Jak na věc


projekt zdravé město litomerice

2015/16 - projekt "olympiáda dětí a mládeže"

    Mihotající světlo svíček, chryzantémy a věnce na hrobech, to vše dodává zádumčivou atmosféru Dušičkám. Již jsme si zvykli, že kromě tohoto svátku k nám pronikají i tradice
    V rámci projektu Malý čtenář navštívili žáci třetích tříd Pražský hrad. K němu se totiž váže mnoho pražských pověstí, o kterých jsme si ve škole společně četli a vyprávěli.Paní průvodkyně nás
    V dubnu a květnu si žáci 9. třídy připomněli výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa v rámci projektu 2. světová válka. Žáci samostatně nebo ve skupinách zpracovávali téma, které
    Od 17.3.2016 visí na stěnách 1. a 2. patra přístavby naší školy v barvách trikolóry vyvedený projekt žáků 5.A, 5.B a 5.C, který udělal tečku za našimi hodinami vlastivědy. Všechny třídy je  během 1.
     V rámci výuky anglického jazyka slavíme s dětmi některé v tamních zemích oblíbené svátky.Jedním z nich je také Halloween, který pochází z pohanského keltského svátku Samhain.
    V průběhu února a března se žáci 6. ročníku při dějepisu seznamovali s dějinami starověkého Řecka. V souvislosti s tímto vyučovacím celkem proběhl projekt, jehož cílem je naučit žáky používat


2014/15 - Projekt "Tradice a zvyky u nás"

    V první polovině května jsme si v 9. ročníku připomněli výročí konce 2. světové války a výročí osvobození Československa projektem zaměřeným na průběh války, techniku, zbraně a zejména lidské osudy.
    Jo, jo… ještě nás to neomrzelo scházet se i o víkendu :D. Někdo si možná ťuká nechápavě na čelo, ale my si raději oťukali Dinosaurium v Holešovicích. Šli jsme se podívat na nějaké staré kostry. I
    Žáci druhého stupně oslavili letos již podruhé Den dětí formou projektového dne, který byl zaměřen na řešení situací ohrožujících zdraví, bezpečnost a majetek.
    V sobotu jsme se v rámci projektu Spolu a rádi potkali v Milovicích. V brzkých ranních hodinách jsme šli na obhlídku cca kilometr dlouhé tratě. Chvíli jsme si říkali, že se nám to asi jenom zdá.
    Přibližně v polovině listopadu se žákyně a žáci šestých ročníků (6.B a 6.C) podíleli na průběhu netradiční výuky hodiny přírodopisu. S využitím skupinové práce, modelíny a učebních podkladů dokázali
    V prvních třídách probíhá projekt Ze života broučků. Cílem projektu je osvojení si elementárních poznatků o širším přírodním prostředí a jeho rozmanitosti. Učíme se všímat si změn kolem nás. Dne


2016/17 - projekt 1.A "spolu a rádi" - bramboriáda

    V 2.A jsme si v rámci projektu Příroda udělali na začátku listopadu zeleninovo-ovocný den.V prvouce se učíme rozdělení zeleniny a ovoce. Jenže jsme zjistili, že i když už víme, že zelí je košťálová
    Vrámci projektu „ Příroda – známá – neznámá“ navštívily děti 2.A + 2.B opakovaně 11.4.2014 Botanickou zahradu v Tróji. Cílem bylo shlédnout motýly a jejich vývoj. Děti také zaujala Hmatová výstava :
    9.10. se zúčastnily druhé třídy PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. V 2.A jsme se na toto pasování pečlivě připravovali a od začátku roku pilně sbírali KNIHOMOLY. Kdo jsou KNIHOMOLOVÉ? Jsou
    4.B si v rámci celoročního projektu Prima parta 23. března udělala předvelikonoční vlastivědnou vycházku Prahou. Začali jsme na Hradě, kde jsme mimo jiné obdivovali nová bezpečnostní opatření,
    Letošní rok 2012 je pro všechny milovníky sportu rokem významným, rokem olympijským. Rozhodli jsme se proto, že spolu s žáky naší školy podpoříme olympijskou myšlenku a celé olympijské dění si v
    Den před pololetním vysvědčením – tedy 28.1.2015 – se třídy 1.A + 1.B vypravily do Botanické zahrady v Praze – Tróji. Název programu byl: Cesta kolem světa za 225 metrů a uskutečnil se ve skleníku


