Jak na věc


psychické problémy příznaky

Ztráta chuti v ústech: co ji způsobuje a jak se léčí?

    Poruchy hlasu mohou být organického nebo funkčního původu. Organické poruchy jsou zapříčiněny mnoha faktory. Zpravidla jsou způsobeny zánětlivými změnami hrtanu vyvolané infekcí, alergiemi nebo kouřením. Dále nádorovými změnami, poraněním mozku či periferních nervů, poraněním hrtanu, poruchami žláz s vnitřní sekrecí a v ojedinělých případech i vrozenou vývojovou vadou. „Poruchy hlasu mohou u pacientů způsobit psychické problémy až depresivní stavy, zejména pokud se jedná o náhlé poruchy, například po operaci. Platí ovšem i naopak, že psychické potíže mohou vyvolat poruchy hlasu,“ říká MUDr. Libor Černý, lékař Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.
    V dětství může vada sluchu bez optimální péče významně omezit nebo dokonce znemožnit normální vývoj řeči. Následně má vliv na možnost školního vzdělávání, intelektový vývoj a zaměstnatelnost. V dospělosti může vzniklá vada ovlivnit profesní uplatnění, rodinné i další sociální vazby. V seniorském věku snižuje samostatnost a sociální integraci.
    Depresi mnoho lidí zaměňuje za obyčejný smutek, stres nebo momentální úzkost. To je i důvod, proč se tento psychický problém  často podceňuje a lidé, kteří jsou skutečně nemocní, bývají označováni za nějaké podivíny či simulanty. Ve skutečnosti se jedná o dosti závažné onemocnění, které má i specifické příznaky, podle kterých je můžeme rozeznat.


Vady řeči, sluchu či hlasu mohou zapříčinit psychické problémy

    Samozřejmě nemůžeme očekávat, že tuto nemoc poznáme pouze podle jednoho univerzálního rysu. Příznaků je více, některé se samostatně objevují i u úplně zdravých lidí. Ale pokud u sebe dlouhodobě pozorujeme více symptomů, raději vyhledejme odborníka, který postaví přesnou diagnózu a případně rozhodne o nutnosti léčby. Depresi bychom neměli podceňovat, dlouhodobě může vést i k fyzickým problémům.
    Výbornou prevencí a léčbou psychického vyčerpání je pohyb, zdravá a pravidelná strava, časové plánování (nedělat více věcí najednou), sebekritika (nenabrat si na sebe více, než unesete) a vše ostatní, co vám dělá dobře.
    „Prevence hlasových poruch spočívá ve správné „hygieně hlasu“ – hlasové technice a množství hlasové zátěže. Důležité je výrazné omezení hlasové zátěže při zánětech horních cest dýchacích a léčba alergií a  vracení se žaludečních šťáv způsobené chronickým zánětem jícnu. Podceňovat by pacienti neměli ani léčbu závislosti na kouření,“ uvádí doc. Olga Dlouhá a doplňuje: u hlasových profesionálů, mezi něž patří učitelé, herci, zpěváci, jsou důležité také pravidelné kontroly u foniatra.“


Poruchy řeči mají různé příčiny a mohou se objevit v různém věku

    Většina sluchových vad je podmíněna geneticky, proto je u dětí možná pouze sekundární prevence v podobě screeningového vyšetření u novorozenců. „Včasnou diagnostikou zabráníme poškozením řečového a intelektového rozvoje,“ vysvětluje doc. Dlouhá. Dospělí by pak měli dbát na tzv. primární prevenci, tedy používání ochranných pomůcek v hlučném prostředí, a včasnou diagnostiku nemocí, které zvyšují riziko předčasných cévních změn. K těmto chorobám se řadí například diabetes.
    Hlas vzniká rozkmitáním hlasivek pomocí výdechového proudu. Čím je proud silnější, je silnější i hlas. Výška závisí na délce hlasivek, čím jsou kratší, tím je i hlas vyšší. Barvu hlasu ovlivňuje rezonance v dutinách hlasového ústrojí.
    „V dospělosti bývá prvním příznakem většinou dojem, že více lidí v okolí hovoří méně srozumitelně, nejasně, též televizi je nutno dávat více nahlas. Dalším průvodním jevem může být trvalejší ušní šelest – pískání, hučení, šumění v uších či hlavě,“ uzavírá MUDr. Černý z Foniatrické kliniky VFN v Praze.
    Na vyšetření hlasu se používá soubor optických a akustických metod, z nichž je nejdůležitější  laryngostroboskopické vyšetření. To umožňuje lékařům sledovat hlasivky zpomaleně a posoudit kvalitu jejich kmitání z hlediska několika parametrů.


