Jak na věc


provizorní zubní náhrada snímatelná

Nahrazení porušených metalokeramických korunek ve frontálním úseku

    Pevnost materiálu se může měřit jako energie, kterou materiál dokáže vstřebat, než se zlomí. Čím vyšší je tato hodnota, tím většímu tlaku je materiál schopen čelit. Ve srovnání s předními provizorními materiály (viz níže) vykazuje materiál Protemp™ 4 nejvyšší hodnoty pevnosti, což znamená, že má nejvyšší odolnost proti lomu.
    Díky jedinečné nanotechnologii vyvinuté společností 3M ESPE je hladký povrch výplně zajištěn hned od začátku. Stačí přetřít etanolem a výsledkem je lesklý a hladký povrch, což opět urychluje celou proceduru, jelikož již není potřeba výplň dále leštit či glazovat.
    Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) je dvousložkový kompozitní materiál s novou generací plniv určený pro výrobu dočasných náhrad. Je indikován pro provizoria jedno- i více-členných korunek, můstků, implantátů, inlejí / onlejí a fazet, včetně dlouhodobých provizorních náhrad. Tento materiál má vysokou pevnost a estetiku.
    Léčebný plán: Byl stanoven léčebný plán, jehož cílem bylo nahrazení stávajících metalokeramických korunek na zubech PH1 a LH1 celokeramickými korunkami.


Pevnost materiálu Protemp™ 4 ve srovnání s jinými provizorními materiály

    Tím, že výšková budova ČST v Zahradním Městě byla na jednom z nejvyšších míst v Praze, stačil malý výkon k pokrytí části území Prahy (Nusle, Vinohrady). O sledovanosti tohoto provizorního vysílacího pracoviště svědčily ohlasy diváků i skutečnost, že hned po prvé relaci přinesla vděčná divačka do vrátnice kytičku se vzkazem, že vysílání sledovala a že na stolku pro hlasatele chyběla.
    Vysílání z tohoto pracoviště se uskutečnilo dne 23.–24. 8. celkově asi v hodinové relaci v podvečerních hodinách. Vysílání vedli V. Tosek a V. Škutina.
    Během tohoto pokusu byl materiál Protemp 4 po dobu 48 hodin inkubován v lidských slinách, aby se vytvořila vrstva plaku, a poté během 5 vteřin očištěn zubní pastou (Aronal®) a elektrickým zubním kartáčkem (Oral-B® Professional Care® 5000).
    Získat vhodný vysílač prostřednictvím kolegů ze Správy spojů se žel nepodařilo. Společným úsilím ve spolupráci s pracovníky VÚRT (Ing. Milan Ptáček, Ing. Ota Suchý, Vlastislav Svoboda a další), kteří se přihlásili u F. Svejkovského, že se (doslova) dávají k dispozici, se podařilo zkompletovat vysílač, jehož anténní systém byl instalován v jedenáctém patře. Na přípravných pracích se vydatně podíleli zejména: Ing. Jan Vacek, Ing. Ivan Böhm, Ing. Antonín Vokurka, Ing. František Franěk, Ing. Jaroslav Vendl, Ing. Miroslav Novák, Karel Kozák a další pracovníci VÚRT.


Provizorní vysílací pracoviště v objektu ČST v Zahradním Městě — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

    Objekt byl tehdy málo známý, protože ČST Praha se do něj přestěhovala teprve před několika měsíci – byly zde umístěny většinou administrativní útvary. V budově nebylo umístěno žádné televizní pracoviště.
    V kanceláři ředitele úseku Rozvoje a výstavby byla zřízena služba dispečersko-operativního charakteru (něco jako „dozorčí“ vojskového útvaru) s NON-STOP provozem. Služba přijímala telefonicky pokyny od pracovníků techniky z terénu, poté buď přímo organizovala jejich provedení, nebo je předávala dál. Přebírala též vzkazy, varování a další informace, které pak předávala adresátům.
    Proto asi nebyl objekt obsazen, a tak se stal „azylem“ pracovníků z ostatních zabraných budov a z Výzkumného ústavu rozhlasu a televize (VÚRT), kteří chtěli pomáhat.


