Jak na věc


reakce na očkování tetanus

Cvičebnice středoškolské chemie

    V čisté vodě je jod nerozpustný, avšak obohatíme-li 100 ml vody obsahující 0,3 g jodu gramem jodidu draselného, získáme červenou kapalinu známou jako Lugolův roztok (též Lugolovo činidlo). Při jeho reakci se škrobem (např. v bramborách) zmodrá. Jod se rozpouští ve vodném roztoku jodidu draselného:
    Životodárný plyn, kyslík, lze připravit několika způsoby. Často se využívá termického rozkladu manganistanu draselného. Dva vědci, a sice M. V. Lomonosov a A. L. Lavoisier, prokázali, že kyslík je plyn umožňující hoření látek. Jestliže tedy doutnající špejli vložíme k hrdlu nádoby s kyslíkem, špejle opět vzplane. Hlavním stavebním prvek dřívka je uhlík, který v přítomnosti kyslíku hoří na oxid uhelnatý (při nedostatku kyslíku) či uhličitý (při dostatku kyslíku):
    Pro tento kation je charakteristické, že vytváří sraženinu při reakci s halogenidy (s výjimkou fluoridu). Nejužívanější je reakce s kyselinou chlorovodíkovou, kdy vzniká bílá sraženina nerozpustného chloridu stříbrného. Další reakcí s vodným roztokem amoniaku vzniká rozpustný chlorid diaamminstříbrný. Sraženina chloridu stříbrného vzniká následující reakcí:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00