2012/13 - Projekt "Spolu a rádi"

    V pátek 1.března 2019 někteří žáci ze třídy 4.B předvedli 3.třídám krátkou pohádku „Hrnečku, vař“. Tato akce proběhla v rámci projektu Malý čtenář. I přes velkou trému se jim pohádka moc povedla a
    Ve středu 11. 11. 2015 si žáci 2.B a 2.C připomněli tradici svatomartinského svátku, kdy k nám podle legendy přijíždí svatý Martin na bílém koni. Jelikož počasí v tento den bylo jarní, děti se
    Dne 30. května proběhla na druhém stupni naší školy neobvyklá oslava Dne dětí – celodenní projekt Branný den. Cílem projektu bylo, aby se žáci naučili účelně rozhodovat a jednat v situacích
    V týdnu od 11.2.2013 probíhal ve třídě 1.A VESELÝ TÝDEN. Cílem tohoto týdne bylo osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období masopustu, umět prožívat a
    Tento projekt jsme zakončili společným celodenním výletem ve dnech 29. a 30. května na ČAPÍ HNÍZDO u Benešova. Účastnily se ho třídy 2.A + B + C, 3.A + B, 4.A + B. Toto Ekocentrum pro nás připravilo
    od pondělí 16. 5. 2016 budou ve Výtvarných potřebách paní Hany Hořákové v prodeji vstupenky na slavnostní zahájení Olympijských her dětí a mládeže Vinoř 2016, které se uskuteční  31.


2012/13 - Projekt "Malý čtenář"

    Od středy 1. 6. do pátku 3. 6. 2016 bojovali naši školáci v nejrůznějších olympijských disciplínách a vyzkoušeli si, jak to může vypadat na opravdových olympijských hrách. Kdo ví, třeba o některém z
    Kdo by neznal Ferdu Mravence? Krásnou knihu od Ondřeje Sekory jsme si s chutí přečetli v hodinách čtení. A protože se nám kniha moc líbila, rozhodli jsme se připomenout si kamarádského Ferdu,
    V pondělí 1.12. jsme se všechny první třídy vypravily na divadelní představení do Horních Počernic, kde nám dva loutkoherci zahráli příběh o putování Marie a Josefa do Betléma.
    Projekt „Po nás potopa“ je jedním z nejdéle běžících na naší škole. V rámci tohoto projektu se snažíme vést děti k uvědomění, že máme jen jednu Zemi a je v našem zájmu ji zachovat v co nejlepším
    I my v 1.A ctíme heslo "kdo si hraje - nezlobí", proto jsme 31.5. vyhlásili dnem bez učení. Měli jsme možnost si více povídat, vyrábět, číst příběhy a hlavně se připravit na odpoledne a večer.
    Svátek svatého Václava jsme oslavili se vší parádou. A aby to nebylo slavení Václava bez Václava, tak jsme si maskota pro tento večer vypůjčili z 5.C.Nejdřív jsme trochu rozpohybovali svá těla v


2015/16 - projekt "spolu a rádi" - přespání ve škole 28.9.2015

    Projekt Příroda známá a neznámá je společný projekt třídy 2.A a 2.B. V rámci tohoto projektu se seznamuje s přírodou, provází nás skřítek Ostružinka a krásné pohádky, které nás zavedou do přírody,
    Letos jsme ve školní družině (2.C a část 2.A), vypluli jako PIRÁTI za pokladem kapitána Šilhavce. Máme 4 lodě s posádkami. Každý týden nás čekají 1-2 úkoly, za které získáváme perly, pár zlatých nebo
    V úterý 31.5.2016 od 13:30 h proběhlo v naší tělocvičně slavnostní zahájení ODM Vinoř 2016. Před zaplněným hledištěm uvedlo celý ceremoniál školní divadlo Housle na stromě a potom už na plochu
    Také třída 1.A se zapojila do projektu MŮJ KRAJ, MŮJ SVĚT. Cílem projektu je poznávat místo, kde žiji, okolí mého bydliště a  vytvářet si k němu pozitivní vztah. Celý rok budeme putovat s Neználkem
    Naše škola již delší dobu zve k výuce angličtiny rodilé mluvčí (zajišťuje je v rámci projektu CIEE paní učitelka Melicharová). Při přípravě slavnostní akademie školy vznikl nápad, že jedním z čísel

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00