Jak na věc


prohlídka letiště václava havla

Prohlídky pro veřejnost - v pravidelných časech, ale také na objednávku kdykoliv.

    Sbírkové skleníky a Botanická zahrada jsou součástí olomouckého výstaviště Flora. Skleníky palmový, kaktusový, tropický a subtropický, patří k největším v České republice. V každou roční dobu tu raší, kvetou a přinášejí plody desítky nejexotičtějších druhů rostlin, proto jsou návštěvníkům přístupny téměř po celý rok s výjimkou zimních měsíců.
    Fort XVII patří do první čtveřice pevností, které vznikaly postupně od roku 1850 západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc. Částečně připomíná starší forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu, liší se však zejména konstrukčními prvky, jako mohutnými zemními valy, osazenými těžkou dělostřeleckou výzbrojí. V centru pevnosti je takzvaný reduit, který sloužil jako ubytovací zařízení.


Napište si o nezávaznou poptávku virtuální prohlídky

    Prohlídku města může začít na Václavském náměstí prohlídkou Arcidiecézního muzea, Přemyslovského paláce nebo Dómu sv. Václava. Odtud dojdete na Biskupské náměstí s paláci ze 17. století a Tereziánskou zbrojnicí. Projdete na náměstí Republiky s kašnou Tritónů, kde sídlí Vlastivědné muzeum a stojí chrám Panny Marie Sněžné. Z náměstí se vydáte kolem Jezuitského konviktu, kaple sv. Jana Sarkandra a kaple Božího těla na Žerotínovo náměstí s kostelem sv. Michala. Pokračujete na Dolní náměstí s kašnou Jupitera a Neptuna nebo mariánským sloupem. Na Horním náměstí s radnicí, orlojem, Sloupem Nejsvětější Trojice, kašnami Herkula, Caesara a Jupiterova nebo kostelem sv. Mořice prohlídka končí.
    Radnice je rozsáhlá dvoupatrová stavba na Horním náměstí, která se stala symbolem hospodářského a politického významu někdejšího královského hlavního města. Vedle věže radnice je umístěn druhý nejstarší orloj v České republice. Autorem jeho současné podoby v duchu socialistického realismu je Karel Svolinský.
    Klášter Hradisko je původně Benediktinský klášter vystavěný k poctě svatého Štěpána olomouckým knížetem Otou Sličným a jeho ženou Eufemií v roce 1078. V polovině 12. století převzali klášter Premonstráti, kteří jej vlastnili až do jeho zrušení roku 1784. Od roku 1802 až do současnosti slouží budova jako vojenské nemocnice. Klášter patří k nejstarším na Moravě.


Co je virtuální prohlídka firmy?

    Vila Primavesi je výjimečným příkladem spojení vídeňské a anglické secese. Secesní vilu postavili vídeňští architekti Franz von Krauss a Josef Tölk pro olomouckou bankéřskou rodinu Primavesi na pozemku na hradbách historického jádra města v letech 1905–1906. V interiéru se zachovaly skvosty secesního uměleckého řemesla z dílny Wiener Werkstätte.
    Zámek Napajedla je krásnou historickou památkou. Barokním sídlem, které stojí za to navštívit. Zámek nikdy nebyl otevřen pro veřejnost. Tomu se děje až od roku 2010. Nyní tedy máte jedinečnou příležitost vstoupit jeho branami dovnitř a kochat se krásou historických sálů, kterými procházela napajedelská šlechta - zejména rody Rottalů, Kobenzlu, von Stockau či významných Baltazziů.
    Vlastivědné muzeum Olomouc sídlí v budově bývalého kláštera Klarisek. Komplex budov, jehož součástí je i kostel sv. Kláry, pochází z 2. poloviny 18. století a jeho tvůrci jsou pravděpodobně Matěj Kniebandl a Václav Beda. Muzeum nabízí několik stálých expozic jako Geologie a mineralogie, Od orloje k hodinám nebo Pravěk Olomoucka a Zoologie.


Proč byste měli o virtuální prohlídce firmy uvažovat?

