Jak na věc


prodlužování vlasů říčany u prahy

Proč si pro prodlužování vlasů zvolit metodu BOND PLUS?

    Vlasové pramínky jsou uchyceny k vlastním vlasům pouze pomocí malinkých plastových pojítek, které se po zahřátí smrští. Metoda BOND PLUS zaručuje pevné, nenápadné a zároveň velmi šetrné spojení pramínků s vlastními vlasy. Ve srovnání s jinými způsoby prodlužování vlasů (pomocí lepidel, kovových spojek, splétání vlasů atd.), které mohou zapříčinit poškození vlastních vlasů, je metoda BOND PLUS naprosto šetrná a bezpečná.
    Způsob úpravy prodlužování vlasů metodou BOND PLUS je chráněn patentem vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví dne 14.12.2001 pod čj. 289550.Patent byl udělen v souladu se zákonem č. 527/1997 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
    Metoda BOND PLUS je vhodná i pro vlasy odbarvené a jinak chemicky upravené. Přidané vlasy lze natáčet, trvalit, barvit, ale uděláte lépe, pokud svěříte tuto práci do rukou našich odborníků. Pouze tak je možné zaručit odpovídající kvalitu prodloužených vlasů. Pro dosažení požadovaného efektu je nutné, aby vaše vlasy měly délku minimálně 15 cm. Přidané pramínky se spojují s vlastními vlasy zhruba ve vzdálenosti 1 cm od pokožky. V závislosti na růstu vašich vlasů je zapotřebí po 2 až 4 měsících pramínky uvolnit a posunout zpět do původního místa.


Prodlužování vlasů metodou BOND PLUS patří mezi nejdokonalejší současné technologie prodlužování a zahušťování vlasů…

    Prodlužování vlasů je spojování pravých nebo umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby došlo k přirozenému a nenápadnému splynutí a vznikl dojem, že se jedná o vlasy vlastní. Ideální způsob uchycení je takový, kdy se přidané vlasy nechají opakovaně použít a nedochází vlivem spojení k poškození vlasů vlastních.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00