Jak na věc


proxy finance

Poskytujeme poradenství v daňové a finanční oblasti

    Auditorská činnost je od roku 1997 rozvíjena ve společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., která se věnuje výhradně auditorské činnosti a službám s auditem souvisejícím.
    PROXY, a.s. poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek a dalšího specializovaného poradenství.
    K podpoře kvalifikovaného poradenství pro mezinárodní klientelu se PROXY stala součástí mezinárodní asociace poradenských firem HLB International se sídlem v Londýně.
    Ve spolupráci s více než 500 kancelářemi HLB International ve více než 120 zemích světa jsme schopni nabídnout našim klientům komplexní poradenství v oblasti mezinárodního daňového práva a auditu.


PROXY slaví 25. výročí založení

    The proxy server allows authorized users to use electronic information resources outside the university network. By connecting your web browser via the university proxy server, all Internet services will be available as if they were accessed from the, namely the paid catalogues of electronic information resources. Using the proxy server from networks inside the university network, such as wireless network, Lednice campus, dormitory network, etc., makes no sense.
    PROXY, a.s. poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek a dalšího specializovaného poradenství.
    Proxy server představuje způsob, kterým může oprávněný uživatel využít služby elektronických informačních zdrojů i mimo síť univerzity. Připojením webového prohlížeče prostřednictvím univerzitního proxy serveru se Vám zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes webový prohlížeč z univerzity (zejména placené katalogy elektronických informačních zdrojů). Proxy server má smysl využívat jen ze sítí oddělených od univerzitní sítě (tj. nemá smysl jej využívat z bezdrátové sítě, lednického areálu, kolejní sítě apod.).
    Auditorská činnost je od roku 1997 rozvíjena ve společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., která se věnuje výhradně auditorské činnosti a službám s auditem souvisejícím.


Jsme součástí HLB International

    K podpoře kvalifikovaného poradenství pro mezinárodní klientelu se PROXY stala součástí mezinárodní asociace poradenských firem HLB International se sídlem v Londýně.
    Ve spolupráci s více než 500 kancelářemi HLB International ve více než 120 zemích světa jsme schopni nabídnout našim klientům komplexní poradenství v oblasti mezinárodního daňového práva a auditu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00