Jak na věc


provizorní zubní náhrada snímatelná

Nahrazení nevyhovující metalokeramické korunky

    Výchozí situace: Pacient s částečnou snímatelnou náhradou v horním úseku si nechtěl nechat zhotovit můstek. Na pravém horním řezáku a na levém horním řezáku se vyskytly recidivující kazy, a tak se pacient rozhodl pro nahrazení těchto dvou zubů celokeramickou korunkou.
    Důsledkem vylepšené kvality nepodléhá povrch materiálu Protemp™ 4 nežádoucímu zbarvení a ponechává si původní odstín lépe, než je tomu u jiných materiálů.
    Díky jedinečné nanotechnologii vyvinuté společností 3M ESPE je hladký povrch výplně zajištěn hned od začátku. Stačí přetřít etanolem a výsledkem je lesklý a hladký povrch, což opět urychluje celou proceduru, jelikož již není potřeba výplň dále leštit či glazovat.
    Získat vhodný vysílač prostřednictvím kolegů ze Správy spojů se žel nepodařilo. Společným úsilím ve spolupráci s pracovníky VÚRT (Ing. Milan Ptáček, Ing. Ota Suchý, Vlastislav Svoboda a další), kteří se přihlásili u F. Svejkovského, že se (doslova) dávají k dispozici, se podařilo zkompletovat vysílač, jehož anténní systém byl instalován v jedenáctém patře. Na přípravných pracích se vydatně podíleli zejména: Ing. Jan Vacek, Ing. Ivan Böhm, Ing. Antonín Vokurka, Ing. František Franěk, Ing. Jaroslav Vendl, Ing. Miroslav Novák, Karel Kozák a další pracovníci VÚRT.


Spolehlivé provizorní náhrady díky vynikající pevnosti

    Pozorní sousedé si totiž povšimli, že večer v jinak temném věžáku v období vysílání svítí jen několik oken v osmém patře, kde bylo umístěno provizorní televizní studio. Byli jsme upozorněni, že mezi ostatními výškovými domy, kde svítí většina oken, je na první pohled jasné, že náš věžák není obytný a může být tak snadno odhalena činnost ČST.
    Výhodou objektu byla jeho „strategická poloha“ a výška. Ze dvanáctého patra byl výborný přehled o případném pohybu nežádoucích vojenských vozidel, zejména se zaměřovací technikou, a to až do vzdálenosti 0,5 km. V objektu byla situována také pracoviště technického rozvoje, technické kontroly a přípravy TVS-KH, včetně televizního přístrojového vybavení a elektromechanické dílny.
    Proto byla okamžitě zřízena skupina, která v nepravidelných intervalech rozsvěcovala a zhasínala světla ve vybraných místnostech, kde byly v oknech záclony, a to jak stropní tak stolní lampy. Cíl: objekt ČST musel v noci vypadat jako normální bytový dům.


Provizorní vysílací pracoviště v objektu ČST v Zahradním Městě — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

    Jeden týden po nacementování osmičlenného provizorního můstku pacientka zavolala do ordinace s požadavkem ponechat si můstek na delší dobu, jelikož se jí líbil a byl velmi pohodlný. Kontrolní vyšetření pacientky bylo naplánováno po třech měsících. Při něm bylo zjištěno, že měkké tkáně byly zdravé a viklavost zubu 13 se značně snížila. Další kontrolní vyšetření po 6, 12 a 18 měsících tento nález potvrdila. Pacientka byla s můstkem tak spokojená, že nechtěla ani zkusit můstek definitivní. Po 24 měsících došlo k uvolnění můstku a bylo třeba jej znovu natmelit. Před opětovnou fixací můstku cementem FujiCem Automix (GC America) byly odstraněny drobné skvrny a můstek byl přeleštěn.
    I po 27 měsících (Obr. 1) byl můstek pevný a působil esteticky. Gingiva pacientky byla růžová a zdravá (Obr. 2). Přestože pacientka ve velkém množství pila kávu a čaj, došlo pouze k drobnému zabarvení dočasného můstku (Obr. 3). Navíc pacientka uváděla, že „neměla žádný problém“. Můstek byl „při dotyku jazykem hladký a jednoduše čistitelný“. Dále uvedla, že neměla žádné problémy při jídle ani při žvýkání (Obr. 4).
    Tím, že výšková budova ČST v Zahradním Městě byla na jednom z nejvyšších míst v Praze, stačil malý výkon k pokrytí části území Prahy (Nusle, Vinohrady). O sledovanosti tohoto provizorního vysílacího pracoviště svědčily ohlasy diváků i skutečnost, že hned po prvé relaci přinesla vděčná divačka do vrátnice kytičku se vzkazem, že vysílání sledovala a že na stolku pro hlasatele chyběla.