    Arcibiskupský palác patří mezi významné raně barokní stavby na Moravě. Vznikl podle projektu italského architekta Filiberta Lucheseho na místě staršího renesančního paláce. Tvoří jej sedm dvoupatrových křídel obíhajících dva vnitřní dvory. Uliční fasáda má bohatě členěné průčelí se třemi portály. V interiéru se dochovala původní barokní štuková výzdoba místností.
    Řeč je o virtuální prohlídce umístěné na mapách od Google Street View. Jistě jste si na Street View někdy prohlíželi Vaši ulici nebo místo na druhé straně planety. V posledních letech začal Google nabízet fotografů možnost fotit interiéry firem a zveřejnovat je na svých mapách - tato možnost je dostupná pouze pro fotografy, kteří splnili náročné podmínky a získali cerfifikaci. Tímto si Google zajištuje, aby byli v prohlídkách interiérů pouze profesionální fotografie s požadovanou kvalitou.
    Máte firmu a chcete svým zákazníkům ukázat Vaši restauraci, ordinaci nebo fitcentrum ještě než Vás navštíví? Řešením je klasická fotogalerie prostorů, ale protože technologie se posunuje mílovými skoky dopředu, můžete nechat zákazníky, aby se po Vaší firmě prošli a prohlédli si ji ze všech úhlů od svého počítače nebo tabletu.


....i tak by šlo jednoduše charakterizovat zámek Napajedla. Zámek, který nebyl nikdy otevřen pro veřejnost. Děje se tomu až od roku 2010. Proto neváhejte, vstupte zámeckou bránou, objevte svět historie a zároveň současnosti.

    Virtuální prohlídka na Googlu je revoluční způsob zpřístupnění Vaší firmy potencionálním zákazníkům prostřednictvím Mapy Google a Google+. Návštěvník neuvidí pouze textové informace a statické fotky, ale bude si moci plynule přejít z exteriéru do interiéru a prohlédnout si Váš podnik nebo firmu ve 360° virtuální prohlídce. Zveřejněním virtuální prohlídky Google vylepšíte svojí pozici ve vyhledávání Vaší firmy. Firemní zápisy obsahující virtuální prohlídku mají 2x větší šanci zaujmout Vaše potencionální zákazníky. Jedná se o inovativní způsob, jak nechat zákazníka nahlédnout do Vašeho podniku a být tak zajímavější než konkurence. Nespornou výhodou virtuální prohlídky firmy je, že nemáte nikdy zavřeno. Zákazníci mohou nahlédnout do Vaší firmy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce kdykoliv a odkudkoliv na světe.
    Svatý Kopeček a jeho vznik je spojen se jménem olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska, který dal na kopci zvaném Svatá hora postavit kapli, vysvěcenou roku 1633. Kaple stojí na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od roku 1151. Klášter byl na tomto místě založen v roce 1078.


"Zámek Napajedla je místem, kde to dýchá minulostí a žije současností..."

    Olomouc ležící v samém srdci Hané a jako stotisícové město patří k nejvýznamnějším moravským metropolím, kde si dávala dostaveníčka dějiny s osobnostmi a věda s pokrokem. Tradici budování morových sloupů odstartoval v křesťanských zemích Tridentský koncil. Dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument k posledním příkladům této módní vlny, ale svou výtvarnou koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměry se od všech podobných památek výrazně odlišuje. Vysvěcení 35 metrů vysokého monumentu proběhlo 9. září 1754 a osobně se ho zúčastnili císařovna Marie Terezie s chotěm Františkem Josefem I. Štěpánem Lotrinským. Sloup Nejsvětější Trojice byl na Seznam UNESCO zapsán v roce 2000.
    Arcidiecézní muzeum a Muzeum moderního umění v Olomouci bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo samostatnou budovu v centru města. Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury a je třetí největší institucí svého druhu v České republice.
    Cena prohlídky obsahuje fundovanou prohlídku historických sálů s průvodcem, kde se seznámíte s historií zámku, se šlechitckými rody a navštívíte hlavní historické sály zámku. Prohlídka trvá cca 45 minut. Fotografování či natáčení v průběhu prohlídek není povoleno.Výše uvedené ceny se týkají prohlídek v běžné otevírací době. Mimo otevírací dobu se prohlídky poskytují skupinám 10 a více osob.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00