Po kolika letech na tetanovku? Známe odpověď

    Ženy mívají častěji psychosomatické poruchy hlasu, více se u nich také vyskytují poruchy kvůli poranění hrtanových nervů. Oproti mužům totiž častěji podstupují operace štítné žlázy, při níž může k poškození dojít. Příznaky poruch hlasu jsou hlasová únavnost, slabost, chrapot, dyšnost, porucha polohy hlasu.
    Psychické vyčerpání na nás nepřijde ze dne na den. Často mu předchází složité životní období, kdy jsme nuceni zvládat více, než je pro naše tělo přirozené. A stát se to může opravdu každému. Do stavu psychického vyčerpání se dostávají studenti, mladí lidé v novém zaměstnání, maminky na mateřské nebo jednoduše každý, kdo musí dlouhodobě zvládat příliš.
    Nemusíte mít obavy, kvůli psychickému vyčerpání ještě většinou není nutné brát antidepresiva. Určitě se však musíte na chvíli zastavit a identifikovat jádro problému. Přes to nejede vlak. Ideální je odjet na dovolenou, kde budete mít čas sami na sebe a uděláte si pořádek v hlavě.
    Na vzniku totálního psychického vyčerpání se vždy podílí více faktorů. Pro příklad můžeme uvést následující: docházení do více zaměstnání kvůli uživení rodiny nebo náročné studium a brigáda kvůli tomu, smrt v rodině, nemoc partnera atd. Někdy stačí být jenom maminkou na mateřské, která má dvě živé děti a tělo začne vypovídat službu.


Dráždivý tračník a bolesti břicha

    Zvláštní je, že pojem psychické vyčerpání nenajdete v mezinárodním seznamu nemocí. Přesto berou lékaři tento stav jako hrozbu, protože může při dlouhodobém působení na organismus spoustu nemocí vyvolat nebo zhoršit.
    Vyzkoušet můžete i přírodní léčbu. Skvělé jsou Bachovy esence, bylinné čaje (meduňka a třezalka) a  aromaterapie (citrusové oleje, tymián atd.). Nezapomeňte se občas pořádně zasmát a vydat se do příjemné společnosti.
    V dnešní době existuje široká škála léčebných postupů a hlasových cvičení pro jednotlivé typy hlasových poruch. „Pokud je to nutné, musí se porucha řešit chirurgicky na otorinolaryngologickém pracovišti: drobné laserové výkony na hlasivkách, plastické operace hrtanu až radikální (např. onkologické) výkony,“ vysvětluje doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK a dodává: „Pro pacienty s oboustrannou obrnou hlasivek se aktuálně blíží možnost implantace hrtanového pacemakeru, který umožní dobré dýchání, aniž by došlo k poruše kvality hlasu, jak tomu bylo po dosavadních operačních postupech.“


Psychické vyčerpání: příznaky a léčba vyčerpanosti

    Takzvané funkční poruchy jsou způsobeny špatným používáním hlasu. „Nejčastěji řešíme hlasové poruchy způsobené přemáháním; v těchto případech bez léčby hrozí tvorba hlasových uzlíků. Dále se hojně setkáváme se zánětlivými poruchami u hlasových profesionálů a s obrnou hlasivek po operacích,“ uvádí MUDr. Libor Černý.
    Řeč, hlas a sluch mají zásadní význam v lidské komunikaci. Tyto schopnosti se vyvíjely v průběhu lidské evoluce a díky nim se dorozumíváme. Jako všechny lidské schopnosti i řeč, sluch a hlas mohou mít své poruchy, které mohou zapříčinit i psychické problémy. Díky vývoji medicíny je však lékaři dokážou lépe diagnostikovat. Moderní metody léčby pak dnes zahrnují poznatky hned z několika lékařských a nelékařských oborů, jako je foniatrie, neurologie, otorinolaryngologie, psychiatrie, gastroenterologie, klinická logopedie a psychologie.


Vznik sluchové poruchy může ovlivnit i porodní váha

    Problémy v psychické rovině už nejsou naštěstí takovým tabu, jako to bývalo v minulosti. Přesto se s vámi bude sousedka raději bavit o bolavém žlučníku, než aby přiznala psychické vyčerpání. Jedním z důvodů je špatný pohled na věc. Někteří lidé si myslí, že mají-li tělesný problém, zradilo je tělo. Psychické problémy pak berou jako vlastní osobní selhání. Tato úvaha pochopitelně není správná. Pojďme se tedy podívat na psychické vyčerpání trochu blíže, není se vůbec za co stydět.
    Řečové poruchy a vady mohou být jak vývojové tak získané. Dětští i dospělí pacienti vyžadují dlouhodobou péči odborníků několika lékařských oborů – neurologů, foniatrů, ORL specialistů, endokrinologů a rehabilitačních lékařů. Léčba se zaměřuje především na řečovou rehabilitaci (obor klinické logopedie). Používá se individuální i skupinová péče; záleží na konkrétním problému pacienta. U některých diagnóz lékaři přistupují i k medikamentózní péči.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00