Nahrazení nevyhovující metalokeramické korunky

    V prostorech Oddělení technické kontroly bylo zřízeno malé studio, byla použita kamera, na které provádělo Oddělení technické kontroly měření snímacích elektronek, a zvukové zařízení nainstalovali rozvojáři. Při zkoušce byla zjištěna horší kvalita snímací elektronky, po konzultaci s naším výzkumným ústavem (VÚRT) přivezl kvalitní elektronku osobně ředitel VÚRT Vlastislav Svoboda, a to v popelářském voze, který měl volný průjezd kontrolami na mostech.
    Pacientka si stěžovala na neestetické provedení stávající metalokeramické korunky na pravém horním řezáku. Kovové okraje monochromatické korunky byly vidět kvůli ústupu dásní. Kromě toho okraje korunky prosakovaly, což vedlo ke kazivosti.
    Jeden týden po nacementování osmičlenného provizorního můstku pacientka zavolala do ordinace s požadavkem ponechat si můstek na delší dobu, jelikož se jí líbil a byl velmi pohodlný. Kontrolní vyšetření pacientky bylo naplánováno po třech měsících. Při něm bylo zjištěno, že měkké tkáně byly zdravé a viklavost zubu 13 se značně snížila. Další kontrolní vyšetření po 6, 12 a 18 měsících tento nález potvrdila. Pacientka byla s můstkem tak spokojená, že nechtěla ani zkusit můstek definitivní. Po 24 měsících došlo k uvolnění můstku a bylo třeba jej znovu natmelit. Před opětovnou fixací můstku cementem FujiCem Automix (GC America) byly odstraněny drobné skvrny a můstek byl přeleštěn.


Spolehlivé provizorní náhrady díky vynikající pevnosti

    V porovnání s konkurenčními materiály na provizorní výplně má materiál Protemp™ 4 mnohem tenčí tzv. „smear layer”, která se snadno odstraňuje a tím snižuje pracovní čas.
    Po obsazení objektu Měšťanská Beseda sledovali pracovníci rozvoje a technické kontroly v objektu Zahradní Město vysílání ze studia Skaut a následně i přenosových vozů z vysílače na Cukráku. Po přerušení vysílání obsazením vysílačů Cukrák a Petřín, byly zahájeny práce na vybudování provizorního vysílacího pracoviště v objektu Zahradní Město.
    Výhodou objektu byla jeho „strategická poloha“ a výška. Ze dvanáctého patra byl výborný přehled o případném pohybu nežádoucích vojenských vozidel, zejména se zaměřovací technikou, a to až do vzdálenosti 0,5 km. V objektu byla situována také pracoviště technického rozvoje, technické kontroly a přípravy TVS-KH, včetně televizního přístrojového vybavení a elektromechanické dílny.
    Kvalitní povrch dále přispívá k tomu, že se z materiálu Protemp 4 jednoduše odstraňuje plak, jak dokazuje pokus in vitro provedený společností 3M ESPE.


Dlouhodobý provizorní můstek po 27 měsících

    Dále jej lze použít jako podložkový materiál pod prefabrikované provizorní korunky z kompozitu (např. korunky Protemp™) a z kovu (např. korunky Iso-Form)
    Při příjmu velkého množství telefonických hovorů na jediné přímé státní (ředitelské) lince se čas od času vyskytl hovor s podezřelými dotazy volajícího. I když se užívalo krycí heslo „Zahrádky“, hrozilo přesto nebezpečí prozrazení činnosti v objektu. Proto byl vznesen požadavek na zřízení nové, „čisté“ telefonní přímé linky.
    Při zhotovování provizorních náhrad existuje mnoho problémů, kterým musí lékař čelit. Můžeme zmínit pevnost, barevnou stálost, zdraví dásně, užitkové vlastnosti a celkový komfort pacienta. Zvláště náročné mohou být rozsáhlé provizorní můstky. Obvykle jsou jako řešení v přechodné fázi léčby používána provizoria sestávající ze čtyř nebo více jednotek.


Protemp™ 4Materiál pro provizorní náhrady

    Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4 představuje další milník společnosti 3M ESPE ve vývoji materiálů pro provizorní korunky a můstky. Využili jsme naše zkušenosti s nanotechnologiemi a vytvořili první bis-akrylický kompozit s novou generací vysoce kvalitního nanoplniva. Výsledkem je mimořádná pevnost, pohodlná manipulace a estetika.
    I po 27 měsících (Obr. 1) byl můstek pevný a působil esteticky. Gingiva pacientky byla růžová a zdravá (Obr. 2). Přestože pacientka ve velkém množství pila kávu a čaj, došlo pouze k drobnému zabarvení dočasného můstku (Obr. 3). Navíc pacientka uváděla, že „neměla žádný problém“. Můstek byl „při dotyku jazykem hladký a jednoduše čistitelný“. Dále uvedla, že neměla žádné problémy při jídle ani při žvýkání (Obr. 4).
    Díky fluorescentním pigmentům vypadají provizorní náhrady z materiálu Protemp™ 4 krásně a přirozeně v různých světelných podmínkách. Při srovnání fluorescence materiálu Protemp™ 4 pod ultrafialovým světlem je patrné, že materiál vypadá téměř jako přirozený zub.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00