Jak na věc


rýmařovská pekárna

Kontakty ■ Potřebuji vyřídit ■ Zakázky ■Územní plán ■ Prodeje, pronájmy ■ ...

    Jsme pořád na dosah. Rýmařovská pekárna nabízí celkem 7 firemních prodejen. Naše prodejny najdete ve Šternberku, Bludově, Rýmařově i v Šumperku. V našich prodejnách najdete stále čerstvé pečivo a skvělé ceny!
     Firma Rýmařovská pekárna s.r.o. vznikla v roce 2000, kdy navázala na dlouholetou výrobu pečiva na pekárně v Rýmařově. Pečivo se zde vyrábí již od padesátých let minulého století.
    Vás informují o tom, jak společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. . získává,uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje . Při nakládání s osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
    V našich osmi partnerských prodejnách máte slevu od pondělí do pátku! Každý den něco jiného za skvělou cenu!
     Cílem našeho snažení je spokojený zákazník, který si pochutná na čerstvém, chutném pečivu dodávaném denně našim odběratelům, případně nabízeném v našich podnikových prodejnách.


Obecné informace ■ Historie ■ Znak ■ Památky ■ Partnerská města ■ ...

     Nyní máme v nabídce více než 120 druhů pečiva. Vyrábíme různé druhy chlebů, vč. celozrnných, rohlíky, běžné pečivo, sladké. Také jsme rozšířili výrobu o koblihy, knedlíky houskové, sladké, bramborové, dále vyrábíme základní sortiment studené kuchyně – chlebíčky, plněné bagety, ruská vejce a další. V omezené míře též dodáváme cukrářské výrobky – věnečky, plněné trubičky, a mnoho dalšího.
    údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřením smlouvy/objednávky, a které se týkají předmětu plnění smlouvy/objednávky . Jedná se o adresní ,identifikační údaje a popisné údaje v rozsahu : název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ,DIČ, číslo bankovního spojení, telef.čislo,email.


Rýmařovská Pekárna s.r.o. - Vaše regionální pekárna

    Největší úspěchy v těžbě stříbra měly doly již za sebou, v 11. a 12. století, ale pokusy obnovit těžbu se opakovaly vytrvale i v následujících stoletích v souvislosti s provozem mincovny v Olomouci. Úpadek dolování nastal v polovině 16. století, avšak nikoliv z důvodu vyčerpání nerostných zdrojů, ale spíše kvůli přetrvávajícím sporům o podobu horního práva. Jejich řešením se zabývaly právě horní soudy. Podrobnosti o fungování horního soudu v Rýmařově nejsou známy, ani údaj, kdy byl úřad zrušen. Jako katolická fara se však budova horního soudu začala využívat teprve v následujícím století. Od poloviny 16. století až do roku 1625 vládlo na panství protestantské vyznání, jehož liturgii byl přizpůsoben i michaelský kostel. Po bitvě na Bílé hoře nicméně započala i na Rýmařovsku rekatolizace. Protireformační misie dorazila do odlehlé horské oblasti v roce 1625 a nahradila luteránského duchovního Tomáše Scholcze katolickým farářem Janem Schnurpfeilem. Ten odešel s malými úspěchy v roce 1639 d
    c) oprávněný zájem – především pro předání nových informací nebo při řešení požadavků .
    a Vámi jsou uchovávány po dobu trvání příslušné smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými


IC ■ Muzeum ■ SVČ ■ Knihovna ■ Rýmařovsko ■ Kam na oběd ■ ...

    Rýmařovská fara je však spojena s řadou dalších zajímavých osobností. Po Pabstovi zde působil další odpůrce inkvizičních procesů, děkan Matyáš Eusebius Leander Schmidt. Ironií osudu to byl právě on, kdo do kraje de facto přivedl soudce Bobliga, neboť upozornil žerotínského hejtmana na žebračku Schuchovou, která při bohoslužbě vyplivla do šátku hostii. Zdánlivě nevinný incident vedl nakonec k hrůzným procesům, jejichž důsledků sám Schmidt trpce litoval. Děkan Schmidt je autorem prvního podrobného obrazu Rýmařova z roku 1693. Díky němu můžeme usuzovat, jak koncem 17. století vypadalo město včetně fary. Nárožní věž tehdy završovala o poznání zdobnější hlavice než dnes Zjednodušenou jehlanovitou helmici s korouhvičkou, jak ji známe dnes, najdeme na pohledu na Rýmařov z roku 1823. Tuto prostší podobu získala věž fary zřejmě po požáru v roce 1765. Při obnově vznikla také rokoková štuková výzdoba stropu sálu v patře, který slouží jako reprezentativní jednací místnost (původně snad pro zasedán
    kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkoků. Tito zaměstnanci mají smluvní povi-
     Osobní údaje zpracovávané dle právního základu plnění smlouvy uzavřené mezi námi
    Ani budova současné fary nebyla od počátku určena k církevním účelům. Renesanční stavba s typickou nárožní věží byla vystavěna ve zcela jiné souvislosti, o její původní určení se však vedou spory. Velká část německé a následně i české literatury totiž tvrdí, že budova byla postavena jako mincovna. Údaj však nepotvrzuje žádný hmotný doklad, tedy existence mincí, jež by se v Rýmařově razily, a proto jej autorská dvojice Jaromír Novák a Václav Štěpán, kteří zpracovali téma těžby drahých kovů na severní Moravě, pokládají jednoznačně za legendu.
    Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci,


Rada města ■ Zastupitelstvo města ■Krizové řízení ■ Vyhlášky ■ Nařízení ■ ...

     údaje může pro společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.
     Jsme regionální pekárna a po celou dobu své existence zásobujeme nejbližší okolí Rýmařova. Před převzetím pekárny firmou Rýmařovská pekárna s.r.o., se zde vyrábělo cca 25 druhů základního pečiva – chléb, rohlíky, bílé pečivo.
    Vážení zákazníci, pro vaše pohodlí jsme spustili nový web Rýmařovské Pekárny s.r.o.
    Našim zákazníkům nabízíme opravdu široký sortiment pekařských a cukrářských výrobků. Sortiment pravidelně obměňujeme a v současné době u nás najdete více jako 120 druhů pečiva.
    ke svým údajům ,na vysvětlení, jakož i další práva , pokud se domníváte, že zpracování není
    b) plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů,kontrolní hlášení,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00