Jak na věc


psychiatrie kroměříž nemocnice

Psychiatrická léčebna v Kroměříži

    Návštěvy pacientů doporučujeme teprve druhý týden pobytu v léčení, a to v neděli od 13.30 do 17 hodin. Návštěva doma na sobotu a neděli je povolena jednou za tři týdny (odjezd v pátek ráno, návrat v neděli do 19 hodin). Omezení návštěv směřuje k tomu, aby zapojení do skupiny a působení terapeutického systému nebylo rušeno vlivy zvenčí. Telefonování je možné v době osobního volna, v průběhu terapeutických aktivit musí mít pacienti mobilní telefony vypnuty. Telefonovat je také možné z automatů umístěných v areálu nemocnice.


Psychiatrická léčebna v Kroměříži

    Při skupinové psychoterapii pacienti většinou spolu sedí v kruhu s jedním nebo několika terapeuty a hovoří o svých starostech, osudech a problémech. K základním pravidlům patří, 1. aby o sobě hovořili otevřeně a upřímně, projevili své skutečné pocity a sdělili citově významné události ze svého života, 2. aby od skupiny přijímali kritické podněty a 3. aby vyjadřovali otevřeně své pocity k tomu, co slyší od druhých, snažili se do nich vcítit a porozumět jim. Ve skupině však nejde jen o to, aby se pacienti vzájemně chápali, litovali nebo utěšovali, ale též o to, aby se za pomoci druhých dovedli na sebe podívat kriticky. Členové mají často ve skupině tendenci očekávat nebo poskytovat „rady. Daleko důležitější však je možnost vyjádření a srovnání vlastních pocitů s pocity, představami a zkušenostmi druhých lidí. Též atmosféra skupinové soudržnosti hraje významnou roli. Někdy skupina sedí v polokroužku před „stupínkem, na kterém si jako na jevišti mohou pacienti za pomoci terapeu
    Autogenní trénink je cvičení svalového uvolňování, které se provádí v sedě nebo v leže a jehož cílem je naučit se navozování duševního klidu a autosugestivnímu ovlivňování vlastních pocitů i tělesných funkcí. Napřed se cvičí pocity tíhy, tepla, klidného dechu apod., později se přechází k přímému ovlivňování potíží krátkými formulkami, vytvářenými zvlášť pro každého pacienta.
    Ve čtvrtek 10. října 2019 v 17:00 hod. v Muzeu Kroměřížska proběhne zahájení výstavy Umění je stav duše XII. Výstava v Muzeu potrvá do 17. listopadu 2019.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00