Jak na věc


psychiatrická nemocnice opava

Akutní péče v případě naší nedostupnosti

    Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.
     Pokud se stav české psychiatrie nezlepší, bude nadále Popelkou medicíny a duševně nemocní budou dále diskriminováni. To, že se pak nevyhneme další kritice a radám „z ciziny“, jako v případě síťových lůžek před několika lety, je jen nepodstatným detailem.
     Řešení problémů lůžkové psychiatrie není v „převedení péče“. Řešením je fungování „vedle sebe“, oba typy zařízení se doplňují. U mnohých chronicky duševně nemocných, nemocných rezistentních na běžnou léčbu, neklidných, zmatených či agresivních duševně nemocných, kteří odmítají léčbu, nelze zajistit bezpečnou a diferencovanou léčbu v nemocnici a je nutné je hospitalizovat na uzavřených odděleních léčeben se zvýšeným dohledem.
    Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.


Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

    Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území
    Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.
    Primárně poskytujeme péči dospělým pacientům. V psychiatrické ordinaci se provádí soudně nařízené ochranné ambulantní léčby protialkoholní a psychiatrické. U hospitalizovaných pacientů Oblastní nemocnice Kladno zajišťujeme v případě potřeby konziliární psychiatrické vyšetření. Mimo standardní psychiatrickou péči můžeme nabídnout i pomoc v oblasti rodinné terapie, psychoterapie analytického charakteru, event. hypnoterapii. Spolupracujeme s psychologickým oddělením Oblastní nemocnice Kladno.


Příspěvek do diskuse o české psychiatrii

     Naproti tomu psychiatrická oddělení nemocnic zvládají dobře diagnostiku a akutní i střednědobou léčbu spolupracujících pacientů, pro které je výhodou blízkost rodiny, domova. Nejsou ale personálně ani prostorově vybavena pro výše uvedenou diferencovanou péči a léčí především jiné pacienty než psychiatrické léčebny. Většinou také nejsou schopna fyzicky poskytovat nepřetržitou psychiatrickou pohotovost. Převést tedy většinu akutní péče a specializovanou péči z léčeben do psychiatrických odd. nemocnic ani nelze, pro takový účel by musely vzniknout nové psychiatrické nemocnice.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00