Jak na věc


prichovice muzeum jary cimrmana

Liptákov – kraj Járy Cimrmana

    V pondělí po první adventní neděli se přes dvě stovky lidí sešly na staročeském jarmarku před KD, poslechli si vystoupení Hlásku a pokochali si výstavou betlémů, kterou slavnostně otevřeli Josef a Marie s Ježíškem.
    V roce 2006 získala celý areál do svého vlastnictví společnost U Čápa Příchovice s.r.o. Areál byl následně rozsáhle a citlivě zrekonstruován. Nová přístavba kopíruje historickou část budovy a kapacita ubytování se díky ní zvýšila na 58 lůžek. Interiér, navržený architektem a výtvarníkem Šimonem Cabanem, je zajímavě řešený odkrytím a zvýrazněním původních částí této staré zemědělské usedlosti. Prostornější je i restaurace, která zachovává původní ráz stavení a pojme dnes až 120 návštěvníků. Majitelé areálu dnes přispívají i k životu obce - v roce 2011 se podíleli na rekonstrukci historické kapličky sv.Gotharda, na obnově aleje na Světlou a podporují místní hasiče, společnost Jizerky pro vás a další spolky. Areál je i častým dějištěm místních společenských a kulturních akcí.


Máte zájem o distribuci Příchovických novin do všech domácností zdarma?

    Obec Příchovice se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1328. Žije zde přibližně 1072 obyvatel. Příchovice je vesnička schovaná v krásné krajině mezi loukami, poli a lesy, lemovaná potokem i řekou. Žije stále bohatým životem již dlouhá staletí. Její rozkvět, kulturní i společenský život, materiální hodnoty – to vše je práce lidí.
    19XDRAKIÁDAPozvánka na Drakiádu v sobotu 19.10.2019 od 14 hodVašek Živný - komentovaná prohlídka TJ Keramika Chlumčany, oddíl kopané si Vás dovoluje pozvat na sobotu 19.10. od 10,00 hod. a na neděli 20.10.
    Obecní úřad Příchovice nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Příchovice 37, 334 01 Přeštice pouze umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
    Premiéra příchovických ochotníků - strašidelná komedie "Pozor, zlej pes Baskervilskej!" Tentokrát herci přizvali ke spolupráci i hudebníky - prohlédněte si v galerii jak vyprodali sál KD do posledního místečka a jak se popasovali se záměrem hrát divadlo a nechat se doprovodit orchestrem.


Zákon č.159/2006 Sb, o střetu zájmů

    První písemné zmínky o Příchovicích se nacházejí vzákladní listině rejdické sklárny z roku 1577. V roce 1643 byla obec vypálena Švédy, roku 1690 byla vysvěcena první kaple a hřbitov. V roce 1772 zemřelo v obci 514 lidí na hladomor. Roku 1843 bylo ke školní docházce zapsáno 143 žáků, a roku 1846 byla vysvěcena škola. Kostel sv. Víta byl po přestavbě nově vysvěcen 12. října 1862.
    Po roce 1945 je velká část domů svými majiteli opuštěna v důsledku odsunu. Některé domy byly dosídleny, ostatní se stávají rekreačními chalupami. V roce 1949 se Potočná (dnešní část Desné) oddělila od Příchovic. V současné době jsou Příchovice součástí obce Kořenov a spolu s Horním Polubným, Rejdicemi a Jizerkou mají necelý tisíc trvale bydlících obyvatel.
    Spolu s Mikroregionem Přešticko Vás zveme na 10. závěrečný ročník fotosoutěže Přešticko ve fotografii. Součástí výstavy budou nejen soutěžní snímky, ale také vítězné snímky předcházejících ročníků a prezentace snímků pana Václava Živného.
    Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.


Historie stavení U Čápa – Příchovice č.p. 1

    V lyžařské sezóně slouží návštěvníkům dva šestisetmetrové vleky a jeden dětský patřící k lyžařské školce. V areálu je i půjčovna a skiservis. Díky nádherné poloze na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš je areál jako stvořen k celoročnímu využití pro turistiku pěší i cyklistickou a jako výchozí bod pro poznávání celého regionu.
    Od roku 1856 má obec právo pořádat výroční a dobytčí trhy. V srpnu 1892 byla slavnostně otevřena rozhledna Štěpánka a od roku 1897 jsou Příchovice povýšeny na městys. Na přelomu století nastává největší rozvoj obce, svojí rozlohou zabírá i část dnešní Desné. Při sčítání obyvatelstva ke dni 31.12. 1910 mají Příchovice 3 884 obyvatel.
    Ski areál U Čápa je součástí největšího skiregionu v České republice (SKIREGION.CZ) a leží v nadmořské výšce 795m v Příchovicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.
     Jako pocta slavnému rodákovi i jako vítaná turistická atrakce byla roku 2013 vybudována na okraji areálu unikátní turistická rozhledna – Maják Járy Cimrmana. Originální, téměř 24 metrů vysokou dřevostavbu, navrhl architekt Martin Rajniš. U paty rozhledny pak mohou turisté navštívit veřejně přístupnou sbírku - Muzeum Cimrmanovy doby - do jehož pokladnice přispěli jak členové Divadla Járy Cimrmana tak i množství občanů z celého regionu.


Našli jste na našich stránkách to, co jste hledali ?

    Objekt U Čápa je jedním z nejstarších domů v obci. Zmínka o něm pochází z roku 1654, kdy k č. p. 1 patřilo 9 korců pozemku, 2 krávy a 1 tažné zvíře, vlastníkem byla Barbara Frydrichová. V roce 1711 usedlost vyhořela, ale v roce 1713 už zde hospodařil Georg Jahn. Ještě po roce 1945 tu majitel držel jednu kravku a drobné zvířectva.
    V 60.letech 20.století objekt získal n.p. Benzina jako rekreační středisko pro své zaměstnance. Dům byl rozšířen o přístavbu a v 70. letech u něho vznikl malý, 360m dlouhý lyžařský vlek. Ten obsluhovala nejprve obec, později hasiči. Po roce 1989 zde byla v provozu restaurace. Vlek nefungoval, oddělil se od chaty a v roce 2001 ho od Benziny koupil soukromý majitel. V roce 2003 upravil délku a prodloužil na 576 m. Restaurace byla pronajímána až do roku 2006.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00