Jak na věc


procvičování prvouka online zštgm

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

    18 Kroužky při ZŠ Kroužek Pěvecký kroužek Taneční kroužek I Taneční kroužek II Keramika Kytarový kroužek Pohybové hry Anglický jazyk Kroužek šití Francouzština Ruština Školní knihovna Pro ročník všichni ročník 9. ročník všichni všichni 1. ročník 2. ročník 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň všichni Pohybové hry: Kroužek doplňoval klasickou výuku tělesné výchovy a zábavnou formou vedl žáky k získání základních dovedností v oblasti minikošíkové a minikopané. Přispěl také výrazně ke zvýšení obratnosti žáků, při cvičení na jednotlivých sportovních nářadích. Kytarový kroužek: Žáci se v kroužku učí dovednostem hry na kytaru a zpěvu. Hra na kytaru přispívá ke zlepšení jemné motoriky a sebekázně. Při hře ve skupině se rozvíjí sociální vztahy. Keramický kroužek: Žáci prvního a druhého stupně v keramickém kroužku tvořili výrobky různých námětů a zapojili se do soutěže Půda je živá. Vystavovali výrobky v rezidenci Šardic. Zapojili se do projektového dne Hovoransko, který zpestřili prodejem svých výrobk


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00