Jak na věc


radostova

Cena pracovní den: 8:00-14:00........100,-

    V naší advokátní kanceláři se věnujeme také jiným oblastem práva (insolvenční řízení, veřejné zakázky, práva z průmyslového vlastnictví a další). Vždy nám jde především o to, abychom se s naším klientem shodli na společném řešení, aby byl seznámen s jednotlivými úkony a vždy věděl, jak v jeho věci postupujeme.
    Advokátka, absolventka Právnické fakulty UK v Praze, v Radostová & Co. od října 2014, hovoří anglicky a německy. Motto: "Nothing happens quite by chance. It's a question of accretion of information and experience." Jonas Salk


Tenisová sezóna pod otevřeným nebem je již zahájena!

    Advokátní kancelář Radostová & Co. již od svého založení zajišťuje právní služby vysoké úrovně ve všech odvětvích práva jak domácí, tak zahraniční klientele. Pro své klienty zajišťuje komplexní právní servis. Běžnou činností kanceláře je zastupování klientů v řízení před soudy a v rozhodčích řízeních. Na tomto poli zaznamenává kancelář díky dokonalé znalosti nejen právních norem, ale i potřebné taktiky a justičního prostředí, významné úspěchy.Díky rozsáhlým zkušenostem svých právníků a poradců nabízí advokátní kancelář Radostová & Co. svým klientům široké spektrum služeb, prvotřídní odborné znalosti a zkušenosti s místním obchodním a politickým prostředím a dynamicky se rozvíjejícím právním řádem, který oproti právním řádům tzv. starých členských zemí EU vykazuje mnohem větší dynamiku v procesu tvorby nových právních předpisu, jakož i některé další odlišnosti. Služby poskytované advokátní kanceláří Radostová & Co. pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí,
    Ctíme zásadu presumpce neviny, tak jako i právo na obhajobu. Vzhledem k nejen společenské důležitosti trestního práva jako takového je na místě velká obezřetnost a potřeba postupovat jak fakticky, tak procesně správně.
    Sportovní centrum Radostova nabízí sportovním klubům a oddílům možnost soustředění ve špičkovém zařízení s vynikajícími tréninkovými podmínkami, se stravováním, ubytováním, rehabilitací a relaxací. Celý areál je vhodný pro pořádání tanečních škol, kurzů aerobiku, gymnastických soustředění atd. Místo se přímo vybízí k ideálně strávené aktivní rodinné dovolené s možností výletů na kole na mnoho zajímavých míst v okolí. V areálu naleznete dostatek volných míst pro hry Vašich dětí a také příjemné zákoutí k posezení u ohně pro rodiče.


Víkendy, svátky a pracovní dny od 15:00.......140,-

    Oblast sportovního práva je hlavní specializací advokátní kanceláře Radostová & Co. Je to právě sportovní právo, na které se často zapomíná, my věříme, že nejen pro sportovce a kluby je důležité stanovit si přesná pravidla i ve vzájemných vztazích. Díky naší dlouholeté zkušenosti jsme schopni poskytnout ten nejlepší servis.
    V oblasti občanskoprávní se zabýváme spornou i nespornou agendou. Klienty zastupujeme v civilních řízeních před soudy. V rámci našeho teamu máme specialisty na jednotlivé oblasti civilního práva, abychom byli schopni každému klientovi zajistit co nejodbornější přístup.
    Naše klienty zastupujeme často v obchodněprávních sporech. Ať se již jedná o neuhrazené faktury, pracovněprávní vztahy či porušení smluv. Na každou kauzu se díváme individuálně a snažíme se navrhnout efektivní řešení a pomoci klientovi domoci se svých práv.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00