Pevnost materiálu Protemp™ 4 ve srovnání s jinými provizorními materiály

    84 letá žena se dostavila s šestičlenným metalokeramickým můstkem, sahajícím od zubu 13 po zub 23. Zuby 13 a 23 sloužily pilíře, přičemž zub 13 vykazoval při klinickém vyšetření známky nadměrné viklavosti a těžkého zánětu gingivy. RTG snímky ukázaly potřebu endodontického ošetření obou pilířových zubů. Špatná prognóza pilířových zubů 13 a 23 vedla k nutnosti zahrnutí zubů 14 a 24 do protetické práce jako přídatných pilířů. Následně byly zuby 14 a 24 napreparovány pro zhotovení celokeramického můstku a byla zhotovena dočasná protetická práce z materiálu Protemp™ 4 (3M ESPE), odstín A2, která byla natmelena materiálem Durelon™ (3M ESPE).
    Díky fluorescentním pigmentům vypadají provizorní náhrady z materiálu Protemp™ 4 krásně a přirozeně v různých světelných podmínkách. Při srovnání fluorescence materiálu Protemp™ 4 pod ultrafialovým světlem je patrné, že materiál vypadá téměř jako přirozený zub.
    Proto asi nebyl objekt obsazen, a tak se stal „azylem“ pracovníků z ostatních zabraných budov a z Výzkumného ústavu rozhlasu a televize (VÚRT), kteří chtěli pomáhat.
    Léčebný plán: Byl stanoven léčebný plán, jehož cílem bylo nahrazení stávajících metalokeramických korunek na zubech PH1 a LH1 celokeramickými korunkami.
    Během tohoto pokusu byl materiál Protemp 4 po dobu 48 hodin inkubován v lidských slinách, aby se vytvořila vrstva plaku, a poté během 5 vteřin očištěn zubní pastou (Aronal®) a elektrickým zubním kartáčkem (Oral-B® Professional Care® 5000).
    Testy in vitro dokazují, že je materiál Protemp™ 4 pevnější než všechny ostatní přední automaticky míchatelné provizorní materiály z bis-akrylátu.


Protemp™ 4Materiál pro provizorní náhrady

    Při příjmu velkého množství telefonických hovorů na jediné přímé státní (ředitelské) lince se čas od času vyskytl hovor s podezřelými dotazy volajícího. I když se užívalo krycí heslo „Zahrádky“, hrozilo přesto nebezpečí prozrazení činnosti v objektu. Proto byl vznesen požadavek na zřízení nové, „čisté“ telefonní přímé linky.
    Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) vykazuje barevnou stálost, odolnost proti frakturám a je vhodným materiálem i pro dlouhodobá i rozsáhlá provizoria.
    Objekt byl tehdy málo známý, protože ČST Praha se do něj přestěhovala teprve před několika měsíci – byly zde umístěny většinou administrativní útvary. V budově nebylo umístěno žádné televizní pracoviště.
    Při zhotovování provizorních náhrad existuje mnoho problémů, kterým musí lékař čelit. Můžeme zmínit pevnost, barevnou stálost, zdraví dásně, užitkové vlastnosti a celkový komfort pacienta. Zvláště náročné mohou být rozsáhlé provizorní můstky. Obvykle jsou jako řešení v přechodné fázi léčby používána provizoria sestávající ze čtyř nebo více jednotek.


Nahrazení porušených metalokeramických korunek ve frontálním úseku

    Díky nadšení a iniciativního jednání obsluhy telefonní ústředny objektu Zahradní Město s dalšími pracovníky Spojů, byla během patnácti až dvaceti minut propojena až do pobočkového telefonního přístroje v desátém patře nová dosud neužívaná státní linka z rezerv obvodní TÚ. Protože její číslo bylo sděleno jen vybranému okruhu lidí, podstatně se omezilo prozrazení a stres při přijímání hovorů.
    Po obsazení objektu Měšťanská Beseda sledovali pracovníci rozvoje a technické kontroly v objektu Zahradní Město vysílání ze studia Skaut a následně i přenosových vozů z vysílače na Cukráku. Po přerušení vysílání obsazením vysílačů Cukrák a Petřín, byly zahájeny práce na vybudování provizorního vysílacího pracoviště v objektu Zahradní Město.
    Pevnost materiálu se může měřit jako energie, kterou materiál dokáže vstřebat, než se zlomí. Čím vyšší je tato hodnota, tím většímu tlaku je materiál schopen čelit. Ve srovnání s předními provizorními materiály (viz níže) vykazuje materiál Protemp™ 4 nejvyšší hodnoty pevnosti, což znamená, že má nejvyšší odolnost proti lomu.
    Dále jej lze použít jako podložkový materiál pod prefabrikované provizorní korunky z kompozitu (např. korunky Protemp™) a z kovu (např. korunky Iso-Form)


Dlouhodobý provizorní můstek po 27 měsících

    V prostorech Oddělení technické kontroly bylo zřízeno malé studio, byla použita kamera, na které provádělo Oddělení technické kontroly měření snímacích elektronek, a zvukové zařízení nainstalovali rozvojáři. Při zkoušce byla zjištěna horší kvalita snímací elektronky, po konzultaci s naším výzkumným ústavem (VÚRT) přivezl kvalitní elektronku osobně ředitel VÚRT Vlastislav Svoboda, a to v popelářském voze, který měl volný průjezd kontrolami na mostech.
    Obyvatelé z okolí budovy Zahradního města byli velmi přátelsky nakloněni Čs. televizi. Nejen že do vrátnice přinášeli bábovky a koláče, ale i neustále sledovali (i v noci) okolí objektu a telefonicky upozorňovali na případný pohyb „podezřelých“ osob. Například než se vrátil z cca dvouminutové obhlídky osvětleného věžáku zaměstnanec ČST – byl jeho „podivný“ pohyb telefonicky oznámen do vrátnice.
    Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) je dvousložkový kompozitní materiál s novou generací plniv určený pro výrobu dočasných náhrad. Je indikován pro provizoria jedno- i více-členných korunek, můstků, implantátů, inlejí / onlejí a fazet, včetně dlouhodobých provizorních náhrad. Tento materiál má vysokou pevnost a estetiku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00