisnými detaily
    - 1858 první sbírka: Večerní písně – téma lásky, dále zde vyjadřuje své názory (národ si má vážit svých
    - dále pobývala v Nymburku, Liberci...; r. 1850 Němec přeložen do Uher, zůstala s dětmi v Praze, tato doba= její největší umělecký rozmach ale zároveň období největší bídy, několikrát navštívila Slovensko; r 1861 odjela do Litomyšle, nakladatel Augusta měl vydat její spisy, pro nemoc ji manžel odvezl do Prahy a brzy na to umírá
    - 6 básnických sbírek: Hřbitovní kvítí – vyšla 1858, pesimistická (bachův absolutismus, autor žil v bídě,
    Jiná díla psána v duchu naturalismu = směr realismu kdy prostředí může velmi silně ovlivnit člověka dokonce ho může i zabít (E. Zola – Zabiják)


Cesky realismus - Všichni Všem

    -Babička-vrcholné dílo, (1855) dílo vzniklo v nejhorším období jejího života, bída smrt syna Hynka, absolutismus, sílo začína příjezdem babičky na staré bělidlo, dále je popisován život na samotě, vše končí babiččinou smrtí. Autorka babičku idealizovala, zaměřila se pouze na její kladné stránky (moudrost, rozumnost, rozvážnost, krásný pohled na svět, přírodu, rodné zemi, pomáhala lidem...)
    § žánrový realismus: v době realismu vstupují do žánrového malířství, kromě některých romantických témat, i nová sociální témata, jež nejenom zobrazují život prostých lidí, ale snaží se prostřednictvím obrazu vychovávat diváka, politicky na něho působit a zároveň objevovat novou estetiku všednosti;
    - pak byl novinář, vydával Pražské noviny, Národní noviny (velmi kritické vůči vládě, církvi, ...) vypovězen z Prahy , odešel do Kutné Hory tam vydával Kutnohorské epištoly, Slovan.
     2) nevyhýbat se vlivu jiných literatur (hodně čerpali z ciziny), chtěli povznést českou l literaturu na světovou úroveň, tvorba májovců měla především ráz národní


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00